Publikációs politika

Publikációs politika 

Lektorált szakmai tudományos folyóiratunk készítése során arra törekszünk, hogy a publikációs folyamat minden szakaszában a legmagasabb szintű integritást, szigorúságot és átláthatóságot tartsuk fenn. Publikációs politikánk célja, hogy minden tevékenység során biztosítsa a méltányosságot, az objektivitást és az etikus magatartást. 

Szerkesztői integritás 

Elkötelezettek vagyunk a szerkesztői integritás fenntartása mellett a pártatlanság, a tisztesség és a titoktartás elveinek betartására. A kéziratokat kizárólag tudományos értékük alapján értékeljük, függetlenül a szerzők hovatartozásától, hátterétől vagy a szerkesztőkkel való esetleges személyes kapcsolatától. 

Peer Review folyamat 

Minden kéziratot szigorú szakértői értékelésnek (bírálatnak) vetnek alá az adott terület(ek) felkért szakértői. A bírálati folyamatunk kettős vak (double-blind), amely az elfogultság minimalizálása érdekében biztosítja mind a szerzők, mind a bírálók anonimitását. A folyamat során a bírálók konstruktív visszajelzést adnak a szerzőknek, hogy segítsenek javítani munkájuk kidolgozottságát, megalapozottságát. 

Etikai normák 

A szerzőknek a kutatás és a kézirat elkészítése során a legmagasabb etikai normákat kell betartaniuk. Ez magában foglalja az empirikus kutatásban szereplő személyek védelmét a tájékozott beleegyezés, a kutatásetikai engedélyeztetés révén (ezekhez alapvetésül ajánljuk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar kutatásetikai elveit, a többi mellett különös tekintettel a 2. pontjára és annak alpontjaira), továbbá a plágium, a hamisítás, a kitalálás és a tudományos kötelességszegés egyéb formáinak elkerülését. Az etikai normák bármilyen megsértését alaposan kivizsgáljuk, és a normasértés bebizonyosodása a kézirat elutasítását vonhatja maga után. 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

A szerzők kötelesek nyilvánosságra hozni minden olyan lehetséges összeférhetetlenséget, amely befolyásolhatja a kutatási eredmények értelmezését vagy megítélését. Ez magában foglalhatja a pénzügyi érdekeltségeket, kötődéseket, vagy a személyes kapcsolatokat, amelyek a munka befolyásolásaként értelmezhetőek. 

Adatok megosztása és reprodukálhatóság 

Az átláthatóság és a reprodukálhatóság elősegítése érdekében arra ösztönözzük a szerzőket, hogy adataikat lehetőség szerint tegyék nyíltan hozzáférhetővé. A szerzőknek elegendő részletezettséggel kell munkájukat elkészíteni ahhoz, hogy mások is megismételhessék kísérleteiket és elemzéseiket. 

Copyright 

A szerzők megtartják munkájuk szerzői jogait, és a folyóiratnak jogot biztosítanak a publikálásra és terjesztésre. 

Visszajelzések és javítások 

Szívesen fogadjuk a szerzők, a bírálók és az olvasók visszajelzéseit, hogy folyamatosan javíthassuk publikációs folyamatunkat és fenntarthassuk a tudományos kommunikáció legmagasabb színvonalát. A közzétett cikkekkel kapcsolatos korrekciókat haladéktalanul kezeljük és átlátható módon közöljük az olvasókkal. 

Köszönjük, hogy figyelembe veszi folyóiratunk publikációs politikáját kézirata elkészítése során!