Tanult lányok, emancipált nők ábrázolása dualizmus kori karikatúrákon. Ikonográfiai kutatások a neveléstörténetben Pécsen

Szerzők

  • Katalin Kéri

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2017.1.4.16

Kulcsszavak:

nőtörténet, lánynevelés-történet, dualizmus kora, ikonográfiai kutatás, karikatúra

Absztrakt

A tanulmány – mely a szerző átfogó, újkori nőnevelés-történeti kutatásainak része – a 19. század végén keletkezett, főként a magyar sajtóban közölt, művelt nőket ábrázoló karikatúrák bemutatását adja, esetenként nemzetközi kitekintéssel. Tágabb, a történeti és neveléstörténeti ikonográfiai kutatások külföldi, hazai és a pécsi neveléstörténeti műhelyhez kapcsolódó historiográfiai bevezetéssel indul az írás. Ezt követi annak rövid bemutatása, hogy a nőtörténet és lánynevelés-történet kutatásához milyen képi forráscsoportokat lehet feltárni és használni, ezeken belül a szerző a karikatúra tömör műfaji jellemzését készítette el. A tanulmány középpontjában a divatozó, az emancipált és a tanult nőkről készített korabeli karikatúrák képi és szöveges bemutatása áll. A forráselemzés azt mutatja, hogy miközben a megújuló, polgárosodó dualizmus kori magyar társadalomban a nők hagyományos szerepeiken túllépve, gazdasági, politikai, kulturális értelemben is széles teret nyertek, a karikatúrák készítői az új női feladatokat csak negatív módon ábrázolták, és ellenpontként sokszor régi korok családi körben látható nőit jelenítették meg a rajzokon.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

##submission.downloads##

Megjelent

2017-02-05

Hogyan kell idézni

Kéri, K. (2017). Tanult lányok, emancipált nők ábrázolása dualizmus kori karikatúrákon. Ikonográfiai kutatások a neveléstörténetben Pécsen. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 5(1), 4–16. https://doi.org/10.31074/gyntf.2017.1.4.16