Evidenciák a primitív reflexekkel kapcsolatban

Szerzők

  • Julianna Vig ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

Kulcsszavak:

perzisztáló primitív reflexek, mozgásfejlődés, tanulási zavarok, olvasási zavarok

Absztrakt

Háttér és célok: A primitív reflexek veleszületett, a csecsemő túlélését szolgáló mozgási jelenségek. A korai postnatalis időszakban megfelelő ingerekkel sztereotip módon kiválthatók, majd az akaratlagos mozgások megjelenésével fokozatosan integrálódnak. A neurológiai szakirodalom a felső motoneuronokat érintő fejlődési zavarok, illetve kórképek tüneteként tárgyalja a primitív reflexek fennmaradó kiválthatóságát, illetve a korábban már integrálódótt reflexek újbóli megjelenését. A fennmaradó (perzisztáló) primitív reflexek ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kapnak a gyógypedagógusok, pszichológusok, illetve a laikusok körében is, jellemzően azért, mert a primitív reflexek fennmaradását neurológiai kórképek hiányában is diagnosztikai markernek (elsősorban tanulási és viselkedési zavarok kórjelzőjének), sőt, intervenciók célpontjának tekintik. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa, milyen evidenciák állnak rendelkezésre a primitív reflexek nem neurológiai kórképekkel összefüggő előfordulásával kapcsolatban.

Módszer: A PubMed adatbázis segítségével azonosítottam azokat az angol nyelvű, peer-reviewed folyóiratban megjelent közleményeket, amelyek a primitív reflexek fennmaradásával kapcsolatosak, és egészséges (neurológiai kórképpel nem diagnosztizált), 1 évesnél idősebb személyekre vonatkoznak.

Eredmények: A megadott keresési kritériumokkal összesen 8 közleményt azonosítottam, amelyek 4 kutatócsoport vizsgálatainak eredményeit mutatják be. Minden vizsgálatban 1-3 primitív reflex kiválthatóságát mérték fel óvodás vagy iskolás korú gyerekekben, a reflexek kiválthatóságát rizikófaktorként értelmezve. Valamennyi vizsgálatban az aszimmetrikus tónusos nyaki reflex (ATNyR) volt az egyik, 4 esetben az egyetlen vizsgált reflex. A vizsgálatokban az ATNyR és tanulási zavarok, olvasási zavarok, illetve ADHD-tünetek közt találtak összefüggést. Az ATNyR vizsgálata szinte minden esetben olyan módon (négykézláb, illetve álló helyzetben) történt, amely különbözik a csecsemőkori vizsgálati helyzettől (hanyatt fekvés), holott az ATNyR integrálódása a születés utáni 3.-4. hónapban csak az utóbbi helyzetben dokumentált. Korábbi, műszeres vizsgálatokban az ATNyR négykézláb helyzetben való kiválthatóságát egészs éges gyerekekben és felnőttekben is kimutatták. Az ATNyR integrálására irányuló mozgásfejlesztés vizsgálata egyetlen közleményben szerepel, amely az alkalmazott intervenció olvasási és írási teljesítményre gyakorolt pozitív hatásáról számol be.

Következtetések: Az azonosított közlemények fő alapvetése, mely szerint a primitív reflexek kiválthatósága egészséges óvodás, illetve kisiskolás gyermekeknél nem felel meg az életkori normáknak, nem megalapozott. A témával kapcsolatos vizsgálatok és az azokban vizsgált primitív reflexek kis száma, valamint a reflexvizsgálatok módszertani problémái miatt a rendelkezésre álló evidenciák nem elegendőek a primitív reflexek kiválthatósága és a tanulási és viselkedési zavarok közti összefüggés megállapításához. A kérdés tisztázásához a reflexvizsgálatok standardizálására, életkori normák megállapítására és a reflexvizsgálatok standardizált mozgásállapot- felmérő eszközökkel való összevetésére lenne szükség. A primitív reflexek integrálását célzó intervenciók értékeléséhez szintén további vizsgálatok szükségesek.

Kulcsszavak: perzisztáló primitív reflexek, mozgásfejlődés, tanulási zavarok, olvasási zavarok

##submission.downloads##

Megjelent

2020-09-15

Hogyan kell idézni

Vig, J. (2020). Evidenciák a primitív reflexekkel kapcsolatban. Gyógypedagógiai Szemle, 48(3-4), 171–183. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/gyogypedszemle/article/view/7813

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények