Téri fordulat a nevelés- és gyermekkortörténet kutatásában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.91.100

Kulcsszavak:

téri fordulat, iskolai tér, gyermek és tér

Absztrakt

A tanulmány a téri fordulat társadalomtudományi megközelítéséből kiindulva a téma neveléstörténeti vonatkozásaival foglalkozó kutatásokból szemléz. Az írás a teljesség igénye nélkül – néhány, amerikai, spanyol, francia és magyar neveléstudományi / neveléstörténeti műről ad rövid áttekintést, érzékeltetve mind kutatásmódszertani, mind pedig tartalmi értelemben vett sokszínűségüket a gyermeki tér mint társadalmi konstrukció témakörében.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Andrés del Pozo, M. (1993/94) La utilización de parques y jardines como espacios educativos alternativos en Madrid (1900–1931). Historia de la educación, 12–13, 149–184.

Angulo, A. J. & Schneider, J. (2021). Place, Space, and Localism in Education History. History of Education Quarterly, 61(4), 389–391. https://doi.org/10.1017/heq.2021.39

Berger, V. (2016). A tér kategóriája a szociológia- és társadalomelméletekben. PhD-értekezés. ELTE TÁTK. https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/37855/t%C3%A9rszoc_eg%C3%A9sz-1.pdf (2022. 06. 13.)

Boreczky, Á. (1997). A gyermekkor változó színterei. Eötvös József Könyvkiadó.

Condette, J-F. & Figeac-Monthus, M. (dir.). Sur les traces du passé de l’éducation… Patrimoines et territoires de la recherche en éducation dans l’espace français. Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine. https://doi.org/10.4000/books.msha.597

Cossío, M. B. (1905). El maestro, la escuela y el material de enseñanza. La Lectura.

Deáky, Z. (2011). „Jó kisfiúk és leánykák”. A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon. Századvég.

Dupuis, P.-A. (1997). Éduquer, une longue histoire - recherches sur l’espace et le temps de l’éducation. Presses universitaires de Strasbourg. https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/eduquer-une-longue-histoire-recherches-sur-l-espace-et-le-temps-de-l-education-9782868204301/ (2022. 06. 13.)

Giner de los Rios, F. (1884). El edificio de la escuela. Tip. El Correo.

Green, C. (2013). A Sense of Autonomy in Young Children’s Special Spaces.

International Journal of Early Childhood Environmental Education, 1(1), 8–31. https://eric.ed.gov/?id=EJ1108047.

Grosso, C. L. & Poças, S. (2019, Eds.). ISCHE 41 – Spaces and Places of Education – Book of Abstracts. International Standing Conference for the History of Education & Centre for Research and Intervention in Education of the Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto .

Gyáni, G. (2007). „Térbeli fordulat” és a várostörténet. Korunk, 3(18), 4–14.

Hassinger-Das, B.,Bustamante, A. S., Hirsh-Pasek, K., & Michnick Golinkoff, R.(2018). Learning Landscapes: Playing the Way to Learning and Engagement in Public Spaces. Education Sciences, 8(74), https://doi.org/10.3390/educsci8020074

James, A., Jenks, C. & Prout, A. (1998). Theorizing Childhood. Polity Press. https://doi.org/10.3390/educsci8020074

James, A. & James, A. (2012, Eds.). Key Concepts in Childhood Studies. Sage. https://doi.org/10.4135/9781526435613

Jenks, C. (1996). Childhood. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203129241

Kümin, B. & Usborne, C. (2013). At home and in the workplace: a historical introduction to the „Spatial turn”. History and Theory, 52(3), 305–318. https://doi.org/10.1111/hith.10671

Löw, M. (2016). The Sociology of Space. Materiality, Social Structures, and Action. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-349-69568-3

Middleton, S. (2013). Henri Lefebvre and Education. Space, history, theory. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203070666

Németh, A. (2004). Az osztályterem és berendezésének történeti alakulása. In Németh, A. & Pukánszky, B. (Eds.), A pedagógia problématörténete (pp. 505–527). Gondolat.

Németh, A. (2015). Az iskolai tér, iskolaépítészet. A tanterem és berendezésének története. In Vörös, K. (Ed.), Neveléstörténet az osztatlan tanárképzésben (35–46). Pécsi Tudományegyetem.

Nora, P. (1984–1992, dir.). Les lieux de mémoire. I–III. Gallimard.

Nora, P. (2010). Emlékezet és történelem között. Napvilág Kiadó.

Nora P. (1999). Emlékezet és történelem között: a helyek problematikája. Aetas, (14)3, 142–157.

Pál, E. (2019), A táguló tér. A tér fogalma diszciplínán innen és túl. In Pál, E. (Ed.), Tér, tudomány, történet (pp. 7–12). Martin Opitz Kiadó.

Perrot, M. (2010). La chambre d’enfant dans l’espace familial. Journal français de psychiatrie, 37(2), 25–28. https://doi.org/10.3917/jfp.037.0025

Rauch-Kühne, C. & Kühne, T. (2001, Eds.). Raum und Geschichte. Regionale Traditionen und föderative Ordnungen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. DRW.

Rössler, M. (1991). Der andere Diskurs zu Raum und Geschichte: Wechselbeziehungen zwischen „Ecole des Annales” und früher deutscher Sozialgeographie 1920–1950. Geographische Zeitschrift, 79(3), 153–167. https://www.jstor.org/stable/27818600 (2022. 08. 13.)

Sanda, I. D. (2014) Iskolaépület-típusok és életrefom-motívumok a Bárczy-korszak iskoláiban. In Németh, A., Pukánszky, B. & Pirka, V. (Eds.), Továbbélő utópiák II.: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében (pp. 214–301). Gondolat Kiadó.

Sanda, I. D. (2018). A XVI. és XVII. század új iskolatípusai és azok tanulási terei. In Buda, A. & Kiss, E. (Eds.). Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei (pp. 352–360). Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Kiss Árpád Archívum Könyvtára, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet.

Soja, E. (1989). Postmodern geographies. The reassertion of space in critical social theory. Verso.

Támba, R. (2017). A gyermek a természetben: A fürdés és a víz motívuma a 19. század második felének, illetve a Szolnoki Művésztelep néhány alkotójának gyermekábrázolásain. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 5(1), 18–42. https://doi.org/10.31074/gyntf.2017.1.17.42

Trilla i Bernet, J. (1985). Ensayos sobre la escuela. El espacio social y material de la escuela. Laertes Editorial. https://doi.org/10.31074/gyntf.2017.1.17.42

Viñao Frago, A. (1993). Del espacio escolar y la escuela como lugar: propuestas y cuestiones. Historia de la Educación, 12-13., 17–74. https://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/article/view/10113 (2022. 06. 13.)

Viñao Frago, A. (1993). El espacio escolar en su perspectiva histórica. Bibliografía. Historia de la Educación, 12., 573–593.

Viñao Frago, A. (1996). Espacio y Tiempo, Educación e Historia. Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Cuadernos del IMCED, Morelia, Michoacan. https://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete (2022. 06. 13.)

Viñao Frago, A. (1998). L’espace et le temps scolaires comme objet d’histoire. Année, 78, 89–108. https://doi.org/10.3406/hedu.1998.2984

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-31

Hogyan kell idézni

Kéri, K., & Szabolcs, Éva. (2022). Téri fordulat a nevelés- és gyermekkortörténet kutatásában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(4), 91–100. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.4.91.100