Bemutatkozás

A Gyógypedagógiai Szemle a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének negyedévente megjelenő, tudományos szakmai folyóirata. Lapszámaiban a tágan értelmezett gyógypedagógia szakterületeinek új tudományos eredményeit, gyakorlati munkájának szakszerű és igazolható tapasztalatait közli.

A folyóirat célja a közölt tudományos írások révén a gyógypedagógus szakemberek, a társszakmák szakemberei, az érintett személyek és családtagjaik számára elérhetővé tenni a különböző gyógypedagógiai szakterületek legújabb tudományos kutatási eredményeit. Mindezt független és anonim szakmai bírálók által bírált (ún. kettős vak bírálati eljárás alkalmazásával), megbízható és korszerű szakmaiságon alapuló szakcikkek közlésével kívánjuk elérni.
Szerkesztőségünk alapelvei közé tartozik annak hangsúlyozása, hogy a gyógypedagógia elmélete és gyakorlata egymástól elválaszthatatlan, nem egymástól független területek. A folyóiratban megjelenő publikációk is ezt az elvet hivatottak képviselni.
A Gyógypedagógiai Szemle a gyógypedagógia specifikus területeinek aktuális hírei mellett évek óta állít össze évente egy tematikus számot egy-egy szakterület összefoglalójaként, illetve az időszaki eseményekről, megjelent friss kiadványokról is közöl rövid tájékoztatókat, szakmai recenziókat.
A folyóirat rovatstruktúrája is a fenti elveket, szempontokat tükrözi.