A művészeti nevelési program elemei a Szlovák Nemzetiségi Óvodában a kulturális hagyományok tükrében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.1.233.240

Kulcsszavak:

művészeti nevelés szlovák nemzetiségi óvodában, kulturális tradíciók átörökítése, nyelvi-kommunikációs fejlesztés, szlovák nyelvű irodalmi szemelvények közvetítése, nemzetiségi hagyományápolás

Absztrakt

A hazai nemzetiségek helyzetével foglalkozó kutatók időről időre számot vetnek azzal a ténnyel, hogy egyre kevesebben használják az anyanyelvüket a magyarországi szlovákság tagjai közül. Több tanulmányban olvasható, hogy a szlovák kisebbség gyorsan asszimilálódó, beolvadó közösséget képez, ezért különösen nagy jelentőséggel bír, hogy országszerte működnek olyan nemzetiségi óvodák, ahol a gyermekek a magyar mellett párhuzamosan tanulhatják a szlovák nyelvet. A tanulmány megismerteti az olvasót a dél-alföldi régió nagy múltú kulturális központjának számító Tótkomlóson található két tanítási nyelvű oktatási intézmény programjával, törekvéseivel.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Horváthová Farkasová, E. (2021). Hrové metódy osvojovania si slovenského jazyka v materských školách. In Demmel, J., Szuda, K. E., Tuska, T. & Hornokné Uhrin, E. (Eds.),Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte (Na počesť Anny Divičanovej a k 30. výročiu VÚSM) Acta Partis Minoris Slovacae 2021 (pp. 452–460). Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku / Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete. http://real.mtak.hu/136260/1/VUSM30_Zbornik.pdf

Kavaschová, J. (2012). Námety na tvorivú dramatiku v materskej škole. Metodicko-Pedagogické Centrum Bratislava. https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/kavaschova_-_namety_na_td.pdf

Kolosai, N. (2016). A gyermekkultúra jelene. In Kolosai, N. & M. Pintér, T. (Eds.), A gyermekkultúra jelen(tőség)e (pp. 9–27). ELTE TÓK. http://gyermekkultura.tok.elte.hu/docs/Gyermekkultura_ebook.pdf

Márkus, É. (2017). A mesepedagógia alkalmazási lehetőségei a kisgyermekkori idegennyelv-fejlesztésben (német jó gyakorlatok). In Márkus É., M. Pintér, T. & Trentinné Benkő, É. (Eds.), Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció (pp. 36–49). ELTE TÓK.

Márkus, É. & Gölcz, M. (2018). A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(3), 56–69. https://doi.org/10.31074/201835669

Maďarský vestník (2012). Magyar Közlöny, 77(171), 28227.

/2013. (III. 1.) EMMI rendelet (a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról) https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid=A1300017.EMM&timeshift=20170831&txtreferer=00000003. TXT

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja Výchovno-vzdelávací Program Materskej školy (2013). https://tkszlovakiskola.edu.hu/%C3%B3vodai%20ped.program%202022-23%20tan%C3%A9v.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-16

Hogyan kell idézni

Bereczkiné Záluszki, A. (2023). A művészeti nevelési program elemei a Szlovák Nemzetiségi Óvodában a kulturális hagyományok tükrében. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 11(1), 233–240. https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.1.233.240