In memoriam dr. Csiky Erzsébet (1938-2022)

Szerzők

  • Ferencné Gereben

Absztrakt

A generációváltás folyamata óhatatlanul együtt jár szakmai és személyi veszteségekkel. Ezt élhettük meg a közelmúltban, amikor a Kar munkatársától, Csiky Erzsébettől búcsúztunk Karunk honlapján, majd a Farkasréti temetőben kollégák, családtagok jelenlétében.

Erzsike a pályáját sok éven át a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet kötelékében töltötte, emellett kiterjedt szakmai kapcsolatokkal rendelkezett oktatási és egészségügyi intézményekkel, napi kapcsolatban állt fogyatékosággal élő gyermekeket nevelő családokkal.

A budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban töltött gimnáziumi évek után a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán folytatott tanulmányokat, majd pszichológus diplomát szerzett, és a gyógypedagógiai pszichológia mellett kötelezte el magát. E tantárgy oktatójaként számos gyógypedagógussal ismertette meg a fogyatékosság pszichológiájának alapkérdéseit, ezen belül is hangsúlyosan az értelmi fogyatékosság pszichológiájával és pszichodiagnosztikájával, a korai intervenció kérdéseivel foglalkozott. A 90-esévekben bekövetkező újabb szakmai irányok részeként, összefüggésben a tanulási zavarok jelenségére irányuló, nemzetközi gyakorlatban elterjedt újabb fejlesztési eljárások, a gyógypedagógiai terápiás gyakorlat lelkes támogatója volt a Piaget-féle fejlődéspszichológiai szemléletet képviselő, svájci gyökerű Affolter-terápia hazai megismerésének.

Amikor rá emlékezünk, szakmai tevékenységének a korai ellátásra vonatkozó elemét emeljük ki hangsúlyosan, mivel napjainkban a korai trend a gyógypedagógiai ellátás megkerülhetetlen kérdéskörévé vált. Ennek előmozdításában a 70-es évektől meghatározó szerepet játszott, a korai gyógypedagógiai intervenció iskolateremtő hazai képviselőjének tekinthető. Tevékenységének részét jelentette a Brunet-Lézine-féle vizsgálóeljárás hazai meghonosítása, a fejlődési zavarok korai felismerésének valamennyi területet érintő kérdésköre, továbbá a koraszülött és kissúlyú újszülöttek nyomonkövetése, a biológiai és környezeti tényezők összefüggéseinek kutatása, családokat segítő törekvéseinek tükrében.

Búcsúztatásánál tanítványai, kollégái képviseletében Gráf Rózsa emlékezett munkásságára, mi pedig – közvetlen kollégái nevében a félbemaradt facebook oldal egyik bejegyzését idézzük Nagyné Réz Ilonától: „Emlékedet szeretettel őrzöm!” Tegyünk így mi is valamennyien!

Gereben Ferencné

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-15

Hogyan kell idézni

Gereben, F. (2022). In memoriam dr. Csiky Erzsébet (1938-2022). Gyógypedagógiai Szemle, 50(4), 253. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/gyogypedszemle/article/view/5012

Folyóirat szám

Rovat

In Memoriam