Társas kapcsolatok fejlesztésének szerepe az óvodai és iskolai nevelésben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.119.142

Kulcsszavak:

társas kapcsolat, csoportfejlesztés, barátság, társas készség, bullying, inklúzió, kooperáció

Absztrakt

Tanulmányunk az óvodai és iskolai nevelésben a társas kapcsolatok fejlesztésének terén Magyarországon használt módszerekkel és az ezekben rejlő lehetőségekkel foglalkozik. A rövid történelmi visszatekintéssel azt próbáljuk bemutatni, hogy a csoportlégkör célzott javítása nem mindig volt evidens célja a köznevelésnek, sőt, megkockáztatjuk, hogy ma sem mindig az. Ugyanakkor rendelkezésre állnak olyan, a gyakorlat által visszaigazolt módszerek, amelyek sikerrel javíthatják a gyermekek egymáshoz való viszonyát, és így közvetve hatékonyan szolgálhatják a sikeres személyiségfejlődésen túl az iskolai teljesítmény növelését és az inkluzív nevelés ügyét egyaránt.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Arseneault, L. (2017). The long-term impact of bullying victimization on mental health. World Psychiatry, 16(1), https://doi.org/10.1002/wps.20399 DOI: https://doi.org/10.1002/wps.20399

Aronson, E. (1978). A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Bácskai, J. (1991). Önismereti csoportok céljai és módszerei. Alkalmazásuk egészséges kamaszok csoportjában. Iskolapszichológia 19. ELTE.

Bardon, J. I. & Bennett, V. C. (1974). School psychology. Prentice-Hall.

Bashian, A. (1989). Expanding the role of the school psychologist through peer tutoring programs. Kézirat. https://doi.org/10.1037/e501962010-009 DOI: https://doi.org/10.1037/e501962010-009

Böddi, Zs., Keszei, B., Serfőző, M. & Dúll, A. (2015). A megfigyelés kutatásmódszertana – Interakciók megfigyelése integrált és inkluzív óvodai környezetben. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 3(2), 29–50. https://doi.org/10.31074/gyntf.2015.2.29.50 DOI: https://doi.org/10.31074/gyntf.2015.2.29.50

Böddi, Zs. (2019). Társas interakciók megfigyeléses vizsgálata integráló óvodai csoportokban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 7(2–3) 28-44. https://doi.org/10.31074/2019232844 DOI: https://doi.org/10.31074/2019232844

Bugán, A. (1987). Nevelőotthoni fiúk és nevelőik szabad-interakciós nagycsoportjának tapasztalatai. In Bugán, A., Kalamár, H., Vozár, A. & Homoki, Zs. (1987). Csoportmódszerek az iskolában Iskolapszichológia 8. ELTE.

Carlgren, F. (1992). Szabadságra nevelés. Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány, Budapest.

Cohen, E. G. & Lotan, R. A. (2014). Designing Groupwork. Strategies for the Heterogeneous Classroom.

Csapó B., Molnár Gy. & Kinyó L. (2008). A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetköziösszehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra 9–10.

Czike, B. (2006). A pedagógusszerep változása. Eötvös József Kiadó.

Czvik, É. & Sziszik, E. (1987). Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről. Iskolapszichológia 9. ELTE.

Csendes, É. (1997a). Életvezetési ismeretek és készségek – óvodai program). 2P Oktatási Bt.

Csendes, É. (1997b). Életvezetési ismeretek és készségek – I–II. osztályos program. 2P Oktatási Bt.

Csendes, É. (1997c). Életvezetési ismeretek és készségek – III-IV. osztályos program. 2P Oktatási Bt.

Csendes, É. (1998). Életvezetési ismeretek és készségek – A 10-14 éves korosztály nevelőinek tanári kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó.

Csendes, É. (2001). Életvezetési ismeretek és készségek – Középiskolai tanári kézikönyv. kiadó nélkül.

Dehelán, É., Szász B-né. & Sárossy Gy-né. (1993/2004). Egy pályaválasztás érettséget fejlesztő módszer alkalmazásának néhány iskolai tapasztalatáról Iskolapszichológia, 22. Argumentum Kiadó – ELTE.

e-szocmet háttéranyag a csoportosító szociometriáról www.eszocMet.hu

Fürcht, L. (1988). Egy tanulási stratégia fejlesztéső eljárás kezdeti tapasztalatai. In Fürcht, L., Hegyiné, F.G., Martonné Tamás, M. & Szitó I. (Eds.), Tanulási készség tréning serdülők számára - Iskolapszichológia 14. ELTE.

Gebauer, F. (2008). A többszempontú szociometria mai alkalmazási lehetőségei. Budapesti Nevelő, 44(2). 67–72.

Gőbel, O. (2006a/2010/2014). Varázsjátékok I. Mozgás a képzelet szárnyán. L’Harmattan Könyvkiadó.

Gőbel, O. (2006b/2010). Varázsjátékok II. A fantázia tengerén. L’Harmattan Könyvkiadó.

Gőbel O. (2007/2014). Varázsjátékok III. Égig emelő légzés. L’Harmattan Könyvkiadó.

Gőbel, O. (2008/2014). Varázsjátékok IV. A szív érintése. L’Harmattan Könyvkiadó.

Gőbel, O. (2009/2014). Varázsjátékok V. Önmagunkban elmélyülten. L’Harmattan Könyvkiadó.

Gőbel, O. (2012a). „Csupa szépeket tudok varázsolni…” A Szocioemocionális Pedagógiai Terápia elméleti háttere és módszertana. L’Harmattan Könyvkiadó.

Gőbel, O. (2012b). Varázsjátékok VI. Tanulni, örülni, szeretni. Stresszcsökkentő, önértéknövelő, tanulást és integrációt elősegítő fantáziajátékok iskolások számára. L’Harmattan Könyvkiadó.

Gyarmathy, É. (1991). Bukfenc – Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez. In Kollár, K. (Ed.), Iskolapszichológia 20. ELTE.

Hegyiné Ferch, G. (1988). Gimnázium I. osztályában végzett tanulási tréning-csoport tanulságai. In Fürcht, L., Hegyiné F. G., Martonné Tamás, M. & Szitó, I. (Eds.), Tanulási készség tréning serdülők számára Iskolapszichológia 14. ELTE.

Hoffmann, T., Basa, B. & N. Kollár K. (2022). Új sztenderdek a magyar szociometriai gyakorlatban. Alkalmazott Pszichológia, 24(1), 67–84. https://doi.org/10.17627/ALKPSZICH.2022.1.67

Hoffmann, T., Basa, B. & N. Kollár, K. (2023). A többszempontú szociometria és a csoportosító-szociometriai módszer különbségei, előnyei és buktatói, valamint az együttes használatában rejlő lehetőségek. Alkalmazott Pszichológia 25(2), 57–75. https://doi.org/10.17627/ALKPSZICH.2023.2.57

Horváth, A. (1992). Jenaplan – egy humánus alternatíva. Iskolakultúra, 2(17–18), 103–105. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/28720

Horváth, A. (1994). Kooperatív technikák. Altern füzetek OKI Iskolafejlesztési Kp.

Horváth Szabó, K. & Vigassyné Dezsényi, K. (2001). Az agresszió kezelése. Szociális és Családügyi Minisztérium.

Hunyady, Gy. & Templom, J-né, (1989). Pszichológus az iskolában=iskolapszichológus Művelődési Minisztérium.

Járó, K. (2015). Osztálytükör. Szociális kompetenciák fejlesztése és konfliktusrendezés csoportmódszerekkel. Iskolapszichológiai 35. ELTE PPK- Eötvös Kiadó. http://pedagoguskepzes.elte.hu/index.php/qdas/144-i2

K. Nagy, E. (2012). Több, mint csoportmunka. Nemzeti Tankönyvkiadó,.

Kagan, S. (2001). Kooperatív tanulás. Önkonet Kft.

Kalamár, H. (1987a). Egy, a serdülők számára szervezett kreativitás-kommunikáció fejlesztő kiscsoport indítása. In Bugán, A., Kalamár, H., Vozár, A. & Homoki, Zs. (Eds.), Csoportmódszerek az iskolában. Iskolapszichológia 8. ELTE.

Kalamár, H. (1987b). Tíz alkalom (Tanulási zavarok korrekciójához kapcsolódó fejlesztő program tapasztalatai és lehetőségei). Iskolapszichológia 5. ELTE.

Kalamár, H. (1988). Kreativitás- és kommunikációfejlesztés serdülők önismereti csoportjában Iskolapszichológia 11. ELTE.

Kalamár, H. (1990). Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés. Iskolapszichológia 18. ELTE.

Kassik, L. (2017, Ed.). Társas problémák és megoldásuk 3–7 évesek körében – feltárás és segítés – Módszertani segédanyag óvodapedagógusok számára. Mozaik Kiadó.

Keszei, B., Böddi, Z., & Dúll, A. (2019). Óvodás gyermekek csoportszobai térhasználatának vizsgálata a térszintaxis módszerével. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 7(2–3), 45–63. https://doi.org/10.31074/2019234563 DOI: https://doi.org/10.31074/2019234563

Kiss, E. & Szirt M-né (1992). Montessori-pedagógia az óvodában. Horizont.

Kuhn, G. (1991). A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál Iskolapszichológia 20. ELTE

Lukács, P. (1996). Iskolarendszer a fejlett országokban. Iskolaszerkezet. Educatio, nyár, 203–214.

Magyar, J. (1988). Egy kiscsoportos fejlesztő program kísérlete – Tanulási és magatartási gondokkal küzdő gyerekek számára. Iskolapszichológia 13. ELTE.

Mérei, F. (1978). A közösségek rejtett hálózata. Közgazdasági és Jogi Kiadó.

Mészáros, I. (1982). Mióta van iskola. Móra Kiadó.

Millar, S. (1973). Játékpszichológia. Közgazdasági és Jogi Kiadó.

Montessori, M. (1994). A gyermek felfedezése. Cartaphilus Kiadó.

M. Ribiczey, N. Szabó, B. & Jármi, É. (2019). Bullying az óvodában – az óvodai bántalmazás sajátosságai. Alkalmazott Pszichológia, 18(1), 91–112.

Némethné Kollár, K. (1988). Történeti áttekintés: az iskolapszichológus szerepének alakulása a század elejétől napjainkig. In P. Balogh, K. (Ed.), Iskolapszichológia (pp. 11–45). Tankönyvkiadó.

N. Kollár. K. & Szabó, É. (2017, Eds.). Pedagógusok pszichológiai kézikönyve. Osiris.; https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/2902

Páskuné Kiss, J. (1997). Kommunikációfejlesztés a tanítási órán In Mészáros, A. (Ed.), Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó.

Páskuné Kiss, J. (2006, Ed). Varázsszem – 21 játékcsomag önismereti foglalkozásokhoz. Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete.

Paul, S., Smith, P. K. & Blumberg, H. H. (2013). Surveying bullying using peer nomination methods. Central European Journal of Paediatrics, 9(1), 102–111. https://doi.org/10.5457/p2005-114.67 DOI: https://doi.org/10.5457/p2005-114.67

Piaget, J. (1951). Play, Dreams and Imitation in Childhood. Routledge & Kegan Paul.

Porkolábné Balogh, K. (1987). Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Iskolapszichológia 4. ELTE.

Porkolábné Balogh, K. (1988, Ed.). Iskolapszichológia. Tankönyvkiadó.

Porkolábné Balogh, K. & Szitó, I. (1989). Az iskolapszichológia néhány alapkérdése. Iskolapszichológia 1. ELTE.

Rudas, J. (1997). Delfi örökösei. Gondolat-Kairosz.

Rudas, J. (2009). Javne örökösei. Lélekben Otthon Kiadó.

Sallay, H. & Perge, J. (2007). A szociometriai módszer alkalmazása alsó- és középfokú oktatási intézményekben Iskolapszichológia 12. Második, módosított kiadás, ELTE.

Siegler, A., Várnai, D., Hoffmann, T., Basa, B. & Jármi, É. (2021). ENABLE Anti-bullying Program in Hungarian Schools. Comparative School Counseling. 1(1), 87–98.

Slavin, R. E. (1986). Cooperative learning: engineering social psychology in the classroom, In Feldman, R. S. (Eds), The Social Psychology of Education: Current Research and Theory (pp.153–169). Cambridge University Press.

Sütőné Koczka, Á. (2005). Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Iskolapszichológia 26. ELTE PPK.

Szabó, É. & Fügedi, P. A. (2015). Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning – 12–18 évesek számára. Iskolapszichológia 37. Eötvös Kiadó.

Szabó, É., N. Kollár, K. & Hujber T. (2015). A pedagógiai szakszolgálatokban végzett iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakterületi protokollja. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Szekszárdi, J. (2001, Ed.). Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI Kiadó – Dinasztia Tankönyvkiadó.

Szitó, I. (1987). A tanulási stratégiák fejlesztése Iskolapszichológia 2. ELTE.

Szitó, I. (1988). Tanulási készség fejlesztés tanítási órán. In Fürcht L., Hegyiné F. G., Martonné Tamás, M. & Szitó, I. (Eds.), Tanulási készség tréning serdülők számára Iskolapszichológia 14. ELTE.

Teszenyi, E., & Pálfi, S. (2019). Vegyes vagy azonos életkorú óvodai csoport? Pedagógiai kérdések és a szülői döntés dilemmái. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 7(2–3), 136–155. https://doi.org/10.31074/201923136155 DOI: https://doi.org/10.31074/201923136155

Twemlow, S. W., & Sacco, F. C. (2013). How & why does bystanding have such a startling impact on the architecture of school bullying and violence? International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 10(3), 289–306. https://doi.org/10.1002/aps.1372 DOI: https://doi.org/10.1002/aps.1372

Vanderbilt, D. & Augustyn, M. (2010). The effects of bullying. Paediatrics and Child Health, 20(7), 315–320. 10.1016/j.paed.2010.03.008. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paed.2010.03.008

Várnai, D., Jármi, É., Arnold, P., Demetrovics, Zs., Németh, Á., Kökönyei, Gy. & Örkényi, Á. (2018). A kortársbántalmazás (bullying) értelmezésének vizsgálata kvalitatív módszerrel – „Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” (HBSC) vizsgálat módszertanának kiegészítésére. Magyar Pszichológiai Szemle, 73(4), 519–539. https://doi.org/10.1556/0016.2018.73.4.1 DOI: https://doi.org/10.1556/0016.2018.73.4.1

Vozár, A. & Homoki, Zs. (1987). Önismereti csoport középiskoláskorú egészséges serdülők részére. In Bugán, A., Kalamár, H., Vozár, A. & Homoki, Zs. (Eds.), Csoportmódszerek az iskolában Iskolapszichológia 8. ELTE .

Walker, J. (1995). Feszültségoldás az iskolában – Játékok és gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Zsolnai, A. (2017). A szocialitás fejlesztése 4–8 éves életkorban Módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak és tanítóknak. Mozaik Kiadó.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-05-22

Hogyan kell idézni

N. Kollár, K., & Hoffmann, T. (2024). Társas kapcsolatok fejlesztésének szerepe az óvodai és iskolai nevelésben. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 12(1), 119–142. https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.119.142