A kulturális érzékenyítés megjelenése a nemzetiségi oktatás dokumentumaiban és a Nemzeti alaptantervben – Szógyakoriság-elemzés

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.1.92.108

Kulcsszavak:

kulturális tudatosság, kulturális érzékenyítés, nemzetiségi identitás, korai interkulturális nyelvi fejlesztés

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a hazai oktatási rendszerben a német nemzetiség sajátos helyzetét a kulturális érzékenyítés és a kulturális tudatosság mentén a német nemzetiségi óvodákban és a nemzetiségi iskolák alsó tagozatán. A hazai oktatási dokumentumok vizsgálata (mint a Nemzeti alaptanterv, a nemzetiségi oktatás dokumentumai/Gyökerek és Szárnyak) során nyert eredményekkel támasztja alá a szerző a kulturális tudatosság korai nyelvfejlesztésben történő sajátos megjelenési módját Összegző következtetés: újra megerősítést nyer, hogy a nemzetiségi kultúra megőrzése és továbbörökítése intézményi háttér nélkül továbbra sem képzelhető el.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Álvarez, J. & Bonilla, X. (2009). Addressing Culture in the EFL Classroom: A Dialogic Proposal. Profile Issues in Teachers` Professional Development, 11(12), 151–170. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-07902009000200011 (2022.04.26.)

Bakk, M. (2008). Politikai közösség és identitás. Komp-Press Kiadó. https://docplayer.hu/106790646-Bakk-miklos-politikai-kozosseg-es-identitas.html

Bencze, L. (2009). A kód fogalmáról – Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei 36. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. Eszterházy Károly Főiskola. http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/2585/1/40-53_Bencze.pdf (2022.05.28.)

Benet-Martinez, V., Leu, J., Lee, F. & Morris, M. W. (2002). Negotiating biculturalism: cultural frame switching in biculturals with oppositional versus compatible cultural identities. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(5), 492–516. https://doi.org/10.1177/0022022102033005005

Chrappán, M. (2022). A NAT evolúciója 2010–2021 között. Educatio, 31(1), 30–47.https://doi.org/10.1556/2063.31.2022.1.3

Dancs, K. (2016). Kultúra-iskola-nemzeti azonosságtudat. A nemzeti identitás értelmezése és vizsgálatának lehetőségei általános iskolások körében. Magyar Pedagógia, 116(4), 403–425. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Dancs_MPed20164.pdf (2022.05.28.) https://doi.org/10.17670/MPed.2016.4.403

Dávid, L. (2020). Kulturális kompetenciák lehetőségei és nemzetiségi ismeretek elsajátítása nonformális és informális tanulási módszerekkel. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Dobos, B. (2013). Nemzetiségi nyelvhasználat Magyarországon: jogok és tapasztalatok. Létünk, 42(különszám). 26–43.

Erb, M., Englenderné Hock, I., Heltainé Panyik, E., Heves, F., Klein, Á., Knáb, E., Manz, A., Manzné Jäger, M., Müller, M., Paul, R., Seiler, H. & Szauer, Á. (2010). Gyökerek és szárnyak. A magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programja. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. https://umz.hu/wp-content/uploads/2021/04/wuf-leitbild-hu.pdf

Gazdik, A. (2013). Németek Magyarországon. Nyelv és Tudomány, https://m.nyest.hu/hirek/nemetek-magyarorszagon (2023. 04. 30.)

Hidasi, J. (2015). Identitás multikulturális kontextusban. Studia Mundi – Economica, 2(3), 3–11, http://studia.mundi.gtk.szie.hu/identitas-multikulturalis-kontextusban. https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.3-11

Holló, D. (2008). Értsünk szót. Akadémiai Kiadó.

Holló, D. (2019). Kultúra és interkulturalitás a nyelvórán. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek. L’Harmattan Kiadó. http://www.kre.hu/nyelveszet/images/hollo_dorottya_2019.pdf (2022.05.30.)

House, R., Wright N. & Aditya R. (1997). Cross-Cultural Research on Organizational Leadership – A Critical Analysis and a Proposed Theory. In Early, P. C. & Erez, M. (Eds.), New perspectives in industrial and organizational psychology (pp. 535-625). The New Lexington Press.

Kovács, J. & Trentinné Benkő, É. (2020). Heterogén nyelvi háttérrel rendelkező tanulók inklúziója egy hazai magyar–angol kéttannyelvű általános iskolában. In Endrődy, O., Svraka, B. &. F. Lassú, Zs. (Eds.), Sokszínű pedagógia. Inkluzív és multikulturális szemléletmód a pedagógiai gyakorlatban (pp. 147–160). ELTE Eötvös Kiadó.

Láncos, P. L. (é.n.). Az Európai Unió nyelvpolitikája. PKE JÁK.https://docplayer.hu/123059984-Lancos-petra-lea-egyetemi-docens-ppke-jak.html

Lazic, M. & Pesic, J. (2016). Components of national identities: A comparative sociologi-cal analysis. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, .7(1), 27–49. https://doi.org/10.14267/cjssp.2016.01.02

Letenyei, L. (2002.03.25-26.). A jelentésháló pókja. Adalék a kulturális antropológia érvényességi határának kérdéséhez (előadás). Bertalan László Emlékkonferencia. https://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=41618&type=p&file_id=774

Márkus, É. (2009). Az ELTE TÓFK magyar német kéttannyelvű tanító- és óvodapedagógus képzési programjai. In Kovács, J. & Márkus, É. (Eds.), Kéttannyelvűség – pedagógusképzés, kutatás, oktatás. ELTE TÓK.

Márkus, É. (2016). A német nemzetiségi gyermekirodalom gyöngyszemei. In Kolosai, N. & M. Pintér, T. (Eds.), A gyermekkultúra jelen(tőség)e (pp. 164–173). ELTE TÓK. http://gyermekkultura.tok.elte.hu/docs/ Gyermekkultura_ebook.pdf

Márkus, É. (2020). A kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás az óvodában és az általános iskolában. In Endrődy, O., Svraka, B. &. F. Lassú, Zs. (Eds.), Sokszínű pedagógia. Inkluzív és multikulturális szemléletmód a pedagógiai gyakorlatban (pp. 119-131). ELTE Eötvös Kiadó.

Márkus, É. & Gölcz, M. (2018). A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(3), 56–69. https://doi.org/10.31074/201835669

Oppenheimer, L. (2011). National identification of Dutch youth: An exploratory study. Journal of Adolescence, 34(3), 445–453. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.06.008

Papp, R. (2007). A kulturális antropológia főbb részterületei. Identitás és etnicitás. In Boglár, L & Papp, R. (Eds.), A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába (pp. 109–112). Nyitott könyvműhely.

Poston, W. S. C. (1990). The biracial identity development model: a needed addition. Journal of counseling and and develpoment, 69(2), 152–155. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1990.tb01477.x

Semjén, Zs. (2019). B/8328. számú Beszámoló a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2017. január — 2018. december). Magyarország Kormánya. https://www.parlament.hu/irom41/08328/08328.pdf (2022.05.30)

Tomalin, B. & Stempleski, S. (1993). Cultural Awareness. Resource Books for Teachers. Oxford University Press.

Tustin, R. (2020). Cultural Competence in Education. Chapter 8 / Lesson 77. Study.com. https://study.com/academy/lesson/cultural-competence-in-education.html (2022. 04.26.)

sz.n. (2010). A magyarországi német oktatási rendszer irányelvei és fejlesztési terve. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. https://www.goethe.de/resources/files/pdf39/Leitsaetze_Schulwesen.pdf

sz.n. (é.n.). A magyarországi nemzeti kisebbségek nyelvhasználata. nkp. https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_12/lecke_02_017

sz.n. (2020). A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve. Oktatási Hivatal. https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetisegi_oktatashoz

sz.n. (2019). Érzékenyítés- mit jelent? Gyermeknevelés — Szülő Gyerek Család Iskola. https://www.gyermekneveles.hu/erzekenyites-mit-jelent/

/2020. (I. 31.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról. Magyar Közlöny, 75(17), 290–447,

sz.n. (2018). Mikrocenzus 2016. 12. Nemzetiségi adatok.ksh. http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/kotet_12_nemzetisegi_adatok (2022.05.27.)

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-16

Hogyan kell idézni

Radvai, T. (2023). A kulturális érzékenyítés megjelenése a nemzetiségi oktatás dokumentumaiban és a Nemzeti alaptantervben – Szógyakoriság-elemzés. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 11(1), 92–108. https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.1.92.108