A német nemzetiségi néphagyományok átörökítése gyermekek számára

Szerzők

  • Mária Karsainé Gasser Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ, UMZ
  • Éva Márkus Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar https://orcid.org/0000-0002-3571-8472

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.22.55

Kulcsszavak:

magyarországi németek, nemzetiségi néphagyományok, nemzetiségi jeles napok, gyermekkor, óvoda, iskola, alsó tagozat

Absztrakt

Írásunkban bemutatjuk, hogy a magyarországi németek néphagyományait hogyan, milyen módszertannal és milyen eszközök segítségével lehet játékos formában gyerekek számára átadni, élményszerűen közvetíteni. Konkrét példák, népszokások, néphagyomány és hozzá tartozó játék bemutatásán keresztül közelítjük meg a témát. A magyarországi németek népszokásai egyre kevésbé vannak jelen a családok életében, átörökítésük, megőrzésük egyre inkább a nemzetiségi óvodák, iskolák feladata. Ezekbe a nemzetiségi oktatási és nevelési intézményekbe nem csak a magyarországi német nemzetiség tagjainak gyermekei járnak, hanem a többségi társadalom gyermekei is, akik számára ismeretlenek ezek a népszokások. A népszokások hozzájárulnak a gyerekek nemzetiségi identitásának kialakításához, illetve erősítéséhez. Tanulmányunkban képekkel gazdagon illusztrálva szemléltetjük az eltűnőfélben lévő kulturális kincs megőrzésének lehetséges módjait.Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv (2013.12. 13.)

Baumgartner Bence P. & Márkus É. (2021). Ungarndeutsche Bräuche und der deutsche Dialekt in Faist/Veszprémfajsz. In Hercz M. (szerk.): Mester és tanítvány VII. Tanulmánykötet (pp. 10–16). ELTE TÓK. https://www.eltereader.hu/media/2021/11/Mestertanitvany_7_webre.pdf (2013.12. 13.)

Cummins, J. (2009). Bilingual and Immersion Programs. In Long, M & Doughty, C (Eds): The Handbook of Language Teaching. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781444315783.ch10

Günther, S. (2006). In Projekten spielend lernen. Ökotopia Verlag.

Jäger Manz, M. (2013). Traditionen kindgemäß pflegen. Sitten und Bräuche von gestern für unsere Kinder von heute. Bajapress Nyomda.

Juhász, M. (2017). Mundartliteratur im Deutschunterricht – aber was und wie?! In Klein, Á. & Márkus É (Hg.): Ungarndeutsche Kinderliteratur in Theorie und Praxis (pp. 20-28). PTE KPVK.

Klein, Á. (2024). Német nemzetiségi gyermekkultúra. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 12(1). XXX

Knipf-Komlósi E. & Müller M. (2019). Sprachfördermaßnahmen zur Erhaltung der deutschen Sprache in Ungarn. Vorschläge, Ansätze und Konzepte. In Ammon U. & Schmidt G. (Hg.): Förderung der deutschen Sprache weltweit (pp. 483–500). De Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110479232-030

Kovács J. (2009). A gyermek és az idegen nyelv. Eötvös József Könyvkiadó.

Manherz, K. (szerk.) (1998). A magyarországi németek. Útmutató Kiadó.

Manherz, K. & Wild, K. (1990). Zur Sprache und Volkskultur der Ungarndeutschen. A magyarországi németek nyelvéről és népi kultúrájáról – egységes jegyzet a pedagógusképző intézmények német nemzetiségi hallgatói számára. Tankönyvkiadó.

Márkus, É. (2010). Zur Volkskunde der Ungarndeutschen. Trezor Kiadó.

Müller, M. & Kerekes, G. (2024). Magyarországi német népköltészeti alkotások megőrzése: Nyelvjárási mondókáskönyv lehetséges felhasználása a nemzetiségi nyelv és népismeret oktatásában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 12(1). XXX

Seewann, G. (2015). A magyarországi németek története 1-2. Argumentum Kiadó.

Stamer-Brandt P. (2008). Projektarbeit in KITA und Kindergarten. 7. Auflage. Herder Verlag.

Steh dazu! Strategie der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Stratégiája. https://ldu.hu/wp-content/uploads/2022/05/a5_ldu_strategie_web.pdf (2013.12. 13.)

Wild, K. (2006). Sitten und Bräuche im Jahreslauf. In Árkossy, K., Brenner, K., Erb, M., Gerner, S., Knipf, E., Mannherz, K., Szabó, D. & Wild, K. (Hgg.): Ungarndeutsche Minderheitenkunde (pp. 385-410). ELTE Bölcsész Konzorcium. https://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Germanisztika/113Szab%F3/III%20Volkskultur.pdf (2013.12. 13.)

Internetes források:

Elkészült a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának új stratégiája. https://www.zentrum.hu/hu/2022/04/elkeszult-a-magyarorszagi-nemetek-orszagos-onkormanyzatanak-uj-strategiaja/ (2013.12. 13.)

Herzlich willkommen bei Gabi Scherzer. Erzähltheater mit Gabi Scherzer. https://www.gabi-scherzer.de/ (2013.12. 13.)

http://www.nagynyaradikekfesto.hu/galeria (2013.12. 13.)

https://gyonk.hu/svab_tutyik/ (2013.12. 13.)

https://ldu.hu/altalanos-ismerteto?lang=hu (2013.12. 13.)

https://ldu.hu/altalanos-ismerteto?lang=hu#&gid=1&pid=1 (2013.12. 13.)

https://pemete.blog.hu/2017/06/30/uromi_kepek_384 (2013.12. 13.) https://doi.org/10.1055/s-0043-123757

https://www.donbosco-medien.de/original-don-bosco-erzaehlschiene-das-figurentheater-zum-mitmachen-einzelexemplar-mit-starter-geschichte/t-1/3164 (2013.12. 13.)

https://www.heimatmuseum.hu/hu/ (2013.12. 13.)

Népszámlálási adatbázis. https://nepszamlalas2022.ksh.hu/adatbazis/ (2013.12. 13.)

Oktatási Hivatal https://dari.oktatas.hu/kirpub/index (2013.12. 13.)

Pedagógiai ínyencségek. Neue Zeitung 37/2022. https://umz.hu/project/pedagogiai-inyencsegek/ (2013.12. 13.)

Törökbálinti Falumúzeum. https://tajhazigazgatosag.skanzen.hu/torokbalinti-falumuzeum.html (2013.12. 13.)

Ajánlás a nemzetiségi arculat tervezéséhez a nemzetiségi oktatási és nevelési feladatokat ellátó intézményekben. https://umz.hu/wp-content/uploads/2021/06/NemzetisegiArculat.pdf (2013.12. 13.)

Textor, Martin R. – Bostelmann, A.: Das Kita-Handbuch. Kita-Handbuch - 1.400 Fachartikel, 1.100 Buchhinweise zur Kindergartenpädagogik (kindergartenpaedagogik.de) (2013.12. 13.)

##submission.downloads##

Megjelent

2024-05-22

Hogyan kell idézni

Karsainé Gasser, M., & Márkus, Éva. (2024). A német nemzetiségi néphagyományok átörökítése gyermekek számára. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 12(1), 22–55. https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.22.55

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus tanulmányok