Kisgyermeknevelők által befolyásolható környezet a bölcsődében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.193.219

Kulcsszavak:

kisgyermeknevelési környezet, bölcsődetervezés, bölcsődei csoportszoba, környezetpszichológia

Absztrakt

Szakirodalom-kutatásunk során a magyar bölcsődék történetében a csoportszobai környezet szempontjából jelentős változtatásokat mutatjuk meg, összevetve a jelen szabályzókban – vonatkozó törvényben, rendeletekben, építési szabványban, bölcsődei minőségbiztosítási sztenderdben – a környezetre vonatkozó tartalmakkal. Azokat a környezeti tényezőket kerestük, melyek a bölcsődében a kisgyermekek viselkedésére hatással vannak és amelyekre a pedagógusok hatással lehetnek. Tanulmányunkban ezen környezeti tényezők tételes bemutatására vállalkozunk nemzetközi szakirodalmi kitekintéssel, a bölcsődeépületek tervezésében résztvevők, valamint a térhasználó és teret alakító kisgyermeknevelők számára. A keresési kritériumok között két fontos szempont volt. Az egyik, hogy empirikus módon bebizonyosodjon, a környezeti tényező befolyásolja a gyermekek viselkedését. A másik, hogy a bölcsődevezető vagy a kisgyermeknevelő hatáskörébe essen ezek megváltoztatása, valamint a leírásból legyen egyértelmű, hogy a gyakorlatban hogyan is néz ki a pedagógiai pozitívumokat hordozó tér.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Acsainé Végvári, K. (2014). A bölcsőde, mint a család támogató partnere. In Golyán, Sz. (Ed.), Gyengéd átmenetek (pp. 8–9). ELTE-TÓK. http://tamop2014.tok.elte.hu/dok/rendezvenyek/gyenged_atmenetek/Acsaine_Vegvari_Katalin_absztr.pdf

Akócsi, Á., & L. Galamb, E. (1972 körül). A bölcsődék és a BOMI működésének és tervezésének alapelvei. Kézirat. BOMI.

Alapprogram. (2020). A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja. Magyar Bölcsődék Egyesülete. https://magyarbolcsodek.hu/hu/alapprogram/ (2022.12.22.)

Bálint, I. (2022). Mini bölcsőde Mogyorósbányán. Építészfórum ,https://epiteszforum.hu/mogyorosbanya-mini-bolcsode (2022. 07. 12.)

Balogh, L., Barbainé Bérci, K., Kovácsné Bárány, I., Nyitrai, Á., Rózsa, J., Tolnayné Falusi, M. & Vokony, É. (2012). A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai (Professional standards of nursery education and care). Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet.

Balogh, T., & Dobi, T. (2000). A minőségé lesz a főszerep nálunk. In III. Bölcsődei Kongresszus szakmai anyaga (pp. 35–38). Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmény.

Balogh, T., & Dobi, T. (2006). Szintfelmérés Szolnok város bölcsődéiben. BOMInfo, Hírcsomag 1.

Bán, D. (2015. 11 23). Fórumot teremt: bölcsőde Nagykovácsiban. Építészfórum, https://epiteszforum.hu/forumot-teremt-bolcsode-nagykovacsiban

Baumit. (2021. 11 12). Bölcsőde, buszpályaudvar és energetikai felújítás is nyert. octogon https://www.octogon.hu/epiteszet/bolcsode-buszpalyaudvar-muemlek-es-energetikai-is-felujitas-is-nyert/

Bimbó, Z. (2015). Pedagógiai szempontok a bölcsődei élettér és életesemények megszervezéséhez, alakításához. In Nyitrai, Á. (Ed.), Szemelvények a kisgyermeknevelés köréből 2. (pp. 61–90). Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar.

Birinyi, P. (2014. 09 30). Várandósgondozás gyógyszerészek részére. Szakmai irányelv. (4.). Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Egészségügyi Szakmai Kollégium. https://semmelweis.hu/gytk/files/2018/06/Birinyi-Szakkepzes-20180324.pdf

Bölcsődék Országos Módszertani Intézete – tervpályázati gyűjtemény. (1971). Készült az Egészségügyi Minisztérium megbízásából és közreműködésével a BME Középülettervezési Tanszékén.

Campbell, C., Saint-Gobain, H. B., Vugts, J. & van Oorschot-Slaat, E. (2018). Acoustic impact on effective teaching and learning activities in open learning spaces. 2018 Euronoise conference, (pp. 1741-1748). Crete. http://www.euronoise2018.eu/docs/papers/293_Euronoise2018.pdf

Campos-de-Carvalho, M. (2004). Use of space by children in day care centers. Revista de Etologia, 6(1), 41–48.

Campos-de-Carvalho, M. I., & Rossetti-Ferreira, M. C. (1993). Importance of Spatial Arrangements for Young Children in Day Care Centers. Children’s Environments, 10(1), 19–30.

Csatári, I., Kálló, É. & Vincze, M. (1993/1996). Vigyázz rám! DVD. A Pikler-Lóczy Társaság a Kisgyermekekért.

Cseh, A., Köninger, S., Németh, D., Petrovicz, A., Kocsis, Z., Morva, D. & Dúll, A. Bölcsőde – a CANarchitects multidiszciplináris felvetésében. Építészfórum, https://www.epiteszforum.hu/bolcsode-a-canarchitects-multidisciplinaris-felveteseben (2020. 02. 06.).

de Schipper, E. J., Riksen-Walraven, J. M. & Geurts, S. A. (2006). Effects of child-caregiver ratio on the interactions between caregivers and children in child-care centers: an experimental study. Child Development, 77(4), 861–874. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2006.00907.x

Doby, L. & Debreczeni, G. (1987). Bölcsődevilágítási ajánlás. Tungsram.

Dúll, A. (2015). A bölcsőde környezetpszichológiája. In Gyöngy, K. Első lépések a művészetek felé I. A vizuális nevelés és az anyanyelvi-irodalmi nevelés lehetőségei kisgyermekkorban (pp. 265–298). Dialóg Campus.

Európai Bizottság (2013). A barcelonai célkitűzések – A kisgyermek-gondozási szolgáltatások fejlesztése Európában a tartós és inkluzív növekedés érdekében. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0322

Evans, G. W. (2006). Child Development and the Physical Environment. Annual Review of Psychology, 57, 423–451. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190057

Galamb, E. (1983). Bölcsőde, bölcsőde-óvoda épületfunkciók és tervezési módszerek fejlesztése. Kandidátusi értekezés. Miskolc.

Galamb, E. (1985). Bölcsődék, bölcsőde-óvodák épületfunkciói, tervezés módszerei. Egészségügyi gazdasági szemle, 23(1), 85–122.

Galamb, E. (2022). Dr. Galamb Erzsébet. In Vokony, É. (Ed.), Bölcsődei szakemberek életútja, önvallomása I. kötet (pp. 91–93). Bölcsődei Múzeum Alapítvány.

Galamb, E. & Ábrahám, L. (1980). Különböző szerkeszetű bölcsőde, bölcsőde-óvoda épületek funkcionális kialakításának és építészeti megoldásainak értékelése. In Galamb, E. (Ed.), Különböző szerkezetű bölcsődék és óvodák funkcionális mikroklíma vizsgálata (pp. 7–53). Építésügyi Tájékoztatási Központ.

Galamb, E., Ábrahám, I., Bánhidi, L. & Merétei, K. (1980). Különböző szerkezetű bölcsődék és óvodák funkcionális és mikroklíma vizsgálata. Építésügyi Tájékoztatási Központ.

Gregory, R. (2007. 08 20). Kindergarten, Tezuka Architects, Tokyo, Japan. The Architectural Review, https://www.architectural-review.com/buildings/kindergarten-tezuka-architects-tokyo-japan

Gyöngy, K. (2014). A bölcsődepedagógia története a játékirányítási elvek és a művészeti nevelés szempontjából. In Gyöngy, K. (Ed.), A bölcsődei művészeti nevelés előzményei és jelen gyakorlata (pp. 9–58). ELTE-Eötvös Kiadó.

Harms, T., Clifford, R. & Cryer, D. (1998). Early Childhood Environment Rating Scale, Rev. ed. Teachers College Press.

Harms, T., Cryer, D. & Clifford, R. (1990). Infant/Toddler Environment Rating Scale. Teachers College Press.

Hegedűsné Bem, A., Sebestyén, B. & Pachner, O. (2019). A fizikai környezet hatása a bölcsődei csoportra. Képzés és Gyakorlat, 17(3–4), 151–160. https://doi.org/10.17165/TP.2019.3-4.13

Jameson, H. & Watson, M. (1998). Starting and running a nursery. The business of early years care. Stanley Thornes.

Kantrowitz, E. J. & Evans, G. W. (2004). The relation between the ratio of children per activity area and off-task behavior and type of play in day care centers. Environment and Behavior, 36(4), 541–557. https://doi.org/10.1177/0013916503255613

Keszei, B., Böddi, Z., & Dúll, A. (2019). Óvodás gyermekek csoportszobai térhasználatának vizsgálata a térszintaxis módszerével. Gyermeknevelés, 7(2–3), 45–63. https://doi.org/10.31074/2019234563

Knauf, H. (2020). Visual Environmental Scale: Analysing the Early Childhood Education Environment. Early Childhood Education Journal, 47, 43–51. https://doi.org/10.1007/s10643-018-0914-x

Koncz, J. (2022). Akócsi Ágnes emlékére – részlet. In Vokony, É. (Ed.), Bölcsődei szakemberek életútja, önvallomása I. kötet (pp. 14–17). Bölcsődei Múzeum Alapítvány.

Koncz, J. (2022). Dr. Koncz József visszaemlékezései. In Vokony, É. (Ed.), Bölcsődei szakemberek életútja, önvallomása I. kötet (pp. 22–44). Bölcsődei Múzeum Alapítvány.

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. (2020). Eredményeket megjelenítő oldal. Bölcsődeépítéshez kapcsolódó építészeti ötletpályázat: https://bolcsodeotletpalyazat.hu/ (2022.12.23.)

Korintus, M., Nyitrai, Á. & Rózsa, J. (1997). Játék a bölcsődében. Módszertani levél. BOMI. http://www.magyarbolcsode.hu/files/shares/jatek_a_bolcsodeben.pdf

Kravár, Á. (2014). Csillaghegyi Makovecz bölcsőde, Budapest. Ki tervezte? http://www.kitervezte.hu/epuletek/oktatas/csillaghegyi-makovecz-bolcsode-budapest (2022..11.23.)

KSH (2012). Kisgyermekek napközbeni ellátása. KSH. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kisgyermnapkozbeni.pdf

KSH. (2016). 2.5.5.1. Bölcsőde, családi napközi (2000–2016). Központi Statisztikai Hivatal. https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg005a.html

KSH. (2022). 25.1.1.9. Gyermekek napközbeni ellátása. Központi Statisztikai Hivatal. https://www.ksh.hu/stadat_files/szo/hu/szo0009.html

Lechner Tudásközpont (2022). Belsőépítészet. Bölcsőde mintaterv katalógus: https://bolcsodemintaterv.lechnerkozpont.hu/segedletek/belsoepiteszet

Legendre, A. (1989). Young children’s social competence and their use of space in day-care centers. In B. Schneider, G. Attili, J. Nadel, & R. P. Weissberg, Social competence in developmental perspective (pp. 263–276). Spinger. https://doi.org/10.1007/978-94-009-2442-0_16

Legendre, A. (2003). Environmental features influencing toddlers’ bioemotional reactions in day care centers. Environment and Behavior, 35(4), 523–549. https://doi.org/10.1177/0013916503035004005

Legendre, A., & Fontaine, A.-M. (1991). The Effects of Visual Boundaries in Two-Year -Olds’ Playrooms. Children’s Environments Quarterly, 8(1), 2–16.

Moore, G. T. (1986). Effects of the spatial definition of behavior settings on children’s behavior: a quasi-experimental field study. Journal of Environmental Psychology, 6(3), 205–231. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(86)80023-8

Moore, G. T. (1987). The Psycical Environment and Cognitive Development in Child-Care Centers. In C. S. Weinstein, & T. G. David (Eds.), Spaces for Children. The built enviroment and child development (pp. 41–72). Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-5227-3_3

Moore, G. T., & Sugiyama, T. (2007). The Children’s Physical Environment Rating Scale (CPERS): Reliability and Validity for Assessing the Physical Environment of Early Childhood Educational Facilities. Children, Youth and Environments, 17(4), 24–53.

MSZ 24203-7. (2022). Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai 7. rész: Bölcsődék. Magyar Szabványügyi Testület.

Németh, M. (2022). Németh Margit (Margó) gyermekpszichológus visszaemlékezései. In Vokony, É. (Ed.), Bölcsődei szakemberek életútja, önvallomása I. kötet (pp. 100–108). Bölcsődei Múzeum Alapítvány.

Népesedési Kerekasztal (2014). A Népesedési Kerekasztal javaslatai a napközbeni gyermekellátás fejlesztésére. http://www.nepesedesikerekasztal.hu/index.php/dokumentumok/8-a-nepesedesi-kerekasztal-javaslatai-a-napkoezbeni-gyermekellatas-fejlesztesere

Népjóléti Minisztérium (1998. IV 30). 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. Jogszabálykereső: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800015.NM

Nyitrai, Á., Murányi, B. & Szurominé Balogh, M. (2022). Gyermekek napközbeni ellátásához illeszkedő standard – Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények. Családbarát Magyarország Központ.

Pleskovics, V. (2021. 11 24). Ők a XXIII. FIABCI Hungary Nívódíj győztesei. építészfórum: https://epiteszforum.hu/ok-a-23-fiabci-hungary-nivodij-gyoztesei

Prescott, E. (1987). The environment as organizer of intent in child-care. In C. S. Weinstein, & T. G. David (Eds.), Spaces for Children. The Built Environment and Child Development (pp. 73–88). Plenum Press.

Rohe, W., & Patterson, A. H. (1974). The effects of varied levels of resources and density on behavior in a day care center. Childhood City, (1), 161–171.

behaviour of infants and toddlers in childcare. Early Child Development and Care, 180(6), 823–834.

Smith, P. K., & Connolly, K. J. (1977). Social and aggressive behaviour in preschool children as a function of crowding. Social Science Information, 16(5), 601–620.

Somogyi, K. (2020. 01 29). A bölcsődeépítési ötletpályázat eredménye. Építészfórum, https://epiteszforum.hu/magyarorszag-bolcsodeepitesi-otletpalyazat-eredmenye

Somogyi, K. (2022. 09 20). Építészet barlangtól a tájig, a legkisebbeknek – Zöldike Tagbölcsőde Budafokon. Építészfórum, https://epiteszforum.hu/epiteszet-barlangtol-a-tajig-a-legkisebbeknek-zoldike-tagbolcsode-budafokon

Szabó, I. (2000). A gyermekek környezete lakberendezői szemmel. III. Bölcsődei Kongresszus szakmai anyaga (pp. 30–34). Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Bölcsődei Intézmény.

Szurominé Balogh, M. (2022. április 14.). Hol jó a gyerekeknek? Nagy tapasztalatú szakértő bevonásával készült a Bölcsőde Mintaterv Katalógus. Beszélgetés Szurominé Balogh Mónika bölcsődepedagógussal. (R. Juhász, Kérdező:) Lechner Tudásközpont. https://lechnerkozpont.hu/cikk/hol-jo-a-gyerekeknek-nagy-tapasztalatu-szakerto-bevonasaval-keszult-a-bolcsode-mintaterv

Ulrich, F. (1970). Bölcsődék Országos Módszertani Intézetének tervpályázata, 1969. Magyar Építőművészet, 2, 18–19.

Vokony, É. (2004). Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés a bölcsődékben. In Trencsényi, L. (Ed.), Minőségirányítás többféle módon Horizontális tanulás a közoktatási minőségirányításban (pp. 10–36). Okker Kiadó.

Wang, L. (2015. 04 28). Terraced wooden nursery school brings the Japanese landscape indoors. Inhabitat, https://inhabitat.com/terraced-wooden-nursery-school-brings-the-japanese-landscape-indoors/

Zimborás, G. (2017. 09 15). Bölcsőde a zöldtető alatt Zuglóban. Építészfórum, https://epiteszforum.hu/bolcsode-a-zoldteto-alatt-zugloban

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-31

Hogyan kell idézni

Gyöngy, K. (2022). Kisgyermeknevelők által befolyásolható környezet a bölcsődében . Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(4), 193–219. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.193.219