Főszerkesztő: Kolosai Nedda
Szerkesztő: M. Pintér Tibor
Szerkesztőségi titkár: Janek Noémi és Lencse Máté

Rovatvezetők:
Tanulmány: Csíkos Csaba és Józsa Krisztián
Műhely: Nyitrai Ágnes és Janek Noémi
Határtalan: Kádár Annamária és Pálfi Sándor
Szemle: Lencse Máté

Szerkesztőbizottság tagjai: Dávid Mária, Endrődy Orsolya, Hunyady Györgyné, Kéri Katalin, N. Kollár Katalin, F. Lassú Zsuzsa, Lénárd András, Orosz Ildikó, Perlusz Andrea, Pintér Krekity Valéria, Podráczky Judit, Peter Sherwood, Barbara Surma, Szabolcs Éva

Szerkesztőségi titkár: Janek Noémi és Lencse Máté

Olvasószerkesztő: Knausz Imre