Integráció vagy különnevelés? Szülői döntést befolyásoló tényezők autizmussal élő gyermekek oktatási formájának kiválasztásában

Szerzők

  • Borbála Gabriella Koltai Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia Program, MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport http://orcid.org/0000-0002-4800-513X
  • Krisztina Stefanik Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet, MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport http://orcid.org/0000-0002-7798-0102
  • Miklós Győri Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport http://orcid.org/0000-0002-9649-5540

DOI:

https://doi.org/10.52092/gyosze.2021.4.1

Kulcsszavak:

autizmus, többségi iskola, különnevelés, intézményválasztás, szülői döntési tényezők

Absztrakt

Háttér és célok: Az autizmus multidimenzionális spektrumán a viselkedéses képet és a kognitív profilt egyénen belüli és egyének közötti nagyfokú heterogenitás jellemzi. Ezért az autizmussal élő gyermekeknek egyénre szabott, komplex, autizmusspecifikus oktatási ellátásra/támogatásra van szükségük. Ez integrált vagy különnevelésben is megvalósulhat, mindkettőnek vannak potenciális előnyei és kockázatai. Jelen tanulmány fő célja megismerni autizmussal élő iskoláskorú gyermekek szüleinek döntési tényezőit az integrált vagy különnevelés vonatkozásában.

Módszer: A nemzetközi szakirodalmat áttekintő tanulmányunk a PRISMA kritériumrendszerén alapul. Több keresőszó kombinációjának eredményeként a Web of Science és az ERIC nemzetközi adatbázisában, és egy folyóiratban összesen 548 kezdeti keresési találatot kaptunk. A beválogatási és kizárási kritériumok alapján, a cím, absztrakt majd a teljes szöveg vizsgálata során 13 releváns publikációt találtunk, melyeket részletesen áttekintettünk.

Eredmények: A szülőket döntésükben főként autizmussal élő gyermekük általuk észlelt egyedi igényei és boldogsága vezérli. A sok bizonytalanságot és komoly distresszt jelentő döntési folyamatban a szülők korlátozottan tapasztalják meg saját ágenciájukat és a partneri együttműködést a szakemberekkel. A választáshoz szükséges információk erősen korlátozottak, ezért az informális források szerepe hangsúlyos.

Következtetések: A nemzetközi áttekintés alapján is kulcsfontosságú lenne a szülők szakszerű informálása, az együttműködésen alapuló, az autizmussal élő gyermeket is bevonó iskolaválasztás és az inklúzió jelenlegi feltételeinek további javítása. A téma nemzetközileg is alulkutatott, pedig elengedhetetlen lenne mélyebben megismerni a szülői döntések hátterét és a kurrens kutatási eredmények hatékonyabb kommunikálásával segíteni a választást.

Kulcsszavak: autizmus, többségi iskola, különnevelés, intézményválasztás, szülői döntési tényezők

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-23

Hogyan kell idézni

Koltai, B. G., Stefanik, K., & Győri, M. (2021). Integráció vagy különnevelés? Szülői döntést befolyásoló tényezők autizmussal élő gyermekek oktatási formájának kiválasztásában. Gyógypedagógiai Szemle, 49(4.), 245–260. https://doi.org/10.52092/gyosze.2021.4.1

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei