Interaktív tankockák alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a szlovák nyelvoktatásban

Szerzők

  • Júlia Szabóné Marlok Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.143.153

Kulcsszavak:

szlovák nyelv, nyelvoktatás, digitális pedagógia, tankockák, interaktív feladatok

Absztrakt

A 21. századi interaktív technológiáknak köszönhetően a tanárok egyre hatékonyabb módon támogathatják a tanulási folyamatokat. Tanulmányomban a LearningApps.org segítségével olyan interaktív tananyagot, illetve tananyagelemeket mutatok be, amelyek hatékonyan segítik a szlovák nyelv elsajátítását. Célom az általam készített interaktív tankockák bemutatása, tapasztalataim megosztása, valamint tanártársaim motiválása a digitális alkalmazások használatára vagy létrehozására. Az alkalmazások használata segíti az ismeretek bővítését, elmélyítését, a rendszerezést és az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását. Segíti a tanulók szlovák nyelvtanulás iránti érdeklődésének felkeltését, biztosítja fenntartását, támogatja az önálló tanulást, a kritikai gondolkodást. A különböző feladatok bemutatása hozzájárul a pedagógusok módszertani eszköztárának bővítéséhez, segítséget nyújt a tanórai differenciáláshoz, elősegíti a kulcskompetenciák fejlesztését.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Bíró, K. (2017). Korszerű IKT eszközök alkalmazása az SNI- s tanulók fejlesztésében. Opus et Educatio, 4(3), 378-386. https://doi.org/10.3311/ope.211

Buda, A. (2019). Generációk, társadalmi csoportok a 21. században. Magyar Tudomány, 180(1), 120–129. https://doi.org/10.1556/2065.180.2019.1.12

Dallman, K. (2021). Digitális oktatás – Tapasztalatok és perspektívák. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/digitalis-oktatas-tapasztalatok-es-perspektivak (2023.11.06.)

Guld, Á. (2022). A Z generáció médiahasználata – Jelenségek, hatások, kockázatok. Libri Könyvkiadó.

Komár, Z. (2017). Generációelméletek. Új Köznevelés, 73(8-9), 14–16. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/generacioelmeletek (2021.02.13.)

Kulcsár, Zs. (2008). Az integratív e-learning felé. https://crescendo.hu/files/konyvek/kulcsar-zsolt-az-integrativ-e-learning-fele.pdf (2023. 11. 04.)

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16H1536.KOR&txtreferer=00000001.txt (2024.03.23.)

Mannheim, K. (1969). A nemzedéki probléma. In Huszár, T. & Sükösd, M. (Eds.), Ifjúságszociológia. (pp. 31–67). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Mannheim, K. (2000). A nemzedékek problémája. In Mannheim, K. (Ed.), Tudásszociológiai tanulmányok (pp. 201–254). Osiris.

Nagy, Á. & Kölcsey, A. (2017). Mit takar az alfa-generáció? Metszetek –Társadalomtudományi folyóirat, 6(3), 1–11. https://doi.org/10.18392/metsz/2017/4/2

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On The Horizon, 5(9), 3–6.https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Prensky, M. (2009). H. sapiens digital: From Digital Immigrants and Digital Natives To Digital Wisdom. Innovate, 5(3), 1–11. https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=innovate (2024.04.02.)

##submission.downloads##

Megjelent

2024-05-22

Hogyan kell idézni

Szabóné Marlok, J. (2024). Interaktív tankockák alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a szlovák nyelvoktatásban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 12(1), 143–153. https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.143.153

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus műhely