Szerkesztés menete

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat megjelenésének menete
(2020/2 számtól érvényes)

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóiratban kizárólag első közlések, valamint lektorált írások jelenhetnek meg. A Tanulmányok rovatban, a Tematikus rovatban, és a Műhely rovatban megjelenő munkákat két-két lektor, a Szemle, a Határtalan rovatban megjelenő munkákat egy, a szakterületet jól ismerő lektor véleményezi. Mind a Szerző(k), mind a felkért független bíráló(k) anonim módon vesznek részt a publikálást előkészítő folyamatban. Kiemelten fontos, hogy a Szerzők az absztrakt és a tanulmány szövegében ne egyértelműsítsék magukat.

 

A szerkesztés menete

 • Írások beérkezése: a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat a szerkesztőség e-mail-címére ELTE TÓK Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat <gyermekneveles@tok.elte.hu>, valamint regisztrációt követően, a folyóirat honlapján keresztül http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/login, egyaránt fogad írásokat
 • A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirathoz beérkezett írásokról a szerkesztőség dönti el, illeszkednek-e a folyóirat szakmai profiljába http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/about
 • A szerkesztőség jelöli ki a lektorokat, majd felkéri őket a lektorálásra
 • A lektorok anonim módon lektorálják az írásokat
 • A lektorálás fő szempontjai: 1. a folyóirat profiljához illeszkedés, 2. a problémafelvetés aktualitása, 3. az írásban megjelentetett elméleti megközelítések relevanciája, újdonsága, koherenciája, 4. az alkalmazott kutatási paradigma, 5. az alkalmazott kutatási és adatelemzési módszerek minősége, 6. az eredmények bemutatása, 7. összbenyomás a kéziratról
 • Két elutasító lektori vélemény esetén a folyóirat nem közli az írást, annak módosított változatát sem. Egy pozitív és egy elutasító bírálat esetében a folyóirat kiküldi egy harmadik bírálónak a szöveget. Két pozitív bírálat esetében, a Szerző egy alkalommal pontosítja a szöveget a bírálók által felsorolt, általuk megjelölt módosításoknak megfelelően. amennyiben a bírálók elfogadják a Szerző módosításait, a folyóirat közli a tanulmányt.
 • A lektori véleményeket a bírálók nevének feltüntetése nélkül küldi meg a szerkesztőség a Szerzőnek, több Szerző esetén csak az első vagy levelező Szerzőnek.
 • Ha szükséges, a szerzők a lektori útmutató alapján átdolgozzák az írást
 • A folyóirat törekszik arra, hogy a bírálati folyamat rövidebb legyen két hónapnál
 • A rovatvezető és/vagy a tematikus szerkesztő tartalmilag szerkeszti az elfogadott írásokat, a Szerzővel egyeztet a további szükséges javításokról
 • A főszerkesztő ellenőrzi és továbbítja az olvasószerkesztőnek további szerkesztésre a rovatvezetők vagy tematikus szerkesztő által szerkesztett írásokat
 • Az olvasószerkesztő formailag, a publikációs stílusnak megfeleltetve szerkeszti az írásokat
 • A felelős szerkesztő ellenőrzi, korrektorként javítja a szerkesztett írásokat
 • A felelős szerkesztő az írásokat és az írások megfelelő szakirodalmi tételeit nemzetközi DOI-azonosítóval látja el
 • A nyelvi lektor és fordító nyelvileg ellenőrzi, amennyiben szükséges, lefordítja a tanulmányok absztraktjait, valamint az írások címét és kulcsszavait
 • A tematikus szerkesztő és/vagy a felelős szerkesztő elkészíti a publikálandó szerzői adatlapokat
 • A felelős szerkesztő megszerkeszti, véglegesíti az ábrákat, a táblázatokat és a szövegeket
 • A technikai szerkesztő feltölti a kész írásokat az OJS felületre
 • A titkár elküldi az írások javított, szerkesztett változatát a Szerzőknek, kéri jóváhagyásukat a megjelenéshez
 • A főszerkesztő vagy a tematikus szerkesztő témaajánló beköszöntőt készít a megjelenő számról
 • A főszerkesztő újra elolvassa, ellenőrzi a szerkesztett írásokat, és jelzi a szükséges javításokat, egyeztetve a felelős szerkesztővel
 • A felelős szerkesztő összesíti a szerzői jóváhagyásokat, elvégzi a főszerkesztő, valamint a rovatvezetők által kért korrekciókat
 • A főszerkesztő jóváhagyja az új szám publikálását
 • A technikai szerkesztő és a felelős szerkesztő folyamatos oldalszámozásos pdf-formátumban végleges kötetté szerkesztik az írásokat, ellátják azokat nemzetközi DOI-azonosítóval, és feltöltik a honlapra
 • A felelős szerkesztő és a technikai szerkesztő élesítik a folyóirat új számát
 • A főszerkesztő értesíti a Szerzőket a megjelenésről
 • A folyóirat munkatársa feltölti az írásokat nemzetközi DOI-azonosítóval a Magyar Elektronikus Könyvtár repozitóriumába
 • A folyóirat munkatársainak közreműködésével az Aktuális szám írásai felkerülnek a folyóirat külső repozitóriumaiba, az Elektronikus Periodika Archívumba (EPA), valamint az ELTE Elektronikus Intézményi Tudásbázisba (EDIT).

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat szakmai és technikai színvonalának a megőrzése érdekében a szerkesztőség folyamatos technikai és tartalmi fejlesztéseket, újításokat alkalmaz.