Az IKT alapú szociometria alkalmazási lehetőségei

Szerzők

  • Endre Horváth ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
  • Ágota Szekeres ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Kulcsszavak:

szociometria, kapcsolatok, IKT

Absztrakt

A gyermekek különféle közösségekben tanulják meg, hogyan alakítsanak ki kapcsolatokat, hogyan tartsák fenn ezeket, majd, ha szükséges, hogyan zárják le. A közösség tagjaként szerepeket tölthetnek be, jelentőségük révén hatással lehetnek a közvélemény alakulására. A csoportdinamikai tényezők mentén kialakuló légkör meghatározó a csoport működése szempontjából. Ezen egyénre és közösségre jellemző tényezők adott pillanatban való megismerését teszi lehetővé a továbbfejlesztett Mérei-féle többszempontú szociometria, amelynek a 21. századnak megfelelő IKT alapú hátterét a SMETRY keretrendszer biztosíthatja.

A cikkben áttekintjük, hogy mit értenek szociometriai módszertanon a nemzetközi vizsgálatokban és hazai körülmények között. Kitérünk arra, milyen módosításokat és újításokat vezettünk be a Mérei-féle többszempontú szociometrián, azért, hogy mind a felhasználók, mind a résztvevők számára kezelhetőbb módszert kapjunk. Mindezek a folyamatok részben nemzetközi szinten is végbementek.

Bemutatjuk a SMETRY keretrendsze2 azon elemeit, amelyek unikálisnak/egyedinek mondhatók, ilyenek például a megbízhatóságot növelő új módszertani elemek, a nem viszonzott rokonszenvi választások mutatói, valamint az interaktív szociogramrajzoló felület.

A keretrendszer fejlesztésével hosszú távon azt célozzuk meg, hogy egy olyan kidolgozott módszertan jöhessen létre, amely eszköz lehet a köznevelésben dolgozó szakemberek közösségfejlesztő munkájában.

Kulcsszavak: szociometria, kapcsolatok, IKT

 

##submission.downloads##

Megjelent

2020-09-15

Hogyan kell idézni

Horváth, E., & Szekeres, Ágota. (2020). Az IKT alapú szociometria alkalmazási lehetőségei. Gyógypedagógiai Szemle, 48(3-4), 305–317. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/gyogypedszemle/article/view/7822

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei