Alsó tagozatos gyermekek autizmus-tudásának előmozdítása: első eredmények a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program (CsIIP) hatásainak vizsgálatából

Szerzők

 • Krisztina Stefanik ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet; MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport
 • Márta Vargáné Molnár ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
 • Vivien Németh ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
 • Csilla Bertók ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
 • Ágnes Havasi ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
 • Tamásné Őszi ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
 • Monika Janoch ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
 • András Ábrahám ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
 • Katalin Vígh ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
 • Zsófia Borsos ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
 • Kornélia Pongrácz MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport
 • Miklós Győri ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet; MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport

Kulcsszavak:

autizmus spektrum állapot, inkluzív nevelés, autizmus-tudás, kortárs edukáció

Absztrakt

Az autizmus spektrum állapot unikális kihívást jelent a köznevelés számára. A jól megtervezett és kivitelezett integráció számos előnnyel járhat valamennyi résztvevő számára, a rosszul felépített integrációnak azonban komoly veszélye és magas “ára” lehet. Az osztálytársaknak kimagasló szerepe lehet az inklúzióban, ezért az olyan kortárs-edukációs programokra, amelyek az autizmus megértését és elfogadását segítik elő, nagy szükség van.

Kutatócsoportunk célja az volt, hogy (1) alsó tagozatos gyerekek számára létrehozzon egy komplex, mesekönyvre épülő, autizmus fókuszú, kortárs-edukációs programot (CsIIP); valamint, hogy (2) kevert kutatásmódszertani megközelítésben, prospektív, kontrollcsoportos elrendezésben megvizsgáljuk ennek hatásait és alkalmazhatóságát.

Jelen tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hozott-e pozitív változást az általános autizmus-tudásban a program a többségi iskolába járó, alsó tagozatos gyerekekből álló tesztcsoportban. Második és harmadik osztályos tanulók vettek részt a vizsgálatsorozatban, 14 teljes osztály (8 teszt-osztály és 6 kontroll-osztály), összesen 283 gyermek. Autizmus-tudásukra vonatkozó adataink a Kisiskolások Autizmus Tudása Kérdőívből (KATUK) származnak. A program megkezdése előtt nem volt szignifikáns különbség a teszt- és a kontrollcsoport között az általános, autizmussal kapcsolatos tudásban. Az ANOVA azt jelezte, hogy a tesztcsoport tudása szignifikánsan jobban nőtt, mint a kontrollcsoporté.

Mindez azt mutatja, hogy programunk képes növelni kisiskolás gyerekek általános autizmus-tudását, illetve megerősíti azokat a korábbi kutatási eredményeket, amelyek szerint ehhez a hatáshoz olyan szisztematikusan felépített és validált programokra van szükség, amelyek több sokszínű, játékos aktivitásból állnak.

Kulcsszavak: autizmus spektrum állapot, inkluzív nevelés, autizmus-tudás, kortárs edukáció

 

##submission.downloads##

Megjelent

2020-09-15

Hogyan kell idézni

Stefanik, K., Vargáné Molnár, M., Németh, V., Bertók, C., Havasi, Ágnes, Őszi, T., Janoch, M., Ábrahám, A., Vígh, K., Borsos, Z., Pongrácz, K., & Győri, M. (2020). Alsó tagozatos gyermekek autizmus-tudásának előmozdítása: első eredmények a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program (CsIIP) hatásainak vizsgálatából. Gyógypedagógiai Szemle, 48(3-4), 280–289. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/gyogypedszemle/article/view/7820

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>