Játékos feladatok A harmatban fogant hajadon című mesekötet szövegeinek élményalapú felfedezéséhez

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.72.82

Kulcsszavak:

szlovák nemzetiségi oktatás, népmesék, kreatív szövegfeldolgozás, játékos feladatok

Absztrakt

A magyarországi szlovák nemzetiségi általános iskolai oktatásban a gyermekek a nemzetiségi kultúrával foglalkozó órákon élményt adó tevékenységekben, játékos feladatokon keresztül tudatosan gyakorolhatják a különféle szövegtípusok megértését, a kreatív szövegalkotást. A szlovák nemzetiségi oktatási programba, az alsós nemzetiségi osztályok tantárgyaiba beillesztett játékos mesefeldolgozások hozzájárulnak a szlovák kultúra megismertetéséhez, illetve a megfelelő szintű irodalomértéshez, a korai olvasóvá neveléshez.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Baloghné, N. G. (2017). A nyelvtan oktatásának szerepe az idegennyelvi tanító- és óvodapedagógus képzésben. In Márkus, É., M. Pintér T. & Trentinné B. É. (szerk.), Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció (pp. 124–137). ELTE TÓK.

Gajdóné, G. A., Koósné S. J. & Merényi, H. (2022). Irodalmi mese, papírszínház, drámapedagógia. Lázár Ervin: A Kék meg a Sárga. Módszertani Közlemények, 62(2) pp. 33–57.

Gyivicsán, A. (2001). A szlovák mesékről. Eső. Irodalmi lap 2001/2. https://doi.org/10.1016/S0009-8981(01)00467-3

Kosová-Kolečányi, M. & Karig, S. (Eds.) (1988). A harmatban fogant hajadon. Szlovák fantasztikus mesék. Európa Kiadó.

Kosová-Kolečányi, M. (1988). Utószó. In Kosová-Kolečányi, M. & Karig, S. (Eds.), A harmatban fogant hajadon. Szlovák fantasztikus mesék (pp. 335– 351). Európa Kiadó.

Márkus, É. (2017). A mesepedagógia alkalmazási lehetőségei a kisgyermekkori idegennyelv-fejlesztésben (német jó gyakorlatok). In Márkus, É., M. Pintér T. &Trentinné, B. É. (szerk.), Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció (pp. 36–49). ELTE TÓK. https://docplayer.hu/68188909-Jo-gyakorlatok-a-korai-idegennyelvi-fejlesztesben-oktatas-fejlesztes-kutatas.html (2024. 03.20)

Márkus, É. (2017). Praktische Verwendungsbeispiele mundartlicher Texte im Unterricht anhand von Beispielen aus der Märchensammlung Reigöd vum Weidepam. In Márkus Éva & Klein, Á. (Hrsg.), Ungarndeutsche Kinderliteratur in Theorie und Praxis. Didaktische Handreichung für Pädagog_innen zum Unterricht der ungarndeutschen Nationalitätenkinderliteratur im Kindergarten und in der Primarstufe (pp. 58–71). PTE KPVK. https://umz.hu/project/ungarndeutsche-kinderliteratur-in-theorie-und-praxis/ (2024. 03.20)

Márkus Éva & Klein, Á. (Hrsg.) (2017). Ungarndeutsche Kinderliteratur in Theorie und Praxis. Didaktische Handreichung für Pädagog_innen zum Unterricht der ungarndeutschen Nationalitätenkinderliteratur im Kindergarten und in der Primarstufe. PTE KPVK.

Márkus, É., M. Pintér T. & Trentinné B. É. (szerk.) (2017). Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. ELTE TÓK.

Márkus, É. (2020). Ungarndeutsche Märchen und ihre Rolle im Unterricht. In Lózsi, T. & Pölcz, Á. (szerk.), Disciplina in fabula. Közelítések a meséhez (pp. 19–31). ELTE Eötvös Kiadó. http://www.eltereader.hu/media/2020/03/Disciplina_in_fabula_BELIV_eek_web_drotozott.pdf (2024. 03.20.)

Márkus, É. (2021). Baranya megyei német népmesék a nemzetiségi oktatásban – Az Ördögcsúcs című mesekötet. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, (9)1, 131–144. http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2337/2142 (2024. 03.20) DOI: https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.131.144

Raffai, J. (2004). A magyar mesemondás hagyománya. Hagyományok Háza.

Raffai, J. (2023). Mesemondás. Kicsiknek. Nagyoknak. Magyarság Háza.

Sándor, I. (2021). Kinek mit meséljünk – besorolhatók-e a népmesék életkori szempontból? In Dala, S. & Sándor, I. (szerk.), Az élőszó ereje. Gondolatok mesemondóktól mesét mondóknak (pp. 73–80). Hagyományok Háza.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-05-22

Hogyan kell idézni

Bereczkiné Záluszki, A. (2024). Játékos feladatok A harmatban fogant hajadon című mesekötet szövegeinek élményalapú felfedezéséhez. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 12(1), 72–82. https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.72.82

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus tanulmányok