Óvodáskorú gyermekek digitáliseszköz-használatának, valamint a korosztály online jelenlétének vizsgálata

Szerzők

  • Noémi Gados ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. gyermekkultúra mesterszakos hallgató
  • Noémi Janek Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI Utazó Gyógypedagógusi Hálózat https://orcid.org/0000-0003-2170-3314

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.2-3.221.243

Kulcsszavak:

internet, okoseszköz, digitális, kisgyermekkor, kutatás óvodás gyermekkel

Absztrakt

Jelen kutatás az óvodáskorú gyermekek digitáliseszköz-használatát, internetfogyasztással kapcsolatos ismereteit mutatja be. A vizsgálatban részt vevő gyermekek 2015 után születtek, az Alfa-generáció tagjaiként egy olyan világban nevelkednek, ahol a digitális eszközök csupán karnyújtásnyira vannak tőlük. A felmérés kifejezetten a gyermeki tevékenységekre, ismeretekre fókuszál, bemutatja azon szakirodalmi adatokat, eredményeket, melyek a téma mélyebb megértéséhez nélkülözhetetlenek. A kutatás legfontosabb eredményének a gyermeki tanulás sajátosságainak feltárása tekinthető, hiszen a gyermekek rendszeres digitáliseszköz- használat nélkül is képesek fogyasztani a digitális tartalmakat. A kutatás eredménye alátámasztja azt a nézetet, hogy már kora gyermekkorban szükséges lehet a digitális edukáció, digitális kompenzáció.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Alfa Generáció Labor (2018). Hogyan befolyásolja az óvodáskori képernyőhasználat a későbbi képzelőerőt? https://www.alfageneracio.hu/ (2022. 04. 12.)

Babbie, E. (2001). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó.

Borba, M. E d. D. (2016). Szelfimánia. Jaffa Kiadó.

Chapman, G. & Pellicane, A. (2016). Netfüggő gyerekek. Harmat Kiadó.

Csépe, V. & Török, Á. (2020). Az okoseszközök használata kognitív idegtudományi nézőpontból. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(2), 133–145. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.133.145

Csíkos, Cs. (2020). A neveléstudomány kutatásmódszertanának alapjai. Eötvös Kiadó.

de Vincentiis, R. (2019). A mobiltelefonok rövid története 1973-tól napjainkig. https://musa.news/hu/una-breve-storia-dei-telefoni-cellulari-dal-1973-a-oggi/ (2022. 04. 10.)

European Commission (2021). Shaping Europe’s digital future. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/broadband-hungary (2022. 04. 10.)

Gyarmathy, É. (2012). Egy átmeneti korszak nyűgei és áldásai. In Digitális degeneráció 2.0. OFOE. Underground Kiadó. http://real.mtak.hu/8806/1/4.%20Digi2%20atmeneti%20kor%20nyugei.pdf

Henn, B. (2013). Hogyan kell felkészülni a digitális átállásra? https://www.hogyankell.hu/Felk%C3%A9sz%C3%BClni_a_digit%C3%A1lis_%C3%A1t%C3%A1ll%C3%A1sra (2022. 04. 10.)

Janek, N. (2019). „Google-bácsi mindent tud” – eredmények és tapasztalatok az óvodások digitális eszköz- és internethasználatának vizsgálatáról. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 7(2–3), 95–110. https://doi.org/10.31074/20192395110

Konok, V., Peres, K., Ferdinandy, B., Jurányi, Zs., Bunford, N., Ujfalussy, D. J., Réti, Zs., Kampis, Gy. & Miklósi, Á. (2020). Hogyan hat a mobileszköz-használat az óvodások figyelmére és társas-kognitív készségeire? Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(2), 13–31. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.13.31

Központi Statisztikai Hivatal (2015). A háztartások életszínvonala, 2014. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv14.pdf (2022. 04. 10.)

Központi Statisztikai Hivatal (2020a). A háztartások információs- és kommunikációseszköz-használatának főbb jellemzői. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/2020/01/index.html#

avilghlhasznlatbanaziskolaivgzettsgszerinttovbbraisjelentsklnbsgtapasztalhat (2022. 04. 10.)

Központi Statisztikai Hivatal (2020b). Az aktív, a nyugdíjas és az egyéb inaktív háztartások tartós fogyasztási cikkeinek éves átlagos állománya jövedelmi ötödök (kvintilisek) szerint [100 háztartásra jutó darab]. https://www.ksh.hu/stadat_files/jov/hu/jov0039.html (2022. 04. 10.)

Központi Statisztikai Hivatal (2020c). Gyermekes háztartások. https://www.ksh.hu/infografika/2020/internet_eleres.pdf?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=theme-informacio-kommunikacio (2022. 04. 10.)

Központi Statisztikai Hivatal (2022a). Az internethasználat gyakoriságának megoszlása. https://www.ksh.hu/stadat_files/ikt/hu/ikt0018.html (2022. 04. 10.)

Központi Statisztikai Hivatal (2022b). Az internethasználók arányának alakulása a lakosságon belül az utolsó használat időpontja szerint. https://www.ksh.hu/stadat_files/ikt/hu/ikt0017.html (2022. 04. 10.)

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (2021). Mit gondolnak az óvodások a digitalizációról. https://digitalisgyermekvedelem.hu/digimini (2022. 04. 10.)

Médiatanács, Médiatudományi Intézet (2015). Az internet hazai megjelenése. https://nmhh.hu/cikk/192602/Az_internet_hazai_megjelenese (2022. 04. 10.)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (2020). Digital parenting kutatás 7-16 éves gyermekekkel és szüleikkel. https://nmhh.hu/dokumentum/224270/NMHH_PSYMA_7_16_eves_2021_KUTATASI_JELENTES.pdf (2022. 04. 10.)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (2021). Internetes közönségmérési adatok (2021. IV. negyedév). https://nmhh.hu/cikk/226391/Internetes_kozonsegmeresi_adatok_2021_IV_negyedev (2022. 04. 10.)

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

Twenge, J. M. (2017). iGeneráció. Édesvíz Kiadó.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-31

Hogyan kell idézni

Gados, N., & Janek, N. (2023). Óvodáskorú gyermekek digitáliseszköz-használatának, valamint a korosztály online jelenlétének vizsgálata. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 11(2–3), 221–243. https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.2-3.221.243