Rovatok

A Gyógypedagógiai Szemle más tudományos szakmai folyóiratokhoz hasonlóan különböző rovatokat biztosít a szakmai tanulmányok megjelentetéséhez. A rovatok tartalmát és egyéb jellemzőit az alábbi leírás mutatja be.

Tudományos közlemények 
A rovatban a tágan értelmezett gyógypedagógia területére vonatkozó tudományos szakcikkek jelennek meg. Egy szakcikk lehet empirikus vizsgálatot, annak eredményeit bemutató tanulmány, elméleti jellegű elemzést ismertető munka, itthon kevéssé kutatott szakterület elméleti összefoglaló (review) tanulmánya, vagy egy kutatási terület eredményeit szintetizáló írás.

A gyakorlat műhelyéből 
A rovatban kutatóműhelyek, gyakorlati műhelyek szakmai munkájáról, képzési programokról készített, megalapozott, tudományos igényességű bemutatását megjelenítő szakcikkeket közlünk.

A gyógypedagógia története 
A rovatban a tudományterület történeti szempontú (intézmény-történeti, problématörténeti stb.) elemzésével foglalkozó írásokat, a tudományterület korábbi, neves, meghatározó szakembereivel kapcsolatos életrajzi írásokat, szakmatörténeti elemzéseket közlünk.

Könyvismertetések, újdonságok
A rovatban a széles szakmai érdeklődésre számot tartó hazai és külföldi, a gyógypedagógia elméletével, gyakorlatával kapcsolatos szakmaikiadványok (könyvek) kritikai bemutatása, értékelése, recenziója jelenik meg.

Figyelő
A rovatban jelentősebb szakmai konferenciák, rendezvények, események összefoglalóját, rövid beszámolóját publikáljuk.