A rettenthetetlen kiflivég-saga

Keresztesi József: Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza (Rajzolta: Horváth Ildi)

Szerzők

  • Patrik Baka L.

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.201.217

Kulcsszavak:

verses meseregény, formaelemzés, tipizálás, humor, önreflexiók

Absztrakt

Jelen tanulmány Keresztesi József Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza című verses meseregényét állítja fókuszba. A munka első szakasza a modern- és a kortárs meseregények sajátosságai, különbségei és eredői felől közelít a műhöz, majd rátér Keresztesi mesevilágának narratopoétikai jellegzetességeire, kiépülésére, határaira és határátlépéseire. Részletesen elemezzük az alkotás formai jellemzőit, nyelvének egyszerre kortárs és archaizáló vonásait, az egész művet átszövő humort, a világjelleget híven tükröző poétikát és névadási stratégiát, de kitérünk az önreflexiókra, az intertextuális kapcsolódásokra, valamint érintjük kép- és szöveg viszonyát is a kötetben.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Andrásfalvy, B., Balassa, I., Égető, M., Gráfik, I., Gunda, B., Kotics, J., Paládi-Kovács, A. & Petercsák, T. (2001). Magyar néprajz V. A magyar népköltészet. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajz-magyar/adatok.html

Bárdos, J. (2013a). A gyermekirodalom fogalma. In Bárdos, J. & Galuska, L. P. (Eds.), Fejezetek a gyermekirodalomból (pp. 11–22), Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.

Bárdos, J. (2013b). A meseregény műfaji sajátosságai. In Bárdos, J. & Galuska, L. P. (Eds.), Fejezetek a gyermekirodalomból (pp. 69–79). Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.

Boldizsár, I. (1997). Varázslás és fogyókúra. Mesék, mesemondók, motívumok. JAK – Kijárat Kiadó.

Év Gyerekkönyve Díj 2019. Bookline.hu. https://bookline.hu/evgyerekkonyve

Gökhan, A. (2018). „Hiszen a könyv szereplői számomra nem sütemények…” – Interjú Keresztesi Józseffel. 061.hu. https://nullahategy.hu/hiszen-a-konyv-szereploi-szamomra-nem-sutemenyek-interju-keresztesi-jozseffel/

Jeney, Z. (2017). A népmese és a műmese határvidékei. In Hansági, Á., Hermann, Z., Mészáros, M. & Szekeres, N. (Eds.), Mesebeszéd (pp. 223–234). FISZ.

Keresztesi, J. (2018). Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza. Rajzolta: Horváth Ildi. Móra.

Kiss, J. (2008). Bevezetés a gyermekirodalomba. Ábel Kiadó.

Komáromi, G. (1999). Mesék, regények, gyerektörténetek. In Komáromi, G. (Ed.), Gyermekirodalom (pp. 217–225). Helikon.

Kránicz, B. (2018). „Az irodalom röhögve kibírja” [interjú]. Magyarnarancs.hu. https://magyarnarancs.hu/konyv/az-irodalom-rohogve-kibirja-113419

Lovász, A. (2007). Jelen idejű holnemvolt. Krónika Nova.

Mészáros, M. (2019). Az Év Gyerekkönyv Írója – 2019 (12 év alatti kategória): Keresztesi József (Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza). Mészáros Márton irodalomtörténész laudációja. Móra.hu. https://mora.hu/hir/az-ev-gyerekkonyv-iroja-12-ev-alatti-kategoria-keresztesi-jozsef-csucsok-avagy-a-nagy-pudinghajsza?utm_campaign=newsletter_2019_6_25_4&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&user_id=7f34fabdd8ea48e

palinta77 (2018). Vidámodjunk könyvekkel az őszbe. Hintafa.blog.hu. https://hintafa.blog.hu/2018/10/16/konyvekkel_az_oszbe

Petres Csizmadia, G. (2015a). Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara.

Petres Csizmadia, G. (2015b). Kortárs irodalmi mesék. Elméleti dilemmák. In Lőrincz Ildikó (Ed.), Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya (pp. 211–217). Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar.

Propp, V. J. (1995). A mese morfológiája. Osiris – Századvég.

Várkonyi, Zs. (2018). Ki mondta, hogy egy kiflivégből nem lehet hős? Librarius.hu. https://librarius.hu/2018/09/24/ki-mondta-hogy-egy-kiflivegbol-nem-lehet-hos/

Varró, D. (2019). Varró Dániel ajánlója. Olvasóvá nevelés, https://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=37313459&nid=6811769

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-22

Hogyan kell idézni

Baka L., P. (2021). A rettenthetetlen kiflivég-saga: Keresztesi József: Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza (Rajzolta: Horváth Ildi). Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 201–217. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.201.217

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus tanulmányok