Szülői preferenciák és tapasztalatok az általános iskola választásával összefüggésben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.26.49

Kulcsszavak:

iskolaválasztás, szülői preferenciák, szocioökonómiai státusz

Absztrakt

Kutatásunk célja, hogy feltárjuk az általános iskola megválasztásában szerepet játszó szülői szempontokat, megvizsgáljuk néhány, a szülői preferenciákat befolyásoló tényező szerepét. További cél, hogy feltárjuk a szülői tapasztalatokat az iskolaválasztáshoz kötődő programokon való részvétel, valamint a méltányosság esetleges sérülése kapcsán. Online kérdőívünket olyan szülők töltötték ki, akiknek gyermeke a felmérés évében kezdte az általános iskolát, azaz a szülők közvetlen tapasztalatokkal rendelkeztek az iskola kiválasztása kapcsán. Kényelmi mintavételre alapozott elemzésünk 526 szülő válaszaira épül. Eredményeink szerint az általános iskola választásában kiemelkedő szempont a tanító személyisége, és ennek megítélésében a szülő mellett a leendő elsősök véleménye is mérvadó. További lényeges szempont az iskola légköre, felszereltsége és az iskola jó híre. A szülők iskolázottsága és szubjektív jövedelmi helyzete több iskolaválasztási szempont fontosságának megítélését is befolyásolja. A részvételi arányok alapján a leendő iskola és a családok közötti kommunikációban kiemelt szerepe van a szülőknek szóló iskolai tájékoztatóknak, a gyermekeknek szóló játékos foglalkozásoknak és a bemutatóóráknak. Annak ellenére, hogy az általános iskola kezdetekor tapasztalható társadalmi státuszon alapuló szelekció nemzetközi összehasonlítás alapján is jelentős hazánkban, ez a szülők előtt rejtve marad.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. (2020). Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2019. https://www.ajbh.hu/documents/10180/3224326/AJBH+besz%C3%A1mol%C3%B3+2019/ea4f590a-b1fe-ea34-56de-ba0f8a5cb604?version=1.0

Altenhofen, S., Berends, M., & White, T. G., (2016). School choice decision making among suburban high-income parents. AERA Open, 2(1), 1–14. https:// doi.org/10.1177/2332858415624098

Andl, H., Kóródi, M., Szűcs, N., & Vég, Z. Á. (2009). Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés. Esély, 19(3), 38–73.

Bajomi, I. (2007). Az önkormányzatok és az iskolai szegregáció Budapest egyes kerületeiben és vidéken. In Gy. Enyedi (Ed.), A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai (pp. 217–246). MTA Társadalomkutató Központ.

Ball, S. J., & Vincent, C. (1998). ’I heard it on the grapevine’: ‘hot’ knowledge and school choice. British Journal of Sociology of Education, 19(3), 377–400. https://doi.org/10.1080/0142569980190307

Bazsalya, B., & Hörich, B. (2020). Iskolák közötti egyenlőtlenségek alakulása 2010 után. Educatio, 29(3), 425–448. https://doi.org/10.1556/2063.29.2020.3.7

Bonal, X., Verger, A. & Zancajo, A. (2017). Making Poor Choices? Demand Rationalities and School Choice in a Chilean Local Education Market. Journal of School Choice, 11(2), 258–281. https://doi.org/10.1080/15582159.2017.1286206

Bell, C. (2009a). All choices created equal? The role of choice sets in the selection of schools. Peabody Journal of Education, 84, 191–208. https://doi.org/10.1080/01619560902810146

Bell, C. (2009b). Geography in parental choice. American Journal of Education, 115(4), 493–521. https://doi.org/10.1086/599779

Berényi E., Berkovits, B., & Erőss, G. (2005). Iskolaválasztás az óvodában: A korai szelekció gyakorlata. Educatio, 17(4), 805–824. https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/article_attachments/berenyie_0504.pdf (2022.12.16.)

Berényi, E., Berkovits, B., & Erőss, G. (2008). Iskolarendszer és szabad választás. A jóindulatú szegregációról. In E. Berényi, B. Berkovits, & G. Erőss (Eds.), Iskolarend. Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban (pp. 15–26). Gondolat Kiadó.

Berényi, E. (2008). A magyarországi szabad iskolaválasztási rendszer eredetéről és problémáiról. In E. Berényi, B. Berkovits, & G. Erőss (Eds.), Az iskolába rendezett gyerek – kiváltság és különbségtétel a közoktatásban (pp. 103–129). Gondolat Kiadó.

Berényi, E. (2016). Az autonómiától a szelekcióig. Az iskolaválasztás jelentése a rendszerváltás utáni időszak magyar közoktatásában. Gondolat Kiadó. https://doi.org/10.17543/ISKKULT.2016.9.3

Berényi, E. (2018). Szabad iskolaválasztás és szegregáció. In J. B. Fejes & N. Szűcs (Eds.), Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról (pp. 57–66). Motiváció Oktatási Egyesület.

Berkovits, B. (2008). A képességek diskurzusa és az osztályba sorolás módjai. In E. Berényi, B. Berkovits, & G. Erőss (Eds.), Iskolarend. Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban (pp. 77–132). Gondolat Kiadó.

Csapó, B., Fejes, J. B., Kinyó, L., & Tóth, E. (2019). Educational achievement in social and international contexts. In T. Kolosi & I. Gy. Tóth (Eds.), Social Riport 2019 (pp. 217–236). TÁRKI.

Elmore, R. F., & Fuller, B. (1996). Empirical research on educational choice: What are the implications for policy-makers? In B. Fuller & R. F. Elmore (Eds.), Who chooses? Who loses? (pp. 187–202). Teachers College Press.

Ercse, K. (2019). Az egyházi fenntartású iskolák és a szelekció, szegregáció kapcsolata. Iskolakultúra, 29(7), 50–72. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.7.50

Ercse, K. & Radó, P. (2019). A magyar közoktatásban zajló privatizáció és annak hatásai. Iskolakultúra, 29(7), 8–49. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.7.8

Erőss, G. (2008a). A habitus színe és visszája. Az iskolaválasztás és a helyi hatalom antropológiája. In E. Berényi, B. Berkovits, & G. Erőss (Eds.), Az iskolába rendezett gyerek – kiváltság és különbségtétel a közoktatásban (pp. 190–245). Gondolat Kiadó.

Erőss, G. (2008b). Mozaik-Magyarország felfedezése, avagy az esetlegesség uralma. In E. Berényi, B. Berkovits, & G. Erőss (Eds.), Iskolarend. Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban (pp. 27–76). Gondolat Kiadó.

Fejes, J. B. (2013). Miért van szükség deszegregációra? In J. B. Fejes & N. Szűcs (Eds.), A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai (pp. 15–35). Belvedere Meridionale. https://doi.org/10.14232/belvbook.2013.58504.a

Fejes, J. B., & Szűcs, N. (2018). Az oktatási integráció ügye a 2010-es évek végén. In J. B. Fejes & N. Szűcs (Eds.), Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról (pp. 11–30). Motiváció Oktatási Egyesület.

Fejes, J. B., Tóth, E., & Szabó, D. F. (2020). Az oktatási méltányosság és aktuális kérdései Magyarországon. Magyar Tudomány, 181(1), 68–78. https://doi.org/10.1556/2065.181.2020.1.7

Hajdu, T., Kertesi, G., & Kézdi, G. (2021). Ethnic segregation and inter-ethnic relationships in Hungarian schools. On Education. Journal for Research and Debate, 4(11), 1–6. https://doi.org/10.17899/on_ed.2021.11.5

Hricsovinyi, J. & Józsa, K. (2018). Iskolaválasztás és szelekció. In J. B. Fejes & N. Szűcs (Eds.), Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról (pp. 129–146). Motiváció Oktatási Egyesület.

Kertesi, G., & Kézdi, G. (2005). Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után. Közgazdasági Szemle, 56(11), 959–1000.

Kertesi, G., & Kézdi, G. (2014). Budapesti Munkgazdaságtani Füzetek. BWP – 2014/6. Iskolai szegregáció, szabad iskolaválasztás és helyi oktatáspolitika 100 magyar városban. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet.

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.TV (2022. 12.15.)

Kiss, M. (2018). A szelektív iskolaválasztás tényezői, motiváció és az oktatás minőségével való összefüggései a leghátrányosabb helyzetű térségekben. In J. B. Fejes & N. Szűcs (Eds.), Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról (pp. 147–172). Motiváció Oktatási Egyesület.

Kocsis, R., & Subrt, P. (2021). Az iskola külső megítélése. In I. Falus & I. Szűcs (Eds.), A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig (pp. 157–182). EKKE Líceum Kiadó. https://doi.org/10.46403/Agyakorlotol.2021.157

Lareau, A. (2014). Schools, housing, and the reproduction of inequality. In A. Lareau & K. Goyette (Eds.), Choosing homes, choosing schools (pp. 169–206). Russell Sage Foundation.

Musset, P. (2012). School choice and equity: Current policies in OECD countries and a literature review. OECD Education Working Papers (No. 66). OECD Publishing.

OECD (2015). What do parents look for in their child’s school? PISA in Focus, 51. https://doi.org/10.1787/22260919

OECD (2019). PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed. PISA, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en

Rhodes, A., & DeLuca, S. (2014). Residential mobility and school choice among poor families. In A. Lareau & K. Goyette (Eds.), Choosing homes, choosing schools (pp. 137–166). Russell Sage Foundation.

Schneider, M. & Buckley, J. (2002). What do parents want from schools? Evidence from the internet. Educational Evaluation and Policy Analysis, 24(2), 133–144. https://doi.org/ 10.3102/01623737024002133

Schneider, M., Teske, P. & Marschall, M. (2000). Choosing schools: Consumer choice and the quality of American schools. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9780691225685

Schneider, M., Teske, P., Roch, C., & Marschall, M. (1997). Networks to nowhere: Segregation and stratification in networks of information about schools. American Journal of Political Science, 41(4), 1201–1223. https://doi.org/10.2307/2960487

Szűcs, N. & Fejes, J. B. (2020). A középosztálynak is kárt okoz az iskolák joga a szabad tanulóválasztáshoz. Qubit. https://qubit.hu/2020/09/08/a-kozeposztalynak-is-kart-okoz-az-iskolak-joga-a-szabad-tanulovalasztashoz (2020.09.08.)

Varga, J. (2022, Ed.). A közoktatás indikátorrendszere 2021. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet.

Zolnay, J. (2010). „Olvashatatlan város.” Közoktatási migráció és migrációs iskolatípusok Pécsen. Esély, 21(6) 41–65.

Zolnay, J. (2020). Térvakság Oktatási stratégiák a városi zsugorodás és a tanulói létszám csökkenésének időszakában. Szociológiai Szemle, 30(2), 96–114. https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2020.2.5

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-31

Hogyan kell idézni

Fejes, B. J., Bugyi, A., Szűcs, N., & Tóth, E. (2022). Szülői preferenciák és tapasztalatok az általános iskola választásával összefüggésben. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(4), 26–49. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.26.49