Jeux, apprentissage - une bonne pratique avec des contes à l’école maternelle

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.240.249

Kulcsszavak:

littérature pour enfants, contes populaires, méthodologie, pédagogie des contes, apprentissage par jeux

Absztrakt

Les contes, outils quotidiens de l’enseignant, sont des ressources inépuisables en éducation littéraire. Cette étude offre quelques idées d’exploitation du conte populaire aux enseignants des écoles maternelles dans un contexte pédagogique pour encourager la communication libre et le plaisir de la création. Les bonnes pratiques donnent envie aux enfants d’écouter et de créer des histoires par épisodes et de communiquer avec les autres en apprenant la structure d’un conte populaire.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Bereczkiné Záluszki, A. (2013a). Kortárs mondókák és versek az óvodai élményalapú irodalmi foglalkozásokon. In Podráczky, J. (Ed.), Művészeti nevelés kora gyermek-korban: Módszertani kaleidoszkóp (pp. 37–50). Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Bereczkiné Záluszki, A. (2013). Une démarche pédagogique vers la compétence culturelle pour la sansibilisation á la lecture d’œuvres littéraires françaises. In. Árva, V. & Márkus, É. (Eds.), Education and/und Forschung II. (pp. 363–370), ELTE Eötvös Kiadó.

Bettelheim, B. (1976). A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat Könyvkiadó.

Christophe, S. & Grosset-Bureau, C. (1994). Jeux poétiques & langue écrite, Armand Colin.

Bru, J. (2017). Conte populaire français. Contes merveilleux. Supplément au Catalogue de Paul De-larue et Marie-Louise Tenèze. Établi par Josiane Bru, édité par Bénédicte Bonne-mason, postface de Nicole Belmont. Presses Universitaires du Midi.

Gönczöl, A. (2013). Ariadné fonala, a mesereprodukció formái. In Podráczky, J. (Ed.), Művészeti nevelés kora gyermekkorban: Módszertani kaleidoszkóp (pp. 73–81). Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Márkus, É. (2017). A mesepedagógia alkalmazási lehetőségei a kisgyermekkori idegennyelv-fejlesztésben (német jó gyakorlatok). In Márkus, É., M. Pintér, T. & Trentinné Benkő, É. (Eds.), Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció (pp. 36–49), Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar.

Márkus, É. & Gölcz, M. (2018). A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai. Gyermeknevelés, 6(3), 56–69. https://doi.org/10.31074/201835669

Propp, V. (1995). A mese morfológiája. Osiris–Századvég Kiadó.

Szinger, V. (2009). Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért. Anyanyelv-pedagógia 3., www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=184

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-21

Hogyan kell idézni

Bereczkiné, A. Z. (2021). Jeux, apprentissage - une bonne pratique avec des contes à l’école maternelle. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 240–249. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.240.249

Folyóirat szám

Rovat

Műhely