Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő: Kolosai Nedda
Felelős szerkesztő: M. Pintér Tibor
Technikai szerkesztő: Lencse Máté

Rovatvezetők:
Tanulmány: Csíkos Csaba és Józsa Krisztián
Műhely: Nyitrai Ágnes és Janek Noémi
Határtalan: Kádár Annamária és Pálfi Sándor
Szemle: Lencse Máté

Szerkesztőbizottság tagjai: Dávid Mária, Endrődy Orsolya, Hunyady Györgyné, Kéri Katalin, N. Kollár Katalin, F. Lassú Zsuzsa, Lénárd András, Orosz Ildikó, Perlusz Andrea, Pintér Krekity Valéria, Podráczky Judit, Barbara Surma, Szabolcs Éva

Szerkesztőségi titkár: Janek Noémi

Angol nyelvi lektor és fordító: Peter Sherwood

Olvasószerkesztő: Knausz Imre

 

Bemutatkozik a szerkesztőbizottság