Kortárs mentorok az autizmussal élő középiskolás tanulók támogatásában. Szisztematikus szakirodalmi áttekintés

Szerzők

  • Vivien Németh ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet; MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport; ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola
  • Krisztina Stefanik ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet és MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport https://orcid.org/0000-0002-7798-0102

DOI:

https://doi.org/10.52092/gyosze.2022.4.1

Kulcsszavak:

autizmus, középiskola, autizmusspecifikus támogatás, kortárs mentorálás, kortárs segítés

Absztrakt

ABSZTRAKT

Háttér és célok: Az autizmussal élő gyermekek és felnőttek kortárs mentorálásának hatékonysága mellett tudományos bizonyítékok is szólnak. A mentorálás során egy személy vagy csoport – előzetes felkészítést követően – tervezetten támogat az életkorához és/vagy fejlettségi szintjéhez közeli, autizmussal élő embert szakember közvetlen részvétele nélkül. Jelen tanulmány célja a nemzetközi szakirodalom eredményeinek elemzésén keresztül az autizmussal élő középiskolás tanulókat támogató kortárs mentorálás (1) szakirodalomban való értelmezésének, (2) szereplői feladatainak és szerepeinek, valamint (3) a módszertan előnyeinek és korlátainak feltárása.

Módszer: A szisztematikus szakirodalmi keresést 2022. szeptemberében az ERIC és a PUBMED adatbázisokban végeztük. A beválogatási és kizárási kritériumok alapján a 6054 találat közül 11 tanulmány került elemzésre.

Eredmények: A kortárs mentorálás a komprehenzív támogatás részeként hatékony módszertani eleme lehet az autizmussal élő tanulók középiskolai támogatásának. Amennyiben a kortárs mentorálást individualizáltan, a módszertani szempontokat betartva tervezik, mind az autizmussal élő mentoráltak, mind a mentorok számára hasznot és örömöt hozhat, egyaránt támogathatja az autizmussal élő tanulók és a mentorok társas és kommunikációs készségeinek fejlődését.

Következtetések: Noha a nemzetközi szakirodalomban találunk szisztematikus vizsgálatokat, szükség lenne a gyakorlatok alaposabb feltérképezésére és a hatások további vizsgálatára, s ezt követően a hatékony megközelítések módszertanának rendszerszintű elterjesztésére. Mindez különösen fontos volna hazánkban, ahol a kortárs mentorálás egyelőre csak ad hoc jelleggel valósul meg az autizmussal élő tanulók középiskolai támogatásában.

Kulcsszavak: autizmus, középiskola, autizmus-specifikus támogatás, kortárs mentorálás, kortárs segítés

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-15

Hogyan kell idézni

Németh, V., & Stefanik, K. (2022). Kortárs mentorok az autizmussal élő középiskolás tanulók támogatásában. Szisztematikus szakirodalmi áttekintés. Gyógypedagógiai Szemle, 50(4), 167–178. https://doi.org/10.52092/gyosze.2022.4.1

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei