A múzeumpedagógia beépülése a Szennai Fekete László Általános Iskola gyakorlatába

Szerzők

  • Anikó Fogelné Pálos Szennai Fekete László Általános Iskola
  • Anett Schlichter-Takács 2MATE Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézet Szakdidaktikai Tanszék https://orcid.org/0000-0001-6594-9450

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.2-3.131.177

Kulcsszavak:

múzeumpedagógia, múzeum és oktatás, általános iskola, helyi tanterv, mintaprojekt a múzeumban

Absztrakt

Napjaink múzeumában egyre hangsúlyosabb szerep jut az oktató-nevelő-szórakoztató funkcióknak. Mára az oktatás egyik fontos feladattá vált a múzeumi funkciók között. A múzeumok valódi részévé váltak az oktatási folyamatnak, ami az oktatási intézményekkel való együttműködések szorosabbá válását egyaránt feltételezi (Takács, 2013; Schlichter-Takács & Csimáné, 2020; Albrecht, 2022). A múzeum interaktív környezete, a múzeumpedagógia élményalapú módszerei segíthetik, eredményesebbé tehetik az iskolai tanulást. A „szórakozva tanulás” elvét szem előtt tartó, változatos múzeumpedagógiai módszertan alkalmazása a gyakorlatban kiváló tanítási/tanulási alkalmakat nyújthat a pedagógusok és diákjaik számára a tananyag élményszerű elsajátítására (Takács, 2013; Schlichter-Takács & Csimáné, 2020). Mégis még mindig kevesebben vannak azon pedagógusok, akik kihasználják a múzeumokban rejlő lehetőségeket, mint azok, akik nem. Persze sok a nehezítő körülmény: korábbi negatív múzeumi élmények (Kolosai, 2020), leterhelt pedagógusok, külső helyszínekből adódó óraösszevonások vagy éppen költségtényezők. Vannak, akiket mindez nem riaszt el. A Szennai Fekete László Általános Iskola egy sikeres példa. Tanulmányunkban megmutatjuk hogyan illeszthető be a múzeumpedagógia az alsó tagozatosok helyi tantervébe, valamint bemutatunk egy részletes mintaprojektet, mely kiválóan szemlélteti a múzeumi programok tervezésének-szervezésének folyamatát, kiemelve néhány sarkalatos pontot, melyek tapasztalatunk szerint a siker feltételei.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Albrecht, Zs. (2022). Test/tér/kép – kísérlet a múzeumi tér és térélmény gyermeki test felőli megközelítésére. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(4), 300–311. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.300.311

Apáczai Tudástár www.apaczaitudastar.com

Babulka, P. & Kósa, G. (2003). Képes gyógynövénykalauz. Herbária Országos Gyógynövényforg.

Borz, Zs. (2016). Iskola és múzeum – zenei metódusok a múzeumpedagógiában. Parlando, 57(3), oldalszám nélkül. http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Borz_Zsofia-Iskola_es_muzeum.pdf (2023. 01. 20.)

Burai, L. & Faragó, A. (2017). Hétszínvirág munkafüzet 3. . Oktatási Hivatal.

Csepinszky, M. (2008). A szennai szabadtéri néprajzi gyűjteményben felépített somogyszobi lakóház áttelepítésének története. Somogyi Múzeumok Közleményei 18, 313–326. http://smmi.hu/publikaciok/2008/27%20Csepinszky%20M.pdf (2023. 01. 20.)

Csesznák, É. (2010). Múzeum és iskola kommunikációja. In Bereczki, I. & Sághi I. (Eds.), Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában (Múzeumiskola 7.) (pp. 59–63). Oktatási segédanyag, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ.

https://www.mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20130613/mko_muzeumiskola_7.pdf (2023. 01. 20.)

Mester, M. (2017). A mi világunk. Környezetismereti tankönyv 3. évfolyam. Apáczai Kiadó.

Hegedüs, A. (2017). 21. századi múzeumpedagógia az egyetemisták szemével. Veritatis Imago 1(2), http://veritatisimago.hu/ViII-Hegedus_A.html

Hooper-Greenhill, E. (2007). Museums and Education. Purpose, pedagogy, performance. Routledge.

Káldy, M. (2009). Múzeumpedagógiai tevékenységek tára. In Bereczki, I. & Sághi I. (Eds.), Pedagógus képzők képzése: Múzeumok közoktatási hasznosítása (Múzeumiskola 3) (pp. 53–59). Oktatási segédanyag . Szentendre.

https://www.mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20130613/pkk_muzeumiskola_3.pdf (2023. 01. 20.)

Kocsis, M., Koltai, Zs. & Reisz, T. (2018). Pedagógusok múzeumhasználata. Múzeumpedagógiai tapasztalatok és igények a hazai pedagógusok körében. Múzeumi Oktatási és Képzési Központ. https://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20210128/pedagogusok-muzeumhasznalata.pdf (2023. 01. 20.)

Koltai, Zs. (2010). Helyzetjelentés a hazai múzeumpedagógia eredményeiről és kihívásairól. Iskolakultúra, 20(3), 107–123. https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/20998

Kolosai, N. (2020). Óvodások a múzeumban. In Boros, T. (Ed.), Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (pp. 1–17). Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ.. https://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20200416/kolosai_n_ovodasok_a_muzeumban.pdf (2023. 01. 24.)

Koltai, Zs. (2011). A múzeumi kultúraközvetítés változó világa: a múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata. Iskolakultúra Könyvek. Gondolat Kiadó.

Káldy, M. (2014). Miért és hogyan menjen múzeumba egy pedagógus?- Interjú Kály Máriával. Modern Iskola, 2014.10. 27. https://moderniskola.hu/2014/10/%E2%80%8Bmiert-es-hogyan-menjen-muzeumba-egy-pedagogus/ (2023. 01. 20.)

Németh, Cs. (2009). Múzeum és iskola változó kapcsolatáról. In Vásárhelyi, T. & Kárpáti, A. (Eds.), A múzeumi tanulás kézikönyve. Továbbképző tanfolyami jegyzet (pp. 197–200). Magyar Természettudományi Múzeum – ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Információtechnológiai Központ.

Palotainé Simon, I. (2003). „A múzeumpedagógia elméleti alapjai.” In Foghtűy, K. & Szepesházyné Kurimay, Á. (Eds.), Múzeumpedagógiai tanulmányok I. (pp. 11–18). ELTE PPK Oktatásmódszertani Központ

Sinkó, I. (2009). Amikor tanteremmé változnak a múzeumok – Múzeumpedagógia Magyarországon és a nagyvilágban. MúzeumCafé 10., 3(2), oldalszám nélkül http://muzeumcafe.hu/hu/amikor-tanteremme-valtoznak-muzeumok/ (2023. 01. 20.)

Szennai Fekete László Iskola Pedagógiai Programja 2018.

Farkas, Zs. (2008). Gyógyfüvek és bájitalok. In Láng, R. & Farkas Zs., Szövegértés, szövegalkotás „Függöny mögött varázsláda” 3. évfolyam. Mezőkön, réteken Tanári útmutató (pp. 109–130.). „SuliNova” Közoktatás-fejlesztési és pedagógus-továbbképzési Kht. https://www.kooperativ.hu/szovegertes/Modulle%C3%ADr%C3%A1sok/3.%20%C3%A9vfolyam/C-t%C3%ADpus%20B%C3%A1b-dr%C3%A1ma/Sz%C3%B6vC_03_tan%C3%A1r.pdf (2023. 01. 20.)

Ringert, Cs. (2022). A digitális múzeumpedagógia modellje. Közösségi Kapcsolódások, 1, 92–112. https://doi.org/10.14232/kapocs.2022.1.92-112

Schlichter-Takács, A., & Csimáné Pozsegovics, B. (2020). Múzeumpedagógia újragondolva – A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásainak vizsgálata, módszertani megújítása. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(2), 232–259. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.232.259

Schlichter-Takács, A. & Csimáné Pozsegovics, B. (2023). Múzeumi tanulási lehetőségek digitális technológiákkal – nyelvi múzeumok példáival. Magyar Nyelvőr, 147(5), 738–754. https://doi.org/10.38143/Nyr.2023.5.738

Takács, A. (2013). A művészeti nevelés jó gyakorlatai hazai múzeumokban-Múzeumpedagógia, a pedagógusok nélkülözhetetlen eszköztára. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 1(2), 48–56. https://doi.org/10.31074/gyntf.2013.2.48.56

Takács, A. (2015). Tanulás a múzeumban – A kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum jó gyakorlata. In Németh, B. (Ed.), Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum. Tanulmányok, elemzések (pp. 53–55). Pécsi Tudományegyetem. https://adoc.pub/pecsi-tanulo-varos-regio-forum-tanulmanyok-elemzesek.html (2023. 01. 20.)

Takács, A. & Walter, I. (2014). Szenna, a kadarkúti kistérség kulturális márkája. Köztes-Európa, 6(2–3), 217–228. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekke/article/view/12686

Vásárhelyi, T. & Sinkó, I. (2004). Múzeum az iskolatáskában. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Walter, I. & Takács, A. (2011a). Emocionális nevelés informális utakon – általános iskolások a múzeumban. In Hajdicsné Varga, K. (Ed.), Nevelés és társadalom: hagyomány és megújulás. Képzés és Gyakorlat Konferenciák V. (pp. 291–299). Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar

Walter, I. & Takács, A. (2011b). Pedagógusok új szerepben, múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása a gyakorlatban – mint új perspektíva. In Pinczésné Palásthy, I. (Ed.), A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője (pp. 130–134). Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola.

Young, S., Eadie, T., Suda, L. & Church, A. (2021). LEARN: essential elements of museum education programs for young children. Curator: The Museum Journal, 65(1), 209–223. https://doi.org/10.1111/cura.12456

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-31

Hogyan kell idézni

Fogelné Pálos, A., & Schlichter-Takács, A. (2023). A múzeumpedagógia beépülése a Szennai Fekete László Általános Iskola gyakorlatába. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 11(2–3), 131–177. https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.2-3.131.177