Olvasóvá nevelés óvodáskorban a drámapedagógia módszereivel

A mese komplex személyiségfejlesztő hatása

##semicolon## szövegértés, olvasóvá nevelés, mesereprodukció, történetalkotás, drámapedagógia

Absztrakt

A tanulmány fókuszában az óvodáskorú gyermekek olvasóvá nevelésének, irodalom iránti kíváncsiságuk felébresztésének kérdései állnak. A szerző célja bemutatni a drámapedagógia azon módszereit, melyek elméleti és gyakorlati segítséget nyújthatnak az óvodapedagógusoknak a gyermekek beszéd- és viselkedéskultúrájának, érzelmi intelligenciájának fejlesztéséhez, az alapvető etikai kategóriák, fogalmak – mint például az elfogadás, nyitottság, tolerancia – gyakorlatban történő, játékos alkalmazásához. A drámapedagógiai módszerek és a mesereprodukciós formák tudatos és szakszerű alkalmazása ösztönzi a gyermekeket a történetezés és narratívateremtés örömének felfedezésében, segítve szövegértésük és logikus gondolkodásuk fejlődését. Az írásban kiemelt szerepet kapnak az interaktív tevékenységi módok, a komplex személyiségfejlesztő drámajátékok, valamint a projektpedagógia elveire épülő drámatervek bemutatása.

Referenciák

Adamikné Jászó, A. (2001). Gyermekirodalom és nemzeti azonosságtudat, Elektronikus Könyv és Nevelés, 3. évfolyam 2. szám. https://epa.oszk.hu/01200/01245/00010/cikk14.html

Benedek, E. (1989). Magyar mese- és mondavilág 3. Móra/Téka.

Bódis, Z. (2005). Gyermek, nyelv, költészet, Új Forrás, 37(5), o. n. https://epa.oszk.hu/00000/00016/00105/050509.htm

Boldizsár, I. (2003). Varázslás és fogyókúra. Didakt.

Buzás, Z., & Maródi, Ágnes. (2018). A kottaolvasás és az orientációs képesség összefüggésének vizsgálata online tesztkörnyezetben. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(2), 49-63. https://doi.org/10.31074/gyn201824963

Csimota Kiadó Design-sorozat könyveiről: http://csimota.hu/hu/konyvcimke/design/

Dankó, E. (2000). Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Okker Kiadó.

Dankó, E. (2004). Irodalmi nevelés az óvodában. Okker Kiadó.

Daróczi, G. (2014). Az óvodáskorú gyermekek kognitív műveleteinek fejlesztési lehetőségei irodalmi kommunikációval. Könyv és Nevelés, 26(2), o. n. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_ovodaskoru_gyermekek_kognitiv_muveletei_fejlesztesi_lehetosegei_irodalmi_kommunikacioval

Donauer, N (2016). A diszlexia mítosza – avagy az olvasás fejlesztési lehetőségei kis - és nagyiskolás korban. http://pakvim.net/watch/PF6TD6OTLfU, (2016. április 8.)

Fazekasné Fenyvesi, M. (2006). Az akusztikus és vizuális észlelés szerepe az olvasástanulásban. In Józsa, K. (Ed.), Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése (pp. 189–206). Dinasztia Tankönyvkiadó.

Finy, P. (2011). A csodálatos szemüveg. Naphegy Kiadó.

Gósy, M. (2000). A hallástól a tanulásig. Nikol GMK.

Gönczöl, A. (2019). Educational reading in preschool with methods of drama pedagogy. Complex personality development effect of tale. In Bordás, S. (Ed.), Módszerek, művek, teóriák. A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia előadásai (pp. 123-132). Eötvös József Főiskolai Kiadó.

G. Gődény, A. (2014). Az Olvasók Birodalma. Az olvasóvá nevelés jelenkori esélyei és lehetőségei. Könyv és Nevelés, 16(1), 32-41.

Janurik, M. (2008). A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában. Magyar Pedagógia, 108(4), 289-301.

Lázár, E. (2006). Bab Berci kalandjai. Osiris.

Réger, Z. (2002). Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. MTA Nyelvtudományi Intézet.

Révész Emese (2019). A vizuális narráció eszköztára a Design-könyvek sorozatában. Gyerekvilágok – Studia Litteraria, 1–2, 166–193.

Szinger, V. (2003). Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában. Anyanyelv-pedagógia, 3. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=184

Thompson, W. F., Schellenberg, E. G. & Husain, G. (2004). Decoding speech prosody: Do music lessons help? Emotion, 4(1), 46–64. https://doi.org/10.1037/1528-3542.4.1.46

Varga-Mukri, E. (2019). A mese és a teremtő gyermeki képzelet. A gyermeki szövegalkotás lehetőségei szakdolgozat. ELTE TÓK.

Megjelent
2021-04-21
Hogyan kell idézni
Gönczöl, A. (2021). Olvasóvá nevelés óvodáskorban a drámapedagógia módszereivel. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 250-260. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.250.260