Lenin, a gyermek – Politikai ikonográfia és pedagógia az államszocializmusban

Szerzők

  • Lajos Somogyvári

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2017.1.55.63

Kulcsszavak:

politikai ikonográfia, oktatástörténet, pedagógiai sajtó, Lenin-kultusz, szocializáció

Absztrakt

Tanulmányom a politikai ikonográfia és a pedagógia egymásra hatásáról, kapcsolatáról szól a magyar államszocializmus idején, egy Lenin-kép ürügyén. A téma ilyen kontextusban nagyrészt feltáratlan még, jóllehet a vizuális propaganda nagyon fontos részét képezte a szocializációnak és indoktrinációnak, egy újfajta rituális-ünnepi rend létrehozásának, mely megalapozni remélte a szocialista identitást. Bourdieu hívja fel a figyelmet a látás és befogadás társadalmi-történeti konstrukciójára (1996, 313–322. o.): az elemzendő képek más funkciókat hordoztak és jelentettek egykor és ma, sőt a képek átalakítása és eltérő kontextusokba helyezése már az adott korban is manipulálta a nézőket. Vizsgálataim a hazai pedagógiai sajtó 1960 és 1970 közötti fotóanyagán alapulnak, kiegészítve a publikált képek eredeti forrásaival, a kiindulópontot egy 1970-ben, Lenin 100. születésnapján megjelent fénykép jelentette, ami egy látszólag szokatlan ábrázolásmódot mutat be: Lenint, a gyermeket.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

##submission.downloads##

Megjelent

2017-02-05

Hogyan kell idézni

Somogyvári, L. (2017). Lenin, a gyermek – Politikai ikonográfia és pedagógia az államszocializmusban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 5(1), 55–63. https://doi.org/10.31074/gyntf.2017.1.55.63