A tér és a magyar népmesei szimbólumok

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.268.299

Kulcsszavak:

mese, tér, szimbólumok, irányok, helyek

Absztrakt

A kisgyermek első találkozása az irodalmi alkotással a mesehallgatás. Ez a meghitt, a szülő majd a kisgyermeknevelő közelségében zajló aktus a világ kitágulásának, értelmezésének, a hely-idő képzetek és a fantázia megnyílásának is fontos pillére. A népmesében felbukkanó terek többféle jelentést hordoznak. Ennek fényében vizsgáljuk a tér és népmese kapcsolatát a Jankalovics című mesében. Látni fogjuk, hogy a mesei morál miként lesz a szocializáció és az egyéniség része és a nemzeti identitás alapja.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Adams, C. (2006). The Straight Dope: Was the forbidden fruit in the Garden of Eden an apple? The Straight Dope. Creative Loafing Media. https://www.straightdope.com/21343798/was-the-forbidden-fruit-in-the-garden-of-eden-an-apple

Andrásfalvy, B. (2014). Magyarország földjének és népének múltja, jelene és jövője. Balaton Akadémia.

Assmann, J. (2018). A kulturális emlékezet. Atlantisz Könyvkiadó.

Bakos, F. (1983). Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó.

Balassa, I. & Ortutay, Gy. (1980). Magyar néprajz. Corvina.

https://mek.oszk.hu/02700/02789/html/94.html

Benedek, E. (1913). Magyar mese- és mondavilág. Athenaeum.

Benkő, L. (1967/1995, Ed.). A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára [TESZ] I-IV. Akadémia Kiadó.

Bettelheim, B. (2013). A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Corvina.

Bokor, J. & Gerő, L. (1897, Eds.). Pallas Nagy Lexikona. Pallas Irodalmi és Nyomda. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/

Brand, S. (2001). Amíg világ a világ - a Hosszú Most órája. Vince Kiadó.

Czuczor, G. & Fogarasi, J. (2003). A magyar nyelv szótára [Cz-F]. Arcanum CD-rom.

Csajághy, Gy. (1998). A magyar népzene bölcsője: Kelet. Alexandra.

Csajághy, Gy. (2012). Néhány nyelvi és ritmikai összefüggés a magyar népzenében. Valóság, 55(11), 18–32.

Elias, N. (2004). A civilizáció folyamata. Gondolat.

Frang, G. (2017). Meseolvasás, anyanyelv és hagyomány. In Závoti, Jné (Ed.), Magyar hagyományőrzés a mese és művészet eszközeivel a nevelésben – Tanulmánykötet (pp. 19–41). MTA VEAB Soproni Tudós Társaság.

Frang, G. (2018). A magyar gazdaságszemlélet változása a reformkortól a II. világháborúig. PhD-disszertáció. Soproni Egyetem. http://doktori.uni-sopron.hu/710/

Frang, G. (2022a). A játék szerepe az anyanyelvi-irodalmi nevelésben. In Pásztor, E., Frang, G., Zsubrits, A. & Simon, I. Á. (2022). A játék kisgyermekkorban – Szemelvények a játék különböző területeiről. Soproni Egyetem Kiadó.

Frang, G. (2022b). A magyar hagyományrendszer segítő értékközpontúsága. In Závoti, J-né (Ed), A segítő pedagógia aspektusai –Tanulmánykötet (pp. 9–26). Soproni Egyetem Kiadó. https://doi.org/10.35511/978-963-334-438-5-Frang

Geertz, C. (2001). Az értelmezés hatalma. Osiris.

Gödéné, Török, I. (2017). Az ős tudás: avagy a mese hatása az emberi lélekre. In Závoti J. (Ed.), Magyar hagyományőrzés a mese és művészet eszközeivel a nevelésben –Tanulmánykötet (pp. 27–32). Soproni Egyetem Kiadó.

Grice, H. P. (2011). Tanulmányok a szavak életéről. Gondolat Kiadó. http://phil.elte.hu/zvolenszky/publ/gricezvolenszky2011.pdf

Jankovics, M., Hoppál, M., Nagy, A. & Szemadám, Gy. (1990). Jelképtár. Helikon Kiadó. Jankovics, M., (2008). 3+1 – A négy évszak szimbolikája. Csokonai Kiadó.

Jankovics, M. (2015). A vizuális nevelésről. Akadémiai Kiadó.

Kósa, L. (2001). A magyar néprajz tudománytörténete. Osiris Kiadó.

Kiszely, I. (2000). A magyarok eredete és ősi kultúrája I – II. Püski.

Kulturális Enciklopédia http://enciklopedia.fazekas.hu/index2.htm

Lukács, A. (2010). A nőket nyakig, a férfiakat csak derékig temetik be megkövezés előtt https://hvg.hu/shake/20100728_Iran_halalbuntetes_megkovezes_Sakinah_Moh (2022. január 28.)

Lükő, G. (1942). A magyar lélek formái. Exodus.

Magyar, A. (1995). Ősműveltség. Magyar Adorján Baráti Kör. http://www.osnyelv.hu/maadorjan/smveltsg_17.html

Magyar Katolikus Lexikon (1980-2013) Szent István Társulat. http://lexikon.katolikus.hu/T/t%C3%A9r.html (2021.02.02.)

Maróth, M. (1997). Az értelmiség szerepe In Fasang, Á. (Ed.), A (magyar) értelmiség hivatása - 1997 - Tanulmányok, vallomások, elemzések, levelek (Hetven magyar értelmiségi írásai). Mundus Magyar Egyetemi Kiadó.

Molnár, V. J. (2013). A mesének nem tanulsága, hanem bölcselete van – Interjú. Vajdasági Magyar Szövetség honlapja. http://www.vmsz.org.rs/hirek/interjuk/mesenek-nem-tanulsaga-hanem-bolcselete-van (2000. július 4.)

Ortutay, Gy. (1977, Ed.). Magyar Néprajzi Lexikon. Akadémiai Kiadó.

Pléh, Cs. (2015). A tanulás és a gondolkodás keretei – A népi pszichológiától a gépi pszichológiáig. Typotex.

Pozsgai, P. (2010) A magyarság arca Lükő Gábor életművében – Nyilatkozat. Amerikai Magyar Népszava – Szabadság. 101, (2017.01.11.)

Propp, V. J. (2005). A mese morfológiája. Osiris Kiadó.

Rencsényi, E. (2013). A mesének nem tanulsága, hanem bölcselete van. Interjú Molnár V. Józseffel. Vajdasági Magyar Szövetség honlapja. http://www.vmsz.org.rs/hirek/interjuk/mesenek-nem-tanulsaga-hanem-bolcselete-van. (2013. 10.28.)

Sahlins, M. (2010). La Pensée Bourgeoise; A nyugati társadalom mint kultúra. Replika, 72(3), 17–48.

Smith, G. (1876). The Chaldean Account of Genesis (London: Thomas Scott, ca. 1876) https://www.wisdomlib.org/mesopotamian/book/the-chaldean-account-of-genesis/d/doc2813.htm (2022. március 1.)

Solymossy, S. (2017). A népmese és a tudomány. Hermith Kiadó.

Spengler (1922/2021). A Nyugat alkonya. A világtörténelem morfológiájának körvonalai. Noran Libro.

Sudár, B. & Petkes, Zs. (2016-2018). A Magyar őstörténet I. (1–6 kötetek). Helikon Kiadó.

Szegedy-Maszák, M. (1999). A Nemzeti hagyományok időszerűsége. Valóság, 41(6) 31–43. (2000.06.6.)

Törteli Telek, M. (2016). A mese, mint ősrégi epikai narráció. Tanulmányok, (2),. www.Fepub.ff.uns.ac.rs/index.php/tan/article/download/1999/2016 (2019.06.20.)

White, H, (1996). A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában. AETAS (1), http://epa.oszk.hu/00800/00861/00001/white.html (2020.09.23.)

Zilahi, J. (1996, Ed.). Óvodai nevelés játékkal, mesével I. Eötvös József Könyvkiadó.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-31

Hogyan kell idézni

Frang, G. (2022). A tér és a magyar népmesei szimbólumok. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(4), 268–299. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.268.299