A magyar nyelv elsajátításának és fejlesztésének lehetősége egy angliai magyar tanodában

Szerzők

  • Kitti Bartalos Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Gyermekkultúra mesterszak (hallgató)

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.197.215

Kulcsszavak:

magyar nyelv, Anglia, kétnyelvűség, gyermekkultúra, közösség

Absztrakt

Ma már szinte hétköznapi jelenségként tekinthetünk arra, ha valaki külföldre költözik és más országban alapít családot, vagy családként döntenek úgy, hogy másik országban élnek majd életvitelszerűen. A célország nyelvének elsajátítása mindkét esetben szükséges, azonban a családokban sokszor felmerül az az igény is, hogy szeretnék megőrizni, ápolni a magyar nyelvet és szeretnék, ha gyermekük megtanulná és fejleszthetné azt, egy magyar közösségben. A Birminghami Magyar Tanoda és Kulturális Központ színvonalas kulturális és oktatási programja lehetőséget biztosít a diaszpórában élő magyarok számára a magyar kultúra és a hagyományok megőrzésére, valamint a magyar nyelv elsajátítására, fejlesztésére és ápolására. Jelen dolgozat célja a tanoda kulturális és oktatási tevékenységén keresztül egy olyan jó gyakorlat bemutatása, mely során a magyar nyelv elsajátítása és fejlesztése sikeresen meg tud valósulni egy idegen nyelvi környezetben.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Árva, V. & Márkus, É. (2013, Eds.). Education and/und Forschung II. ELTE Eötvös Kiadó.

Fehér, J. (2014). A British Council Családi Angol programja Magyarországon. In Márkus É. & Trentinné Benkő, É. (Eds.), A korai idegennyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata: Konferenciaelőadások és háttértanulmányok (pp.107–116). ELTE Eötvös Kiadó.

Klein, Á. (2013). Utak a kétnyelvűséghez. Tinta Könyvkiadó.

Kovács, J. (2009). A gyermek és az idegennyelv. Eötvös József Kiadó.

Marton, V., Kovács, I. J. & Czachesz, E. (2022). Inclusive bilingual early years education by means of the Reggio Emilia Approach. In Trentinné Benkő É., Márkus É., Svraka B. & Árva V. (Eds.), Languages, Inclusion, Cultures and Pedagogy: Research and Good Practices 1. (pp. 114–131). Eötvös Loránd University, Faculty of Primary and Pre-School Education. Early Years Education.

Márkus, É. & Trentinné Benkő, É. (2014, Eds.). A korai idegennyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata: Konferenciaelőadások és háttértanulmányok. ELTE Eötvös Kiadó.

Márkus, É. & Trentinné Benkő, É. (2016, Eds.). Idegennyelvi és kétnyelvű fejlesztés gyermekkorban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 4(1), http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/issue/view/49/16

Moon, J. (2005). Children Learning English. Macmillan.

Nemes, M. (2022). The difficulties of becoming bilingual – Hungarian children in the United Kingdom. In Trentinné Benkő, É., Márkus, É., Svraka, B. & Árva, V. (Eds.), Languages, Inclusion, Cultures and Pedagogy: Research and Good Practices 1. (pp. 231–252) Eötvös Loránd University, Faculty of Primary and Pre-School Education. Early Years Education.

Papp, Z. A., Kovács E. & Kovács A. (2019). Az új magyar diaszpóra intézményesülése. Hétvégi magyar iskolák az Egyesült Királyságban. Regio, 27(3), 209–248. https://doi.org/10.17355/rkkpt.v27i3.279

Trentinné Benkő, É., Márkus, É., Svarka, B. & Árva V. (2022, Eds.). Languages, Inclusion, Cultures and Pedagogy: Research and Good Practices 1. Eötvös Loránd University, Faculty of Primary and Pre-School Education. Early Years Education. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.2

Internetes források

A Birminghami Magyar Tanoda Facebook oldala: https://www.facebook.com/birminghamiskola/?locale=hu_HU, https://www.facebook.com/photo?fbid=727249806249791&set=a.495905859384188&locale=hu_HU, https://www.facebook.com/events/634146172140850/?ref=newsfeed&locale=hu_HU, https://www.facebook.com/photo?fbid=730482159259889&set=a.495905849384189&locale=hu_HU

A Birminghami Magyar Tanoda weboldala: https://birminghamimagyarok.org/tanoda/

A Kőrösi Program weboldala: https://www.korosiprogram.hu/partnereink, https://www.korosiprogram.hu/partnereink/birminghami-magyar-tanoda-kulturalis-kozpont, https://www.korosiprogram.hu/sites/default/files/kcsp_programszabalyzat_2022.pdf

Petőfi és Kőrösi Program Facebook oldala: https://www.facebook.com/photo/?fbid=846847214148408&set=a.255298069969995&locale=hu_HU

Magyarok Angliai Országos Szövetsége weboldala: https://maosz.org.uk/

##submission.downloads##

Megjelent

2024-05-22

Hogyan kell idézni

Bartalos, K. (2024). A magyar nyelv elsajátításának és fejlesztésének lehetősége egy angliai magyar tanodában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 12(1), 197–215. https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.197.215