Szülői nézetek vizsgálata az óvodás korú gyermekekkel kapcsolatos értékelvárások, észlelt jellemvonások és a kedvenc Disney-hercegnők összefüggésében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.2-3.102.130

Kulcsszavak:

Disney-hercegnők, óvodások, szülői nézetek, nemi különbségek

Absztrakt

A média hatásának erősségéről és irányáról megoszlanak a vélemények, azonban a kutatók abban egyetértenek, hogy a gyermekek nemekkel kapcsolatos gondolkodását a média is befolyásolja. Kérdőíves vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy hogyan látják a szülők gyermekeik kedvenc Disney hercegnőit, van-e összefüggés a gyermekek személyiségvonásai, a szülők értékpreferenciái és a kedvenc hercegnők jelleme között. A válaszadó 1310 szülő véleménye alapján úgy találtuk, hogy a Disney-hercegnős mesét fogyasztó gyerekek többsége a mesék főhősein keresztül a nők társadalmi szerepének változatos reprezentációját ismeri, ugyanakkor fiúk és lányok eltérő női főhősöket preferálnak. Vizsgálatunk szerint a szülők saját karakterpreferenciája, gyermekükről adott jellemzésük és a gyermekek felé támasztott értéke-alapú elvárások a gyermek neme által is meghatározottan összefüggenek azzal, hogy melyik Disney-karaktert látják gyermekeik kedvencének.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Antalóczy, T., Pörczi, Zs. & Vaskuti G. (2012). Óvodások távirányítóval Média- és filmfogyasztás a legifjabb nemzedékek körében. Kultúra és Közösség, 3(1–2). 143–153.

Baker-Sperry, L. (2007). The production of meaning through peer interaction: Children and Walt Disney’s Cinderella. Sex Roles: A Journal of Research, 56(11), 717–727. https://doi.org/10.1007/s11199-007-9236-y

Bandura, A. (1969). Principles of behavior modification. Holt, Rinehart, & Winston.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

Bandura, A. (2009). Social cognitive theory of mass communication. In J. Bryant & M. B. Oliver (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (2nd ed., pp. 94–124). Lawrence Erlbaum.

Barbu, S., Cabanes, G. & Le Maner-Idrissi, G. (2011). Boys and Girls on the Playground: Sex Differences in Social Development are Not Stable Across Early Childhood. PLoS One, 6(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016407

Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155–162.https://doi.org/10.1037/h0036215

Bodor, Á., Grünhut, Z. & Pirmajer, A. (2019). Értékpreferenciák az európai vállalkozók körében. Replika, 111, 23–41. https://doi.org/10.32564/111.3

Bornemissza, D. (2010). Értékek vizsgálata két generáció tükrében. Hasonlóságok és különbségek a fiatalok nyitottságával összefüggésben. [Study of values in respect of two generations] In Zs. Puskás-Vajda & S. Lisznyai (Eds.), Életszakaszok határán: Közösségi és egyéni tanulási feladatok (pp. 59–84). Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület.

Bussey, K. & Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of gender development and differentiation. Psychological Review, 106(4), 676–713. https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.4.676

Cattell, R. (2012, Ed.). The scientific use of factor analysis in behavioral and life sciences. Springer Science & Business Media.

Cordwell, C. L. (2016). The Shattered Slipper Project: The Impact of the Disney Princess Franchise on Girls Ages 6-12. Selected Honors Theses. 57.

Coyne, S. M., Rogers, A., Shawcroft, J. & Hurst, J. L. (2021b). Dressing up with Disney and make-believe with Marvel: The impact of gendered costumes on gender typing, prosocial behavior, and perseverance during early childhood. Sex Roles, 1–12. https://doi.org/10.1007/s11199-020-01217-y

Coyne, S. M., Linder, J. R., Rasmussen, E. E., Nelson, D. A. & Collier, K. M. (2014). It’s a bird! It’s a plane! It’s a gender stereotype!: Longitudinal associations between superhero viewing and gender stereotyped play. Sex Roles: A Journal of Research, 70(9–10), 416–430. https://doi.org/10.1007/s11199-014-0374-8

Coyne, S. M., Linder, J. R., Rasmussen, E. E., Nelson, D. A. & Birkbeck, V. (2016). Pretty as a princess: Longitudinal effects of engagement with Disney princesses on gender stereotypes, body esteem, and prosocial behavior in children. Child Development, 87(6), 1909–1925. https://doi.org/10.1111/cdev.12569

Coyne, S. M., Linder, J. R., Booth, M., Keenan‐Kroff, S., Shawcroft, J. E. & Yang, C. (2021a). Princess power: Longitudinal associations between engagement with princess culture in preschool and gender stereotypical behavior, body esteem, and hegemonic masculinity in early adolescence. Child Development, 92(6), 2413–2430. https://doi.org/10.1111/cdev.13633

Crawley, A. M., Anderson, D. R., Wilder, A., Williams, M. & Santomero, A. (1999). Effects of repeated exposures to a single episode of the television program Blue’s Clues on the viewing behaviors and comprehension of preschool children. Journal Of Educational Psychology, 91(4), 630–637. https://doi.org/10.1037/0022-0663.91.4.630

Csurgó, B. & Kristóf, L. (2012). Csak papír? Családi állapot és értékrend. [Only a paper? Family status and values] In V. Messing & B. Ságvári (Eds.), Közösségi viszonyulásaink: A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban (pp. 30–35). Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet.

Davis, A. M. (2006). Good Girls and Wicked Witches: Women in Disney’s Feature Animation. John Liberty Publishing.

De Fruyt, F., Van Hiel, A. & Buyst, V. (1998). Parental Personality Descriptions of Boys and Girls. In Kohnstamm, G. A., Halverson, Jr, C. F., Mervielde, I., & Havill, V. L. (Eds.), Parental descriptions of child personality: Developmental antecedents of the Big Five? Lawrence Erlbaum Associates. 155-167.

Disney (2023). Disney Princess. http://princess.disney.com. (12. 02. 2023.).

Eisenhauer, K. (2017). A Quantitative Analysis of Directives in Disney Princess Films. A capstone project submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Arts English, Concentration in Linguistics. NC State University.

Eccles, J. S., Jacobs, J. E. & Harold, R. D. (1990). Gender role stereotypes, expectancy effects, and parents’ socialization of gender differences. Journal of social issues, 46(2), 183–201. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1990.tb01929.x

England, D., Descartes, L. & Collier-Meek, M. A. (2011). Gender role portrayal and the Disney princesses. Sex Roles: A Journal of Research, 64(7–8), 555–567. https://doi.org/10.1007/s11199-011-9930-7

Faherty, V. E. (2001). Is the mouse sensitive? A study of race, gender, and social vulnerability in Disney animated films. SIMILE: Studies in Media and Information Literacy Education, 1(3), 1-8. https://doi.org/10.3138/sim.1.3.001

Farkas, Z. (2007). Az egyéni és a kulturális érték fogalma és típusai. Jel-Kép, 4, 67–85.

Füstös, L. & Szalma, I. (2011). A Változó értékrendszer. MTA Szociológiai Kutatóintézete Társadalomtudományi Elemzések Akadémiai Műhelye (TEAM).

Garabedian, J. (2015). Animating Gender Roles: How Disney Is Redefining the Modern Princess. James Madison Undergraduate Research Journal, 2(1), 22–25.

Giroux, H.A. (1995). Animating youth: The Disneyfication of children’s culture. Socialist Review, 24(3), 23–29.

Golden, J. C. & Jacoby, J. W. (2018). Playing princess: Preschool girls’ interpretations of gender stereotypes in Disney princess media. Sex Roles: A Journal of Research, 79(5), 299–313. https://doi.org/10.1007/s11199-017-0773-8

Halim, M. L., Ruble, D. N. & Tamis-Lemonda, C. S. (2013). Four-year-olds’ beliefs about how others regard males and females. British Journal Of Developmental Psychology, 31(1), 128–135. https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.2012.02084.x

Hamilton, P. & Dynes, R. (2023). From ‘tiaras and twirls’ to ‘action and adventure’. Eliciting children’s gendered perceptions of Disney characters through participatory visual methodology. International Journal of Early Years Education, 1–20. https://doi.org/10.1080/09669760.2022.2164259

Hayes, S. (2008). Am I Too Fat To Be A Princess? Examining The Effects Of Popular Children’s Media On Preschoolers’ Body Image. Electronic Theses and Dissertations. University of Central Florida.

Hine, B., Ivanovic K. & England, D. (2018a). From the Sleeping Princess to the World-Saving Daughter of the Chief: Examining Young Children’s Perceptions of ’Old’ versus ’New’ Disney Princess Characters. Social Sciences, 7(9), 161. https://doi.org/10.3390/socsci7090161

Hinkins, J. (2007). ‚Biting the Hand That Feeds’: Consumerism, Ideology and Recent Animated Film for Children. Papers: explorations into children’s literature, 17(1), 43–50. https://doi.org/10.21153/pecl2007vol17no1art1205

Hurley, D. L. (2005). Seeing White: Children of Color and the Disney Fairy Tale Princess. The Journal of Negro Education, 74(3), 221–232.

Junn, E. N. (1997). Media Portrayals of Love, Marriage & Sexuality for Child Audiences: A Select Content Analysis of Walt Disney Animated Family Films. Paper presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development.

Kapitány, Á. & Kapitány, G. (2012). Konszenzusok és ambivalenciák. Reflexiók egy értékkutatás eredményeihez. In V. Messing & B. Ságvári (Eds.), Közösségi viszonyulásaink: A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban (pp. 102-117). Magyar Tudományos Akadémia, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet.

Koenig, A. M. (2018). Comparing prescriptive and descriptive gender stereotypes about children, adults, and the elderly. Front Psychology, 9, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01086

Kohnstamm, G. A., Halverson Jr, C. F., Mervielde, I. & Havill, V. L. (1998, Eds.). Parental descriptions of child personality: Developmental antecedents of the Big Five? Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781410601223

KSH (2013). 2011. évi népszámlálás 7. Iskolázottsági adatok. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_07_2011.pdf

Lacroix, C. (2004). Images of animated others: The orientalization of Disney’s cartoon heroines from The Little Mermaid to The Hunchback of Notre Dame. Popular Communication, 2, 213–229. https://doi.org/10.1207/s15405710pc0204_2

Lester, N. A. (2010). Disney’s The Princess and the Frog: The Pride, the Pressure, and the Politics of Being a First. The Journal of American Culture, 33(4), 294–308. https://doi.org/10.1111/j.1542-734X.2010.00753.x

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: a developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674. https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.4.674

Mumme, D. L. & Fernald, A. (2003). The infant as onlooker: Learning from emotional reactions observed in a television scenario. Child Development, 74(1), 221–237. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00532

Nelissen, S. (2018). The Child Effect in Media Use: Investigating Family Dynamics Concerning Media Behavior in Parent-Child Dyads. PhD Dissertation. Faculteit Sociale Wetenschappen – Onderzoekseenheid: School voor Massacommunicatiereseach [SMC], KU Leuven.

Nguyen Luu, L. A., Goddwin, R., Kozlova, A., Kwiatkowska, A., Nizharadze, G. & Realo, A. (2000). Values as a background of HIV/AIDS related beliefs and behaviours in different cultures. Applied Psychology in Hungary, Special Issue 1999–2000, 85–101.

Orenstein, P. (2011). Cinderella ate my daughter: Dispatches from the front lines of the new girlie-girl culture. HarperCollins

Parasecoli, F. (2010). A Taste of Louisiana: Mainstreaming Blackness Through Food in The Princess and the Frog. Journal of African American Studies, 14(4), 450–468. https://doi.org/10.1007/s12111-010-9137-y

Pál, E. (2016). Értékkutatások – a fiatalok számára fontos értékek. In A. Fehér, V.Á. Kiss, M. Soós, & Z. Szakály (Eds.), EMOK XXII. Országos konferencia 2016 Tanulmánykötet (pp. 446–459). Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar.

Schwartz, S. H. (1992): Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In Zanna, M. (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, 25 (pp. 1–65). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6

Sharmin, T. & Sattar, S. (2018). Gender Politics in the Projection of “Disney” Villains. Journal of Literature and Art Studies, 8(1), 53–57. https://doi.org/10.17265/2159-5836/2018.01.006

Silverman, R. A. (2009). New Dreams, Old Endings: Searching for ‘A Whole New World’ in Disney Second-Wave Animated Romance Films. Unpublished Essay. Wesleyan University. https://doi.org/10.14418/wes01.1.454

Stover, C. (2013). Damsels and Heroines: The Conundrum of the Post-Feminist Disney Princess. A Journal of Transdisciplinary Writing and Research from Claremont Graduate University, 2(29). https://doi.org/10.5642/lux.201301.29

Szabó, M. (2008). A társadalmi nemekkel kapcsolatos dinamikus nézetrendszerek szociálpszichológiai vizsgálata: Ideológiák és sztereotípiák, nemi tipizáltság és társas identitás. Doktori disszertáció, Eötvös Loránd University, Faculty of Pedagogy and Psychology.

Thompson, T. L. & Zerbinos, E. (1995). Gender roles in animated cartoons: Has the picture changed in 20 years? Sex Roles: A Journal of Research, 32, 651–673. https://doi.org/10.1007/BF01544217

Towbin, M. A., Haddock, S. A., Zimmerman, T. S., Lund, L. K. & Tanner, L. R. (2004). Images of Gender, Race, Age, and Sexual Orientation in Disney Feature-Length Animated Films. Journal of Feminist Family Therapy: An International Forum, 15(4), 19–44. https://doi.org/10.1300/J086v15n04_02

Varga, E. & Gordon Győri, J. (2014). Értékek és kultúrák : dél-koreai és magyar nevelési értékek összehasonlítása. In E. Juhász & T. Kozma (Eds.), Oktatáskutatás határon innen és túl (pp. 497–518). Szeged: Belvedere Meridionale.

Wohlwend, K. E. (2009). Damsels in discourse: Girls consuming and producing identity texts through Disney princess play. Reading Research Quarterly, 44(1), 57–83. https://doi.org/10.1598/RRQ.44.1.3

Wohlwend, K. E. (2012). The boys who would be princesses: Playing with gender identity intertexts in Disney princess transmedia. Gender & Education, 24(6), 593–610. https://doi.org/10.1080/09540253.2012.674495

Xiao, H. & Andes, N. (1999). Sources of parental Values. Journal of Human Values, 5, 157–167. https://doi.org/10.1177/097168589900500207

Animációs filmek listája

Andrews M., Chapman B., és Purcell S. (Rendező). (2012). Merida a bátor. [Film]. Walt Disney Pictures; Pixar Animation Studios.

Bancroft T. & Cook B. (Rendező). (1998). Mulan [Film]. Walt Disney Pictures; Walt Disney Feature Animation.

Buck C. & Lee J. (Rendező). (2013). Jégvarázs [Film]. Walt Disney Animation Studios.

Buck C. & Lee J. (Rendező). (2019). Jégvarázs II. [Film]. Walt Disney Animation Studios.

Clements R. & Musker J. (Rendező). (1992). Aladdin [Film]. Walt Disney Pictures; Walt Disney Feature Animation.

Clements R. & Musker J. (Rendező). (2009). A hercegnő és a béka [Film]. Walt Disney Pictures; Walt Disney Animation Studios.

Clements R. & Musker J. (Rendező). (1989). A kis hableány [Film]. Walt Disney Pictures; Walt Disney Feature Animation.

Clements R., Musker J., Hall D. & Williams C. (Rendező). (2016). Moana (Vaiana) [Film]. Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios.

Cottrell W., Hand D., Jackson W., Morey L., Pearce P. & Sharpsteen B. (Rendező). (1937). Hófehérke és a hét törpe [Film]. The Walt Disney Company.

Gabriel M. & Goldberg E. (Rendező). (1995). Pocahontas [Film]. Walt Disney Pictures; Walt Disney Feature Animation.

Geronimi C., Reitherman W., Clark L. & Larson E. (Rendező). (1959). Csipkerózsika [Film]. Walt Disney Productions.

Geronirni C., Jackson W. & Luske H. (Rendező). (1950). Hamupipőke [Film]. Walt Disney Productions.

Greno N. & Howard B. (Rendező). (2010). Aranyhaj és a nagy gubanc [Film]. Walt Disney Animation Studios; Walt Disney Pictures.

Hall D. & Estrada C. L. (Rendező). (2021). Raya és az utolsó sárkány [Film]. Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios.

Trousdale G. & Wise K. (Rendező). (1991). A szépség és a szörnyeteg [Film]. Walt Disney Pictures; Walt Disney Feature Animation.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-31

Hogyan kell idézni

Tóth, B., & F. Lassú, Z. (2023). Szülői nézetek vizsgálata az óvodás korú gyermekekkel kapcsolatos értékelvárások, észlelt jellemvonások és a kedvenc Disney-hercegnők összefüggésében. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 11(2–3), 102–130. https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.2-3.102.130