Információ Szerzőknek

Kedves Szerzőnk!

Örömmel üdvözöljük a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat honlapján. Amennyiben kéziratot szeretne publikálni, kérjük, olvassa el figyelmesen a Kézirat benyújtásának folyamatát.

Kézirat benyújtásának folyamata

Az Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat az Open Journal System (OJS3) keretrendszerét használja publikálásra. Kéziratot több műfajban fogadunk. A kézirat benyújtása elektronikus úton, a szerkesztőbizottság e-mail címén (gyermekneveles@tok.elte.hu) lehetséges.

A folyóirat eredeti, máshol még meg nem jelentetett, más folyóirathoz párhuzamosan be nem nyújtott tanulmányokat közöl. A megjelentetett tanulmányok Szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy írásukat a Gyermeknevelés Tudományos Folyóiratban történő online megjelenés után másutt, nyomtatott formában, tanulmányköteteben, konferencia kötetben, illetve más nyelven újra közöljék, az eredeti megjelenés feltüntetésével. Megjelenés szempontjából nem számít előzetes publikálásnak a zárt körben való terjesztés (kutatási zárójelentés, konferencia előadás, belső kiadvány), valamint a megjelent monográfia.

Bírálati folyamat

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirathoz benyújtott írást, amennyiben a Tanulmány rovatban jelenik meg, minden esetben a szakterületet jól ismerő bírálók véleményezik. Mind a Szerző(k), mind a felkért független bírálók anonim módon vesznek részt a publikálást előkészítő folyamatban. Kiemelten fontos, hogy a Szerző(k) az absztraktban és a tanulmány szövegében, ne egyértelműsítsék magukat.

A lektorálás fő szempontjai: 1. a folyóirat profiljához illeszkedés, 2. a problémafelvetés aktualitása, 3. az írásban megjelentetett elméleti megközelítések relevanciája, újdonsága, koherenciája, 4. az alkalmazott kutatási paradigma, 5. az alkalmazott kutatási és adatelemzési módszerek minősége, 6. az eredmények bemutatása, 7. összbenyomás a kéziratról.

A bírálat online történik, melynek eredményéről a Szerző értesítést kap. Kettő elutasító bírálat esetén a folyóirat nem közli az írást, annak módosított változatát sem. Egy pozitív és egy elutasító bírálat esetében a folyóirat kiküldi egy harmadik bírálónak a szöveget. Kettő pozitív bírálat esetében, a Szerző egy alkalommal pontosítja a szöveget a bírálók által felsorolt, általuk megjelölt módosításoknak megfelelően. amennyiben a bírálók elfogadják a szerző módosításait, a folyóirat közli a tanulmányt. A bírálói véleményeket a bírálók nevének feltüntetése nélkül küldi meg a szerkesztőség a szerzőnek, több szerző esetén csak az első vagy levelező szerzőnek. A folyóirat törekszik arra, hogy a bírálati folyamat rövidebb legyen kettő hónapnál.

Beküldésellenőrző lista

A kézirat benyújtási folyamatának része, hogy a Szerzők ellenőrizzék, kéziratuk megfelel-e az alábbi listán szereplő elvárásoknak. Azokat az írásokat, melyek az alább leírtaknak nem felelnek meg, a szerkesztőség nem fogadja be.

A benyújtott fájl formátuma: Open Office vagy Microsoft Word .doc vagy .rtf, Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, szimpla sortávolság, beépített formázás és stílus nélkül. Táblázatokat, ábrákat, diagramokat, képeket mindig külön dokumentumban, word, excel vagy .jpg formában kérjük elküldeni. A benyújtott fájl neve a kézirat címének kezdete és a dátum: A tanító új szerepe_20200615)

Minden rovat meghatározza a beküldésellenőrző listáját, kérjük, ezek figyelembevételét.

Publikációs stílus

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat hivatkozási és publikációs stílusa az APA (American Psychological Association, 2019) nemzetközi stílusát követi, mely egységességével megkönnyíti szerzőinknek és olvasóinknak a társadalomtudományi folyóiratok többségében való eligazodást.