Kézirat beküldése

A Gyógypedagógiai Szemle a gyógypedagógiai témájú, ahhoz kapcsolódó, csak a profiljába illeszkedő, magyar nyelvű, máshol még nem publikált (és közlésre nem benyújtott) tanulmányokat, cikkeket, írásokat közöl. A kézirat benyújtásával a szerző(k) vállalja(ják), hogy az írás máshol még nem jelent meg, párhuzamosan más publikációs felületen nem kerül benyújtásra.

A kézirat benyújtásának menete

Az írások benyújtását kizárólag elektronikus formában várjuk, emailben a gyogypedszemle@gmail.com email címre kérjük küldeni. Ennek rovatonkénti szempontjait lásd lentebb.

Doktoranduszok, egyetemi hallgatók kéziratát a témavezető/konzulens/vezető tanár ajánlásának csatolásával tudjuk fogadni.
A kézirat terjedelme legfeljebb 20 oldal (40.000 karakter szóköz nélkül) lehet. Az írásokat docx formátumban, 12-es Times New Romain betűtípussal, másfeles sorközzel, és 3-3 cm jobb és bal oldali, valamint 2,5-2,5 cm alsó és felső margóval kérjük elkészíteni.
Az ábrákat (diagramokat, képeket) a kéziratban a megfelelő helyükön, valamint forrásfájlként, illetve képfájlként (jpg) is kérjük csatolni a benyújtáskor. A jpg formátum esetében legalább 300 dpi, és legalább 1280x1024 felbontást tudunk elfogadni. Az ábrák a folyóiratban nem színesben jelennek meg, így kérjük a fekete-fehér ábrák alkalmazását a kéziratban.
A fél oldalnál nagyobb méretű táblázatok készítése lehetőség szerint kerülendő. Táblázatot a szövegben a megfelelő helyen kell megjeleníteni, nem kell külön fájlként csatolni.

A kézirat elkészítéséhez a formai és szerkesztési kérdésekről pontos leírás olvasható itt: részletes szerzői útmutató

Rovatok szerinti ellenőrzőlista a kézirat benyújtásához

Tudományos közlemények

A rovatban a tágan értelmezett gyógypedagógia területére vonatkozó tudományos szakcikkek jelennek meg. Egy szakcikk lehet empirikus vizsgálatot, annak eredményeit bemutató tanulmány, elméleti jellegű elemzést ismertető munka, itthon kevéssé kutatott szakterület elméleti összefoglaló (review) tanulmánya, vagy egy kutatási terület eredményeit szintetizáló írás.

Beküldésellenőrző lista:

 • szerző neve: vezetéknév, keresztnév
 • kézirat címe, magyarul és angolul
 • e-mail-cím (hivatalos, ha van)
 • affiliáció: munkahely hivatalos neve, egyetem esetén tanszékig (az egyetem által megadott hivatalos formában)
 • ORCID-azonosító (ha van)
 • absztrakt: legfeljebb 1500 karakter szóközök nélkül, magyarul és angolul
 • 3–5 kulcsszó magyarul és angolul
 • szakirodalmak DOI számai (a szakirodalomjegyzékben megjelenített forrásokhoz, APA hivatkozási forma szerint, lásd publikációs típus leírásnál)
 • szerkezeti és hivatkozási stílusnak megfelelés (részleteket lásd szerzői útmutatóban és a publikációs stílus leírásnál)

 

A gyakorlat műhelyéből

A rovatban kutatóműhelyek, gyakorlati műhelyek szakmai munkájáról, képzési programokról készített, megalapozott, tudományos igényességű bemutatását megjelenítő szakcikkeket közlünk.

Beküldésellenőrző lista:

 • szerző neve: vezetéknév, keresztnév
 • kézirat címe, magyarul és angolul
 • e-mail-cím (hivatalos, ha van)
 • affiliáció: munkahely hivatalos neve, egyetem esetén tanszékig (az egyetem által megadott hivatalos formában)
 • ORCID-azonosító (ha van)
 • absztrakt: legfeljebb 1500 karakter szóközök nélkül, magyarul és angolul
 • 4–5 kulcsszó magyarul és angolul
 • a hivatkozott szakirodalmak DOI számai a szakirodalomjegyzékben (APA hivatkozási forma szerint, lásd publikációs stílus leírásnál)
 • szerkezeti és hivatkozási stílusnak megfelelés (részleteket lásd szerzői útmutatóban és a publikációs stílus leírásnál) – indokolt esetben elhagyható a szerkezeti megfelelés (a hivatkozási stílusnak megfelelés nem!)

 

A gyógypedagógia története

A rovatban a tudományterület történeti szempontú (intézmény-történeti, problématörténeti stb.) elemzésével foglalkozó írásokat, a tudományterület korábbi, neves, meghatározó szakembereivel kapcsolatos életrajzi írásokat, szakmatörténeti elemzéseket közlünk.

Beküldésellenőrző lista:

 • szerző neve: vezetéknév, keresztnév
 • kézirat címe, magyarul és angolul
 • e-mail-cím (hivatalos, ha van)
 • affiliáció: munkahely hivatalos neve, egyetem esetén tanszékig (az egyetem által megadott hivatalos formában)
 • ORCID-azonosító (ha van)
 • absztrakt: legfeljebb 1500 karakter szóközök nélkül, magyarul és angolul
 • 4–5 kulcsszó magyarul és angolul
 • a hivatkozott szakirodalmak DOI számai a szakirodalomjegyzékben (APA hivatkozási forma szerint, lásd publikációs stílus leírásnál)
 • hivatkozási stílusnak megfelelés

 

Könyvismertetések, újdonságok

A rovatban a széles szakmai érdeklődésre számot tartó hazai és külföldi, a gyógypedagógia elméletével, gyakorlatával kapcsolatos szakmaikiadványok (könyvek) kritikai bemutatása, értékelése, recenziója jelenik meg.

Beküldésellenőrző lista:

 • a recenzió készítőjének neve: vezetéknév, keresztnév
 • a rencenzált kiadvány szerzője/szerzői, a kiadvány teljes címe alcímmel együtt (ha van), bibliográfiai adatai (kiadás éve, kiadó, ISSN, ISBN szám)
 • a recenzió készítőjének e-mail-címe (hivatalos, ha van)
 • a recenzió készítőjének affiliációja: munkahely hivatalos neve, egyetem esetén tanszékig (az egyetem által megadott hivatalos formában)

 

Figyelő

A rovatban jelentősebb szakmai konferenciák, rendezvények, események összefoglalóját, rövid beszámolóját publikáljuk.

Beküldésellenőrző lista:

 • szerző neve: vezetéknév, keresztnév
 • kézirat címe, magyarul és angolul
 • e-mail-cím (hivatalos, ha van)
 • affiliáció: munkahely hivatalos neve, egyetem esetén tanszékig (az egyetem által megadott hivatalos formában)
 • ORCID-azonosító (ha van)