Gyermekút az ágazatközi együttműködés fókuszában

Szerzők

  • Sándor Haász Károli Gáspár Református Egyetem
  • Judit Kereki Pázmány Péter Katolikus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.144.168

Kulcsszavak:

együttműködés, ágazatköziség, korai fejlesztés, atipikus fejlődés

Absztrakt

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt 2017 tavaszán indult, a Széchenyi 2020 program keretében, és az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek és családjaik hatékonyabb, a szükségletekhez jobban igazodó, magasabb színvonalú ellátását segíti. A projekt elsődleges célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak. A gyermekút kialakítása kapcsán az eltérő, megkésett fejlődésű és veszélyeztetett gyermekek minél korábbi életkorban történő felismerése, a probléma azonosítása és a diagnózis pontos felállítása érdekében egységes szűrési-, mérési-, vizsgálóeljárások, valamint irányelvek, protokollok kerültek kidolgozásra. Jelen tanulmány a projekt és az ágazatközi együttműködések céljait, valamint azok komplexitását átvilágító gyermekvédelmi szemlélet hatékonyságát hangsúlyozza.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Altorjai, P., Fogarasi, A. & Kereki, J. (2015, Eds.). Gyermek-alapellátási útmutató a 0–7 éves korú gyermekek szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez. 2. javított kiadás. Országos Tisztifőorvosi Hivatal.

Budai, I. & Szöllősi, G. (2020). A szociális munka gyakorlati kutatása. Párbeszéd szociális munka folyóirat 1. https://doi.org/10.29376/parbeszed.2020.7/1/1

Csepregi, A. (2018, Ed.). Ajánlások – A fejlődési zavarok és az érzékszervi fogyatékosságok korai szűréséhez, állapotmegismeréséhez. Módszertani kézikönyv. Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Haász, S. & Varga, L. (2010). Élménykeresés a szociális professzióban. Képzés és gyakorlat: Training and practice, 18(1–2), 75–84.

Kereki, J. (2010). A kora gyermekkori intervenció intézményrendszerének anomáliái és jó gyakorlata. Gyógypedagógiai Szemle, 36(1), 32–45.

Kereki, J. (2013). A kora gyermekkori intervenciós rendszer működésének legfontosabb problématerületei és fejlesztési lehetőségei. Gyógypedagógiai Szemle, 41(1), 23–38.

Kereki, J. (2017). Utak: A kora gyermekkori intervenció rendszerszintű megközelítése. ELTE Eötvös Kiadó – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.

Kereki, J., Bauer, V., Gyarmathyné Doma, G., Kujalek, É., Nádor, Cs., Nyuli, K., Schultheisz, J., Somodi, A., Újhelyi, J. & Vámos, É. (2014). Gyermekút – Jogszabályok, gyakorlat, lehetséges modell. Országos Tisztifőorvosi Hivatal.

Kereki, J., Futó, G., Altorjai, P., Baranyi, I., Csepregi, A., Kardos, R., Kiss, E., Szegedi, T. & Szvatkó, A. (2020). Gyermekút. Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Kereki, J., Futó, G., Altorjai, P., Baranyi, I., Csepregi, A., Kardos, R., Kiss, E., Szegedi, T. & Szvatkó, A. (2022). Gyermekút. 2. javított kiadás. Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Kereki, J. & Szvatkó, A. (2015). A koragyermekkori intervenció, valamint a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás szakszolgálati protokollja. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kereki, J. (2015, Ed.). Kliensút Kalauz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kereki, J. (2011). Regionális helyzetértékelés a kora gyermekkori intézményrendszer hálózatos fejlesztésének megalapozásához. Kutatási zárójelentés. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. http://www.educatio.hu/pub_bin/download/tamop_311/4piller/regionalis_helyzetertekeles_kezirat.pdf (2022. 06. 15.)

Kereki, J. & Lannert, J. (2009). A korai intervenciós intézményrendszer hazai működése. Kutatási zárójelentés. TÁRKI-TUDOK ZRT. – Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. http://fszk.hu/kiadvany/a-korai-intervencios-intezmenyrendszer-hazai-mokodese/ (2022. 06. 15.)

Kereki, J. & Tóth, A. (2019, Ed.). Lépések. I.-II. kötet. Módszertani kézikönyv a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára. Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Perlman, H. H. (1957). Social Casework: A Problem Solving Case. The University of Chicago Press.

Nádor, Cs., Cziniel, M., Bajnok, I., Elmont, B., Király, B., Merő, G., Palugyay, D. & Zátonyi, A. (2018). Szakmai irányelv a rizikó újszülöttek utógondozásáról. Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Nyitrai, Á., Korintus, M.-né, Hajdúné Holló, K., Józsa, K., Rózsa, S. & Kereki, J. (2021). A gyermekfejlődési kérdőív alkalmazása a bölcsődében és az óvodában. Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Meszéna, T.-né (2019, Ed.). Kaleidoszkóp – Rendszerszemléletben a korai terápiás háromszög. Módszertani kézikönyv. Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Szabó Gy.-né (2020a, Ed.). Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben. Hallgatói segédanyag az akkreditált továbbképzéshez és a Gyermekút módszertani kézikönyv feldolgozásához CSBO MS TEAMS-felületen. Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Szabó Gy.-né (2020b, Ed.). Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben. Tréneri kézikönyv az akkreditált továbbképzéshez és a Gyermekút módszertani kézikönyv feldolgozásához. Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Szvatkó, A., Arató, D., Bodnár, E. & Fodorné Földi, R. (2018a). Mozgásterápiás protokoll a kora gyermekkori intervencióban. Családbarát Oroszág Nonprofit Közhasznú Kft.

Szvatkó, A., Borovics, B., Eckhardt, D. & Somlai, B. (2018b). Óvodai fejlődéskövető szűrővizsgálatok rendszere az iskolába lépés idejéig. Családbarát Oroszág Nonprofit Közhasznú Kft.

Szvatkó, A., Gőbel, O., Lapis, A., Ódorné Mátyássy, Á. & Rózsa, S. (2021c). Az iskolába lépést megelőző komplex vizsgálat protokollja. Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Vekerdy-Nagy, Zs. (2008). Az egészségügyi ellátás sajátosságai értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek körében. In Bass, L. (Ed.), Amit tudunk és amit nem… az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon (pp. 21–51). Kézenfogva Alapítvány.

Jogszabályok

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

/2013. [II. 26.] EMMI rendeletet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-31

Hogyan kell idézni

Haász, S., & Kereki, J. (2022). Gyermekút az ágazatközi együttműködés fókuszában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(4), 144–168. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.144.168