Az autizmus magasan funkcionáló eseteinek innovatív digitális eszközökkel történő óvodáskori szűrése felé: a SHAKES projekt és első szakaszának eredményei

Szerzők

  • Miklós Győri ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
  • Zsófia Borsos ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
  • Krisztina Stefanik ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
  • Bianka Bogdán ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
  • Fanni Varga ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
  • Judit Csákvári ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
  • Zoltán Jakab ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

Kulcsszavak:

autizmus spektrum állapot (ASC), automatikus érzelmi arckifejezés-felismerés, komoly játék, szűrés, ekintetkövetéses technika

Absztrakt

Az autizmus (autizmus spektrum állapot, autizmus spektrum zavar) korai felismerése kulcsfontosságú, mivel minél korábban kezd ődik meg az adekvát beavatkozás, annál pozitívabb a hosszú távú eredmény. Az életkort tekintve azonban két nagy hullámban történik az autizmus diagnózis felállítása: az erőteljesebben érintett eseteket nagyrészt 30 és 60 hónapos kor között azonosítják, míg az enyhébben érintett és/vagy ‘magasan funkcionáló’ eseteket, általában csak iskoláskorban. Az intervenció minél korábbi biztosítása érdekében tehát fontos e második, későbbi felismerési hullám előbbre hozatala.

Jelen tanulmány egy olyan kutatási-fejlesztési projektet mutat be (a SHAKES projektet), melynek célja egy digitális társas komoly játékon alapuló szűrőeszköz létrehozása az autizmus magasan funkcionáló eseteinek óvodáskori szűrésére. A tanulmány bemutatja a projekt szakirodalmi hátterét, koncepcióját és céljait, illetve vázolja az evidenciaalapú tervezési folyamatot. Majd három kontrollcsoportos empirikus vizsgálatot mutat be; ezek (1.) a szűrőrendszer kialakított első prototípusának a használhatóságát és a szűrőjáték használatával kapcsolatos felhasználói élményt vizsgálták (N=5/4/4); (2.) a mérések során nyer hető adatminőséget elemezték (N=10/10); illetve (3.) csoport-összehasonlításokat végeztek az érzelmi arckifejezések mentén (N=13/13).
Eredményeink azt mutatják, hogy a kialakított szűrőjátékprototípus a célcsoport felhasználói igényei szempontjából megfelelő használhatóságot, motiváló és örömteli adatgyűjtési környezetet biztosít; a mérések során nyert adatok alapvető adatminőségi szempontból megfelelőek és a további elemzésekre alkalmasak; s megfelelő elemzési megközelítéssel már ebből a kezdeti adathal mazból is kimutathatók a szűrési funkció későbbi megvalósítása szempontjából bíztató különbségek az autizmussal élő és a neurotipikus kontrollcsoport között az érzelmi arckifejezések területén.
Kulcsszavak: autizmus spektrum állapot (ASC), automatikus érzelmi arckifejezés-felismerés, komoly játék, szűrés, tekintetkövetéses technika

##submission.downloads##

Megjelent

2020-09-15

Hogyan kell idézni

Győri, M., Borsos, Z., Stefanik, K., Bogdán, B., Varga, F., Csákvári, J., & Jakab, Z. (2020). Az autizmus magasan funkcionáló eseteinek innovatív digitális eszközökkel történő óvodáskori szűrése felé: a SHAKES projekt és első szakaszának eredményei. Gyógypedagógiai Szemle, 48(3-4), 254–279. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/gyogypedszemle/article/view/7819

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>