Az általános iskolai angoltanítás 150 éve: tények és emlékek

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.1.5.28

Kulcsszavak:

általános iskola, angolnyelv-oktatás, nyelvkönyvek, nyelvtanárképzés

Absztrakt

Tanulmányomban a magyarországi angolnyelvoktatás fejlődését követem nyomon a 19. század utolsó harmadától napjainkig. Bemutatom, hogy a fontossági sorrendben egykor szerényen meghúzódó angol, némi lemaradással követve a világtrendet, hogyan vált a magyar közoktatásban úgyszólván egyeduralkodó idegen nyelvvé. Noha figyelmem fókuszában az általános iskolai nyelvoktatásban lejátszódó folyamatok állnak, kitérek az iskoláskor előtti, a középiskolai és nyelviskolai oktatás helyzetére, valamint a módszerek változó világára és az olykor fellángoló szakértői vitákra is. Kritikai elemzésnek vetem alá az angoltanárképzés és -továbbképzés rendszerét, a magyar szerzők legismertebb tananyagait, rávilágítva angoltanítási rendszerünk gyöngeségeinek, sok angoltanár kiégettségének és pályaelhagyásának okaira. A tényanyagot a saját tanári, nyelvkönyvírói és minisztériumi munkám során szerzett tapasztalataimmal, emlékeimmel egészítem ki, abban a reményben, hogy a szöveg így érthetőbbé és emészthetőbbé válik.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Ábrahám, K., Trentinné Benkő, É. & Poros, A. (2002). Magicland: kisiskolások kezdő angolkönyve. Holnap Kiadó.

Ábrahám, K., Trentinné Benkő, É. & Poros, A. (2008). Magic friends: angol nyelvkönyv általános iskolásoknak. Holnap Kiadó.

Árva, V. (2018). English in kindergarten: Is it worth it? In Illés, É. & Sazdovska, J. (Eds.), Dimensions, diversity, and directions in ELT (pp. 34–48). Conference Selections. IATEFL-Hungary.

Banó, I. & Szoboszlay, M. (1972, Eds.). Általános metodika az angol, francia, német, olasz, spanyol nyelv iskolai tanításához. Tankönyvkiadó.

Bárdos, J. (1997). Az angol nyelv tanítása. In Báthory, Z. & Falus, I. (Eds.), Pedagógiai lexikon Vol. 1 (pp. 86–87). Keraban Könyvkiadó.

Bárdos, J. & Medgyes, P. (1997). A hároméves angolnyelvtanárképzés továbbfejlesztésének lehetőségei: 1994–1996. Modern Nyelvoktatás, 3(1–2), 3–19.

Báti, L. (1962). A modern nyelvoktatás kérdései a középiskolában a múlt század második felétől a felszabadulásig. Kandidátusi disszertáció.

Berg, P. (1943). Az angol nyelvtanítás útja a magyar iskolában. Angol Filológiai Tanulmányok.

Berg, P. A. (1953). A dictionary of new words in English. George Allen & Unwin.

Botos, T., Horváth, J. & Világi, Gy. (1968). Angol 3–4. Szakosított tantervű általános iskolák. Tankönyvkiadó.

Crystal, D. (1997). English as a Global Language. Cambridge University Press.

Csapó, B. (2001). A nyelvtanulást és a nyelvtudást befolyásoló tényezők. Iskolakultúra, 11(8), 25–35.

Csizér, K., Dörnyei, Z. & Németh, N. (2004). A nyelvi attitűdök és az idegen nyelvi motiváció változásai 1993 és 2004 között. Magyar Pedagógia, 104(4), 393–408.

Dörnyei, Z. & Medgyes, P. (1987). Nyelviskolák – kisvállalkozásban. Kritika, 87(12), 31–35.

Ellis, M., Laidlaw, C., Medgyes, P., Holden, S., Ryan, C., Byrne, D. & Pulverness, A. (1998–2001). Criss Cross. Max Hueber Verlag.

Eberhard, D. M., Simons, G. F. & Fennig, C. D (2022, Eds.). Ethnologue Languages of the world. 25th edition. . SIL International.

Eurobarometer (2001). Europeans and languages: a Eurobarometer special survey. European Commission.

Eurydice (2017). Key data on teaching languages at school in Europe. Eurydice report. Publications Office of the European Union.

Eurydice (2021). Teachers in Europe: careers, development and well-being. Eurydice report. Publications Office of the European Union.

Gedeon, É., N. Tóth, Zs. & Rádai P. (1991). 165 ötlet nyelvtanárok számára. Tankönyvkiadó.

Gődény, J. (1986). A homályból – emlékezés Berg Pálra. Irodalomtörténet, 1986(4), 937–943.

Graddol, D. (2006). English next: why global English may mean the end of ‘English as a foreign language’. British Council.

Horányi, K. (1959). Angol nyelvkönyv az általános iskolák V. osztálya számára. Tankönyvkiadó.

Hudák, I. (1988, Ed.). Sing a Song of Sixpence. Corvina Kiadó.

Hudák, I. (1999). Linda and the Greenies. Munkafüzet 1–2. Corvina Kiadó.

Hudák, I., Ács Nagy, M., Retter, A. & Parminter, S. (1988–1991). Angol nyelvkönyv. Szakosított tantervű általános iskola: 5–8. Tankönyvkiadó.

Hutchinson, T. (1983). Project English 1–3. Oxford University Press.

Hutchinson, T. (1985). Project English 1–3. Oxford University Press/Corvina Kiadó.

Hutchinson, T. (2013). Project 4th edition. Oxford University Press.

Kachru, B. B. (1985) Standard, codification and sociolinguistic realism: the English Language in the Outer Circle. In Quirk, R. & Widdowson, H. (Eds.), English in the world: teaching and learning the language and literatures (pp. 11–30). Cambridge University Press.

Kovács, J. (2018). Iskola, nyelv, siker: harmincéves a hazai kéttannyelvű oktatás. Eötvös József Könyvkiadó.

Közös európai referenciakeret (2002). Oktatási Hivatal. https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/ker_2002.asp

Központi Statisztikai Hivatal (1981). Az 1980. évi népszámlálás, 21. kötet, demográfiai adatok. Központi Statisztikai Hivatal.

Kunfalvi, R. (1937). English for all: vidám és érdekes angol olvasmányok a nyelvismeret bővítésére. Lingua Kiadó.

Majdik, Z. & Ruttkay, K. (1953). Angol nyelvkönyv az általános gimnáziumok II. osztálya számára. Tankönyvkiadó.

Matheidesz, M. (1982). The Name of the Game. Tankönyvkiadó.

Mauráné Rátkai, R. & Szénásiné Steiner, R. (1996). Angol nyelvkönyv gyermekeknek. Lexika Kiadó.

Medgyes, P. (1982). Trixy Pixie. Munkafüzet. TIT.

Medgyes, P. (1983). Trixy Pixie. Tanári kézikönyv. TIT.

Medgyes, P. (1984). Linda and the Greenies. Angol nyelvkönyv gyermekek részére. Tankönyvkiadó.

Medgyes, P. (1984). Angoltanításunk fő gondjai. Pedagógiai Szemle, 34(6), 566–571.

Medgyes, P. (1986, 1987). Angol nyelvkönyv. Szakosított tantervű általános iskola: 3–4. osztály. Tankönyvkiadó.

Medgyes, P. (1992). Angol – a kommunikáció pótnyelve: körkép az angol nyelv magyarországi oktatásáról és terjedéséről. Magyar Pedagógia, 92(4), 263–283.

Medgyes, P. (1999). Linda and the Greenies I–II. Angol nyelvkönyv gyermekek részére. Átdolgozott 2. kiadás. Corvina Kiadó.

Medgyes, P. (2011). Aranykor – nyelvoktatásunk két évtizede: 1989–2009. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Medgyes, P. (2015a). Hungarikum a javából: interjú Bak Mónikával és Yang Yihuival. Modern Nyelvoktatás, 21(4), 41–46.

Medgyes, P. (2015b). Mi fán terem a tudós tanár? In Károly, K. & Perjés, I. (Eds.), Tanulmányok a tudós tanárképzés műhelyeiből (pp. 55–60). ELTE Eötvös Kiadó.

Medgyes, P. & Malderez, A. (1996, Eds). Changing Perspectives in Teacher Education. Heinemann.

Medgyes, P. & Ribiánszky, A. (1979). Lift Off. Angol nyelvkönyv kicsiknek – nagyok segítségével. Magyar Rádió.

Mrázik, K. (1991). Skateboard. Lexika Tankönyvkiadó.

Myers-Scotton, C. (2002). Contact linguistics: bilingual encounters and grammatical outcomes. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198299530.001.0001

Nagy, E. (Ed). Szakosított angol nyelvi tanterv: 3–8. osztály. (1986). E. Nagy (Ed.). Országos Pedagógiai Intézet.

Nikolov, M. (2003). Angolul és németül tanuló diákok nyelvtanulási attitűdje és motivációja. Iskolakultúra, 13(8), 61–73.

Nikolov, M. (2006). Kihívások és eredmények a nyelvtanulásban és nyelvtanításban a NYEK évfolyamon. Paper presentation. Tempus Konferencia.

OECD (2021). Teachers’ salaries (indicator). https://doi.org/10.1787/f689fb91-en

Öveges, E. (2018). A nyelvi előkészítő évfolyam kezdete és megvalósulása: tapasztalatok és eredmények. Magyar Pedagógia, 118(1), 55–71. https://doi.org/10.17670/MPed.2018.1.55

Öveges, E. & Csizér, K. (2018, Eds.). Vizsgálat a köznevelésben folyó idegennyelv-oktatás kereteiről és hatékonyságáról. Kutatási jelentés. Oktatási Hivatal. https://doi.org/10.17670/MPed.2018.1.55

Petrich, B. (1937). A modern nyelvek tanítása. Országos Középiskolai Tanáregyesület.

Poór, Zs. (2002–2005). Team 1–4. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Puchta, H., Stranks, J., Carter, R., Lewis-Jones, P., Hudák, I. & Harangozó, H. (2005–2008). Step ahead 1–3. Klett Kiadó.

Rákoss, P. (1984, 1987). Tealandi utazás. Képes angol nyelvkönyv gyermekeknek: 1–2. Minerva.

Statisztikai tájékoztató 1989–1998. (1999). Művelődési és Közoktatási Minisztérium.

Szenczi, M. (1939). Tanuljunk gyorsan könnyen angolul! Novák Rudolf & Társa.

Sződy, E. (1992). Practise Together. Szent István Társulat.

T. Radnai, Zs., Nikolov, M. & Szabolcs, É. (1987). The Key of the Kingdom. Tankönyvkiadó.

Varga, J. (2022). A közoktatás indikátorrendszere: 2021. Közgazdaság-tudományi Intézet.

Vámos, Á. (2008). A kétnyelvű oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora. Tankönyvkiadó.

Wright, A., Betteridge, D. & Hawkes, N. (1976–1979). Kaleidoscope. English for juniors: 1–4. University of York & Macmillan Education.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-16

Hogyan kell idézni

Medgyes, P. (2023). Az általános iskolai angoltanítás 150 éve: tények és emlékek. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 11(1), 5–28. https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.1.5.28