Évf. 12 szám 1 (2024): Nemzetiségi gyermekkultúra I.

					##issue.viewIssueIdentification##

Vendégszerkesztő: Dr. habil. Márkus Éva és Bereczkiné dr. Záluszki Anna

A gyermekek a kultúra, a kulturális hagyományozás kompetens, egyben aktív alakítói: konstruálják, működtetik saját gyermekkultúrájukat. Tematikus számunk a gyermekkultúra-fogalom és -kutatás nemzetközi irányzatai alapján mutatja be és vizsgálja a magyarországi nemzetiségek gyermekkultúráját, annak kiemelkedő és alig észrevehető elemeit egyenrangúan tárgyalva. Tradíció és modernitás egymáshoz való viszonya alapvetően orientálja az írásokat.  

A gyermek az átélt és megtapasztalt közösségi normák, értékek, viselkedés módok, attitűdök és szerepek mellett életébe beépíti a tankönyvek, filmek, zenék, irodalmi alkotások, bábelőadások stb. által közvetített kulturális értékeket is.

A tematikus számban olvashatnak arról, vajon hogyan lehet a szlovák népmesekincsben rejlő szellemi folklór értékeit tanórai környezetben, játékos módon közvetíteni a gyerekeknek. Olvashatnak a magyarországi németek gyermekkultúrájáról, a roma/cigány mesék identitásban, szociális tanulásban való jelentőségéről, a diaszpórában élő magyar családok esetében pedig a magyar kultúra és hagyományok megőrzésének gyakorlatairól. Található írás, amely a kétnyelvű családokhoz vezető tisztelet, a nemzetiségi autonómia útjait a nemzetiségi nyelven keresztül mutatja meg. Egyetlen nem tematikus tanulmányunk az óvodai- és iskolai nevelésben, a társas kapcsolatok fejlesztésének területén Magyarországon használt módszerekkel foglalkozik átfogóan, a téma szakirodalmát áttekintve. A szám célja szakmai kérdéseket felvetni, fókuszált figyelemben részesíteni a magyarországi nemzetiségek gyermekkultúráját.

Megjelent: 2024-05-22

Teljes szám

Szerzőink