Önszabályozó tanulás

A gamifikációban rejlő lehetőségek a 10–12 éves korosztály angol nyelvtanításában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.1.241.261

Kulcsszavak:

önszabályozott tanulás, játékosítás, angolnyelv-tanítás, jó gyakorlat, 10–12 éves korosztály

Absztrakt

A mai társadalomban a nyelvtudás és a rugalmas tanulási készségek elengedhetetlenek a karrierépítésben. A fiatal munkavállalók sikerének kulcsa, hogy ezeket a képességeket időben, már az alapfokú iskolai tanulmányaik során elkezdhessék fejleszteni. A tanulók önálló tanulásszervezésének, önszabályozott tanulásának jelentőségét a koronavírus-pandémia újra reflektorfénybe helyezte. Jelen cikk egy lehetséges jó gyakorlatot kíván bemutatni, melynek segítségével az érdeklődő nyelvpedagógusok a gamifikáció bevezetésével lerakhatják a 10–12 éves tanulók önálló tanulásszervezésének alapjait. A játékosítás megismerése azonban nem csak a tanulók, hanem a pedagógusok egyéni fejlődéséhez is aktívan hozzájárul, bizonyítva, hogy megfelelő eszköze lehet a tudatos és felelősségvállaló döntéshozatal tanításának, tanulásának.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Bárdos, J. (2002). Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Dávid, M., Taskó, T., Héjja-Nagy, K., Mester, D., Dorner, L. & Estefánné Varga, M. (2016). Az önszabályozó tanulás fejlettségének összefüggései a tanulási eredményességgel és az IKT-használat gyakoriságával. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(1), 197–225. https://doi.org/10.1556/0016.2016.71.1.10

Deterding, S., Sicart, M., Nacke, L., O’Hara, K., Dixon, D. (2011). Gamification. Using Game-Design Elements in Non-Gaming Contexts. In Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp. 2425–2428). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1979742.1979575

D. Molnár, É. (2014). Az önszabályozott tanulás pedagógiai jelentősége. In Buda, A. & Golnhofer, E. (Eds.), Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. Tanulás és környezete (pp. 29–54). MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. http://real.mtak.hu/28312/1/2_D%20Moln%C3%A1r%20%C3%89va_0528.pdf (2022.07.01.)

Falus, I. (2007). A pedagógus. In Falus, I. (Ed.), Didaktika – Elméleti alapok a tanítás tanulásához (pp. 79-99). Nemzeti Tankönyvkiadó.

Fromann, R. (2012). Gamification – épülőben a Homo Ludens társadalma? In Nagy Edit (Ed.), A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért - A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület III. PhD. konferenciája (pp. 11–24). Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület.

Fromann, R. (2017). Játékoslét – A gamifikáció világa, Typotex.

Hunya, M. (2014). Reflektív pedagógus – reflektív gyakorlat. Oktatáskutató és fejlesztő Intézet. https://ofi.oh.gov.hu/publikacio/reflektiv-pedagogus-reflektiv-gyakorlat (2022.07.01.)

Kovács, J. (2009). A gyermek és az idegen nyelv, Eötvös József Könyvkiadó.

Lewis, G. (2009). Bringing Technology into the Classroom, Oxford University Press.

Maley, A. (2003). Assessing Young Learners, Oxford University Press.

Mikonya, Gy. (2017). Az értékelés sokszínűsége. In Károly, K. & Homonnay, Z. (Eds.), A tanulás és tanítás értékelése (pp. 21-37). ELTE Eötvös Kiadó.

Molnár, É. (2002a). Az önszabályozó tanulás. Iskolakultúra, 12(9), 1–16. http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00063/pdf/tanulm2002-9.pdf (2022.07.01.)

Molnár, É. (2002b). Önszabályozó tanulás: nemzetközi kutatási irányzatok és tendenciák. Magyar Pedagógia, 102(1), 6377. https://www.magyarpedagogia.–hu/document/Molnar_MP1021.pdf (2022.07.01.)

Nahalka I. (2003). A tanulás. In Falus I. (Ed.), Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. (pp. 103‒136). Nemzeti Tankönyvkiadó.

Prievara, T. (2015). A 21. századi tanár. Neteducatio.

Prievara, T., & Nádori, G., (2018). A 21. századi iskola. Enabler Kft.

Réthy, E. (2002). A kognitív és motivációs önszabályozást kialakító oktatás. Iskolakultúra, 12(2), 3–12. http://real.mtak.hu/60923/1/EPA00011_iskolakultura_2002_02_003-012.pdf (2022.07.01.)

Rigóczki, Cs. (2016). Gamifikáció (játékosítás) és pedagógia. Új Pedagógiai Szemle, 2016(3-4), https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/gamifikacio-jatekositas-es-pedagogia (2022.07.01.)

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-16

Hogyan kell idézni

Kovács, M. (2023). Önszabályozó tanulás: A gamifikációban rejlő lehetőségek a 10–12 éves korosztály angol nyelvtanításában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 11(1), 241–261. https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.1.241.261