Gyakorlati példák a német nemzetiségi hagyományok őrzésére az általános iskolákban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.171.182

Kulcsszavak:

német nemzetiség, hagyományőrzés, módszerek, iskola

Absztrakt

A német nemzetiségi iskolák hagyományőrzése kiemelkedő jelentőséggel bír a kulturális sokszínűség megőrzése és a nemzetiségi közösségek összetartása szempontjából. Jelen tanulmányban összefoglalom a német nemzetiségi iskolák hagyományőrzésének fontosságát és módszereit. A német nemzetiségi iskolák hagyományőrzése a kulturális identitás megőrzését és a közösségi összetartozás erősítését szolgálja. A tanulmány célja, hogy bemutassa, hogyan járulnak hozzá ezek az iskolák a német kultúra hagyományainak átörökítéséhez és fenntartásához. Bemutatom a német nemzetiségi iskolák szempontjából látható hagyományőrzés fontosságát, különös tekintettel a globalizáció kihívásaira és az identitásvesztés veszélyeire. Példát mutatok a hagyományőrzés konkrét eszközeire és módszereire, mint például a nyelvi oktatás, az ünnepek és népszokások megünneplése, valamint a kulturális események és programok szervezése. Ezenkívül a tanulmány hangsúlyozza a hagyományőrzés társadalmi és oktatási jelentőségét, valamint a német nemzetiségi iskolák szerepét a fiatal generációk identitásának formálásában és a kulturális örökség átadásában. A tanulmányban bemutatott módszerek és gyakorlatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a német nemzetiségi iskolák továbbra is sikeresen őrizzék és ápolják kulturális hagyományaikat a jövő generációk számára.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Bús, I. & Klein, A. (2008). Die Weitervererbung der Kinderkultur bei den Ungarndeutschen. PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar.

Grün, A. (2023). Die Legende von Sankt Martin. Verlag Herder.

Karsainé Gasser, M. & Márkus, É. (2024). A német nemzetiségi néphagyományok átörökítése gyermekek számára. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 12(1), oldalszámot kiegészíteni

Manherz, K. (1994). A magyarországi németek gyermekdalai, gyermekjátékai és versikéi – Ungarndeutsche Studien 2. – Horak, G. & Horak, K.: Kinderlieder, Reime und Spiele der Ungarndeutschen. Magyarországi Németek Szövetsége-Tankönyvkiadó.

Márkus, É. (2007a). Kisebbségi oktatás – a magyarországi németek. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 9(1), 111–128.

Márkus, É. (2007b, Ed.). „Ene, bene Tintenfass, geh’zur Schul’und lerne was.”: eine Text- und Aufgabensammlung zur „Ungarndeutschen Kinderliteratur” für die Studenten der NationalitätenkindergärtnerInnen- und grundschullehrerInnenbildung. Trezor.

Márkus, É. (2010). Zur Volkskunde der Ungarndeutschen. Trezor. https://mek.oszk.hu/09000/09086 (2024.01.10.)

Márkus, É. (2015). Magyarországi német nyelvjárások az általános iskolai német nemzetiségi oktatásban. In Márkus, É. & Tóth, E. (Eds.), Szakpedagógiai Körkép II. Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 3. (pp. 96–115). Eötvös Loránd Tudományegyetem. http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_3.pdf (2023.12.10.)

Márkus, É. (2016). A német nemzetiségi gyermekirodalom gyöngyszemei. In Kolosai, N. & M. Pintér, T. (Ed.), A gyermekkultúra jelen(tőség)e (pp. 164–173). Komáromi Nyomda. https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.1.182.196

Márkus, É. & Gölcz, M. (2018). A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai, Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(3), 56–69. https://doi.org/10.31074/201835669

Milbichné, T. M. (2009). Mit den Füßen trapp, trapp, trapp. Magánkiadás.

Róth, B. (1995). Leányvár története és népszokásai. Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola.

Seres, I. (1993). Solymár története és néprajza. Helytörténeti Alapítvány Solymár.

Wild, K. & Metzler, R. (1982). Hoppe, hoppe Reiter. (Reime, Lieder und Spiele aus der Baranya). Tankönyvkiadó.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-05-22

Hogyan kell idézni

Gölcz, M. (2024). Gyakorlati példák a német nemzetiségi hagyományok őrzésére az általános iskolákban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 12(1), 171–182. https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.171.182

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus műhely