An efficacy assessment of very young EFL learners in Hungary

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.2.204.230

Kulcsszavak:

CLIL, preschool learners, efficacy, evaluation, Hungarian context

Absztrakt

This study presents an area that has to date been little researched: the efficacy of young learners’ language acquisition. In Hungary, foreign language training offered for pre- school children is mainly a private enterprise. According to Hungary’s National Core Curriculum, public education introduces a foreign language no sooner than the age of 9-10; some exceptions are schools with bilingual programmes. As revealed by their high demand, the extant pre-school language programmes are highly popular with parents. Yet in the absence of official control or supervision, the need to evaluate their effectiveness in the form of private research has arisen. This examination aims to fulfill this very goal.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Brewster, J. (1991). What is good primary Practice? In Brumfit, C., Moon, J. & Tongue, R. et al. (Eds.), Teaching English to Young Learners (pp. 1–17), Collins.

Brumfit, C. (1991) Introduction: Teaching English to Children. In Brumfit, C., Moon, J. & Tongue, R.et al. (Eds.), Teaching English to Young Learners (pp. IV–VIII), Collins.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2018). Research methods in education (4th ed.). Routledge, Taylor & Francis Group.

Corbett-Whittier, C. & Hamilton, L. (2012). Using case study in education research. Sage Publications.

Fehér könyv (2012–2018) 2012 A nemzeti idegennyelv – oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság.

Flick, U. (2018). Why triangulation and mixed methods in qualitative research? In Flick, U. Doing Triangulation and Mixed Methods(pp. 1–10), SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781529716634.n1

Halliwell, S. (1992). Teaching English in the Primary Classroom. Longman.

Kovács, J. (2006) Magyar-angol kéttannyelvű általános iskolai programok közoktatásunkban. Eötvös József Könyvkiadó.

Kovács, J. (2008). Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata. In Vámos, Á. & Kovács, J. (Eds.), A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban. Jubileumi tanulmánykötet (pp. 187–212), Eötvös József Könyvkiadó.

Kovács, J. & Trentinné Benkő, É. (2014, 2016). The World at Their Feet. Children’s Early Competence in Two Languages through Education. Eötvös József Könyv- és Lapkiadó.

Kovács, J. (2018). Iskola, nyelv, siker. 30 éves a hazai kéttannyelvű oktatás. Eötvös József Könyvkiadó.

Krashen, S. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. Pergamon.

Marsh, D. (1994). Bilingual Education & Content and Language Integrated Learning. International Association for Cross-cultural Communication, Language Teaching in the Member States of the European Union (Lingua) University of Sorbonne, Paris. http://www.clil-axis.net/potential_clil_definitions.htm

Marsh, D. (1995). 2005 Project D3 – CLILMatrix – Central workshop report 6/2005 (Graz, 3-5 November 2005) European Centre for Modern Languages 6.

Rixon, S. (1992). English and Other Languages for Younger Children: Practice and Theory in a Rapidly Changing World. Language Teaching, 25(2), 73-93.

The Plowden Report (1967). Central Advisory Council for Education. Children and their Primary Schools. HMSO.

Seidman, I. (2013). Interviewing as qualitative research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences. Teachers College Press.

Trentinné Benkő, É. (2008). Az „ideális“ kéttannyelvű tanár – ahogy a pedagógusok látják In Vámos, Á. & Kovács, J. (Eds.), A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban. Jubileumi tanulmánykötet (pp. 248–264), Eötvös József Könyvkiadó.

Trentinné Benkő, É. (2013a). Kétnyelvi pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek megjelenése kreatív vizuális alkotásaikban. Gyermeknevelés 1(1), 73–106. https://doi.org/10.31074/gyntf.2013.1.73.105

Trentinné Benkő, É. (2013b). A kétnyelvi képzésre jelentkező óvodapedagógus hallgatók nézetei és motivációi az ELTE TÓK-on. In Árva V. & Márkus É. (Eds.), Education and/und Forschung II. ELTE TÓK Tudományos Közlemények; 35. (pp. 251–276), ELTE Eötvös Kiadó.

Trentinné Benkő, É. (2014). A kétnyelvű fejlesztés és a pedagógusképzés. Nevelés-tudomány: Oktatás Kutatás Innováció, 2(3), 89–108.

Trentinné Benkő, É. (2015). A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés. Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kötetek. ELTE Eötvös Kiadó.

Trentinné Benkő, É. (2016). Pedagógusnézetek megismerésének lehetőségei a kétnyelvi pedagógusképzés és továbbképzés kontextusában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 4(1), 158–171. https://doi.org/10.31074/gyntf.2016.1.158.171

Vámos, Á. (1998). Magyarország tannyelvi atlasza. Keraban.

Vámos, Á. (2008). A kétnyelvű oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora. Nemzeti Tankönyvkiadó.

##submission.additionalFiles##

Megjelent

2022-05-06

Hogyan kell idézni

Noé, Z., & Kovács, J. (2022). An efficacy assessment of very young EFL learners in Hungary. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(2–3), 204–230. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.2.204.230