Hogyan vélekednek a szülők az óvoda–iskola átmenet főbb kérdéseiről?

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.50.76

Kulcsszavak:

óvoda-iskola átmenet, iskolakezdés, szülők nézetei

Absztrakt

Az mindenki számára nyilvánvaló, hogy a koragyermekkor egyik kritikus időszaka az óvoda–iskola átmenet. Számos longitudinális vizsgálat bebizonyította, hogy a későbbi tanulmányi teljesítményt szignifikánsan meghatározza az egyes képességterületek iskolakezdéskori fejlettsége. A nemzetközi kutatások arra hívták fel a figyelmet, hogy az átmenet során érintett egyes szereplők nézeteinek megismerése során megszerzett információk felhasználásával az óvoda–iskola átmenet megkönnyíthető. A szülők óvoda–iskola átmenettel kapcsolatos nézeteinek megismerésének fontossága jól ismert. A nevelési-oktatási intézmények eredményessége csökken a családdal való együttműködés nélkül (Puccioni, 2018), a szülők kiemelt szereppel rendelkeznek a gyermekek iskolaérettségében (Stein et al., 2019), illetve a szülők elsődleges meggyőződései fontos szerepet játszanak a gyermekek iskolára való felkészítésében (Takriti, 2020). Ezek következtében a kutatók világszerte foglalkoznak a szülők óvoda–iskola átmenettel kapcsolatos vélekedésének megismerésével (Fleisz-Gyurcsik, 2021), ugyanakkor Magyarországon a szülők iskolakezdéssel kapcsolatos nézetei kevésbé ismeretek, Ezért egy saját fejlesztésű, online kérdőív segítségével 226 első osztályos gyermeket nevelő szülő körében gyűjtöttem adatokat. Az eredményeim rámutatnak arra, hogy a szülők véleménye szerint melyek azok a tényezők, amelyek megnehezítik az iskolakezdést a gyermekek számára; milyen feladatokat tulajdonítanak a szülők az átmenet megsegítésében az óvodapedagógusoknak, a tanítóknak és a szülőknek; hogyan jellemezhető a szülők szemén keresztül az egyes szereplők kapcsolattartása; milyen óvoda–iskola átmenetet segítő intézményi programokon vettek részt a gyermekek az iskolakezdést előtt; illetve milyen forrásokból tájékozódtak a szülők az iskolaérettség jellemzőiről. Az eredményeim a gyakorló pedagógusok számára szolgálhatnak alapul, mivel rámutatnak arra, hogy milyen irányban lenne érdemes segítséget kínálni a szülők nézeteinek a formálásához és bővítéséhez az iskolakezdéssel kapcsolatban.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100190.tv&targetdate=&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXC.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

Ahtola, A., Björn, P. M., Turunen, T., Poikonen, P. L., Kontoniemi, M., Lerkkanen, M. K. & Nurmi, J. E. (2016). The concordance between teachers’ and parents’ perceptions of school transition practices: A solid base for the future. Scandinavian Journal of Educational Research, 60(2), 168–181. https://doi.org/10.1080/00313831.2014.996598

Alexander, K. L., Entwisle, D. R., Blyth, D. A. & McAdoo, H. P. (1988). Achievement in the first 2 years of school: Patterns and processes. Monographs of the Society for Research in Child Development, 53, 1–157. 10.2307/1166081

Britto, P. R. (2012). School readiness: A conceptual framework. United Nations

Children’s Fund. https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Child2Child_

ConceptualFramework_FINAL(1).pdf

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by design and nature. Harvard University Press.

Commodari, E. (2013). Preschool teacher attachment, school readiness and risk of learning difficulties. Early Childhood Research Quarterly, 28(1), 123–133. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2012.03.004

Correia, K. & Marques-Pinto, A. (2016). Adaptation in the transition to school: perspectives of parents, preschool and primary school teachers. Educational Research, 58(3), 247–264. https://doi.org/10.1080/00131881.2016.1200255

Dockett, S. & Perry, B. (2013). Trends and tensions: Australian and international research about starting school. International Journal of Early Years Education, 21(2–3), 163–177. https://doi.org/10.1080/09669760.2013.832943

Fabian, H. (2007). Informing Transitions. In Dunlop, A. & Fabian, H. (Eds.),

Informing transitions in the early years (pp. 3‒17). Open University Press.

Fleisz-Gyurcsik, A. (2021a). A hazai publikált óvoda–iskola átmenetet segítő gyakorlatok szisztematikus áttekintése. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(2), 56–90. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.56.90

Fleisz-Gyurcsik, A. (2021b). A Systematic Review of Research Exploring Stakeholder Views on the Kindergarten-school Transition. Journal of Studies in Education, 11(3), 147–165. https://doi.org/10.5296/jse.v11i3.18893

Gyurcsik, A. (2020). Az óvoda–iskola átmenet óvodapedagógusok, tanítók és szülők szemén keresztül. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(3), 189–209. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.3.189.209

Hair, E., Halle, T. & Humen, E. T. (2006). Children’s school readiness in the ECLS- K: Predictions to academic, Health, and social outcomes in the first grade. Early Childhood Research Quarterly, 21(4), 431–454. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2006.09.005

Józsa, K. (2004). Az első osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége – Egy

longitudinális kutatás első mérési pontja. Iskolakultúra, 14(11), 3–16.

Józsa, K. (2007). Az elemi alapkészségek szerepe az olvasási képesség fejlődésében:

egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai. Szimpózium előadás. In Korom, E.

(Ed.), PÉK 2007 – V. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi

összefoglalók (p. 55). SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.

Kagan, S. L., Moore, E. & Bredekamp, S. (1995). Reconsidering children’s early

learning and development: Toward shared beliefs and vocabulary. Report of the

National Education Goals Panel. Government Printing Office.

Kagan, S. L., Moore, E. & Bredekamp, S. (1995). Reconsidering children’s early learning and development: Toward shared beliefs and vocabulary. Report of the National Education Goals Panel. Government Printing Office.

Kálmán., L. & Tóth, E. (2021). Óvodapedagógusok, tanítók és szülők vélekedései az iskolakészültségről. Iskolakultúra, 31(09), 3–24. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.09.3

Margetts, K. (2004). Identifying and supporting behaviours associated with co-operation, assertion and self-control in young children starting school. European Early Childhood Education Research Journal, 12(2), 75–85.

Mérei, F. & V. Binét, Á. (1978). Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó.

Nagy, J. (1980). Az 5–6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Akadémiai Kiadó.

Nagy, J. (1986). PREFER: Preventív fejlettségvizsgáló rendszer 4–7 éves gyermekek

számára. Akadémiai Kiadó.

Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD (2014). Education at a glance 2014: OECD indicators. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en

Óvodai nevelés országos alapprogramja (2012). 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról.

Páli, J. (1997). Óvoda-iskola átmenet. In Báthory, Z. & Falus, I. (Eds,), Pedagógiai

lexikon (pp. 93–94). Keraban Kiadó.

Wesley, P. W. & Buysse, V. (2003). Making meaning of school readiness in schools and communities. Early Childhood Research Quarterly, 18(3), 351–375. https://doi.org/10.1016/s0885-2006(03)00044-9

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-31

Hogyan kell idézni

Fleisz-Gyurcsik, A. (2022). Hogyan vélekednek a szülők az óvoda–iskola átmenet főbb kérdéseiről?. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(4), 50–76. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.50.76