Rovatok

1. Tanulmány rovat

A Tanulmány rovat empirikus kutatási eredményeket, elméleti, szakirodalmi elemzéseket, illetve egy vagy több kutatási terület eredményeinek átfogó, szintetizáló összegzését közli. A 0–12 éves korosztály nevelésével, tanulásával, az iskola, óvoda, bölcsőde intézményével, valamint a tanítók, óvók, kisgyermeknevelők képzésével kapcsolatos témakörökben várjuk az írásokat (Kézirat beküldése).

A Tanulmány rovat kritériumai, beküldésellenőrző listája:

✓ szerző neve: vezetéknév, keresztnév
✓ kézirat címe magyarul és angolul
✓ e-mail-cím
✓ affiliáció: munkahely, egyetem esetén tanszékig
✓ ORCID-azonosító
✓ absztrakt: 1 bekezdés, legfeljebb 1500 karakter vagy 350 szó, magyarul és angolul
✓ 3–5 kulcsszó magyarul és angolul
✓ szakirodalmak DOI-számai
✓ szerkezeti és hivatkozási stílusnak megfelelés, 30–60 ezer karakter, 15–30 nyomtatott oldal terjedelem
✓ szerzői bemutatkozás: legfeljebb 700 karakter vagy 170 szó, magyarul és angolul
✓ telefonszám: opcionális

2. Tematikus rovat

A Tematikus rovat vendégszerkesztő közreműködésével működő alrovat, melynek célja egy adott kutatási terület, témakör, konferencia árnyalt, több műfajú bemutatása. A Tematikus rovat kritériumai megegyeznek a Tanulmány, Műhely, Szemle, Határtalan rovatok kritériumaival.

3. Műhely rovat

A Műhely rovat 1. a mindennapi pedagógiai gyakorlattal kapcsolatban álló pedagógiai, szakmai műhelyek bemutatkozásait, a pedagógiai munkát tudományos igényességgel megmutató írásokat, valamint 2. alapszakos, mesterszakos, doktoranduszhallgatók kiemelkedő kutatásait, valamint Tudományos Diákköri (TDK) munkák kutatásait közli. A Műhely rovatban megjelenő írásokat is két független szakmai lektor bírálja (Kézirat beküldése).

 A Műhely rovat kritériumai, beküldésellenőrző listája:

✓ szerző neve: vezetéknév, keresztnév
✓ kézirat címe magyarul és angolul
✓ e-mail-cím
✓ affiliáció: munkahely, egyetem esetén tanszékig
✓ ORCID-azonosító
✓ absztrakt: 1 bekezdés, legfeljebb 1500 karakter vagy 350 szó, magyarul és angolul
✓ 3–5 kulcsszó magyarul és angolul
✓ szakirodalmak DOI számai
✓ szerkezeti és hivatkozási stílusnak megfelelés, 20–40 ezer karakter, 12–25 oldal terjedelem
✓ szerzői bemutatkozás: legfeljebb 700 karakter vagy 170 szó, magyarul és angolul
✓ telefonszám: opcionális

4. Szemle rovat

A Szemle rovat a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat szakmai profiljába vágó írásokat közöl. Nyitott a kora gyermekkor témájában megjelenő publikációk recenziójára könyvek, tanulmányok, kutatási jelentések, pedagógiai témájú fejlesztések, szakmai honlapok kritikai bemutatására, reflektív bemutatkozására. A rovat új olvasatokat, lapszemlét, könyvajánlást is közöl. A recenzió tartalmi szempontjai a következők.

A Szemle rovat kritériumai, beküldésellenőrző listája: 

✓ szerző neve: vezetéknév, keresztnév
✓ kézirat címe magyarul és angolul
✓ e-mail-cím
✓ affiliáció: munkahely, egyetem esetén tanszékig
✓ ORCID-azonosító
✓ szakirodalmak DOI-számai
szerkezeti és hivatkozási stílusnak megfelelés, 5–15 ezer karakter, 2–7 nyomtatott oldal terjedelem
✓ szerzői bemutatkozás: legfeljebb 700 karakter vagy 170 szó, magyarul és angolul
✓ telefonszám: opcionális

Recenzió tartalmi szempontjai
A recenziók esetében a választott publikációt javasoljuk kritikai aspektusból, több szempontból bemutatni.
Érdemes a mű által felvetett témára, problematikára, kérdéskörökre, új perspektívákra kiemelten reflektálni. A kritikai reflexiót szakmailag megalapozott érvrendszerrel, pontos hivatkozásokkal szükséges ellátni. A recenzió, a kritikai elemzés, tartalma térjen ki a következőkre:

1. a téma aktualitása,
2. a mű mely aspektusát tárgyalja az aktuális témának,
3. elméleti és gyakorlati relevancia, ezek kapcsolatának kérdéskörei,
4. a kutatás vagy fejlesztés módszertani kérdései, ezek elemzése, értékelése,
5. az eredmények újszerűsége, használhatósága, adaptálhatósága a pedagógiai gyakorlat számára,
6. a mű szerkezete, stílusa, olvasóközönsége,
7. a mű helye a magyarországi, valamint a nemzetközi szakirodalomban.

5. Határtalan rovat

A Határtalan rovat nemzetközi térben született publikációk recenzióját vagy ajánlását, valamint nemzetközi pedagógiai gyakorlatok, tapasztalatok, eredmények leírását közli. A Határtalan rovatban megjelenő recenzió kritériumai a következők.

A Határtalan rovat kritériumai, beküldésellenőrző listája:

✓ szerző neve: vezetéknév, keresztnév
✓ kézirat címe magyarul és angolul
✓ e-mail-cím
✓ affiliáció: munkahely, egyetem esetén tanszékig
✓ ORCID-azonosító
✓ szakirodalmak DOI-számai
✓ szerkezeti és hivatkozási stílusnak megfelelés, 5–15 ezer karakter, 2–7 nyomtatott oldal terjedelem
✓ szerzői bemutatkozás: legfeljebb 700 karakter vagy 170 szó, magyarul és angolul
✓ telefonszám: opcionális