A tanórán kívüli művészeti tevékenység hatása a művészeti rendezvények iránti attitűdre

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.3.28.43

Kulcsszavak:

művészeti tevékenység, művészeti rendezvény látogatása, művészeti élmény, kulturális transzfer

Absztrakt

Tanulmányunkban megvizsgáltuk az általános iskola 4. osztályos tanulóinak tanórán kívüli művészeti tevékenységeit, valamint részvételi lehetőségét kulturális és művészeti rendezvényeken. Elemzésünk során feltártuk, hogy az aktív tevékenységnek van-e hatása a rendezvények iránti attitűdre. Emellett arra keressük a választ, hogy milyen különbségek vannak a művészeti foglalkozásokra járók és nem járók családi hátterében. Az eredmények amellett, hogy rávilágítanak az iskola szerepére a kulturális tőke kiegyenlítésében, megerősítik a generációs transzfer erőteljes hatását. Ha a szülő korábban végzett művészeti tevékenységet, gyermekét is jobban támogatja a művészeti területen. Azok a tanulók, akik gyermekkorukban valamilyen extrakurrikuláris művészeti tevékenységet folytattak, nagyobb valószínűséggel válnak felnőttkorukra is kultúrafogyasztókká.

Hivatkozások

Bauer, B. (2019). Kulturális transzferek a társadalmi térben. Korunk, 3(5), 44‒54.

Beck, U. (2003). Kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba. Századvég.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of judgement of taste. Routledge & Kegan Paul.

Chan, T. W. & Goldthorpe, J. H. (2007a). Social stratification and cultural consumption: Music in England. European Sociological Review, 23(1), 1–19. https://doi.org/10.1093/esr/jcl016

Chan, T. W. & Goldthorpe, J. H. (2007b). Social stratification and cultural consumption: The visual arts in England. Poetics, 35(2), 168‒190. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2007.05.002

Császár, L. (2021). CoronArt – Művészet a korona idején. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(2), 97‒130. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.97.130

Damen, M. L. & Van Klaveren, Ch. (2013). Did Cultural and Artistic Education in the Netherlands increase Student Participation in High Cultural Events? De Economist, 161, 447–462. https://doi.org/10.1007/s10645-013-9217-1

Erikson, E. (1997). Az emberi életciklus. In Bernáth, L. & Solymosi, K. (Eds.), Fejlődéslélektan. Olvasókönyv. (pp. 27‒42). Tertia.

Featherstone, M. (1987). Lifestyle and consumer culture. Theory, Culture and Society, 4. 55–70. https://doi.org/10.1177/026327687004001003

Gliner, J. A., Morgan, G. A. & Leech, N. L. (2017). Research Methods in Applied Settings: An integrated approach to design and analysis. Routledge/Taylor & Francis.

Jakobicz, D., Wamzer, G. & Józsa, K. (2018). Motiválás az ének-zene órákon. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(2), 18‒31. https://doi.org/10.31074/gyn201821831

Janurik, M. & Józsa, K. (2018). Az iskolai zenetanulás iránti motivációt alakító néhány tényező. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(2), 5‒17. https://doi.org/10.31074/gyn20182517

Kiss, J., Bartalis, I. & Borsos B. (2020). A tanulók extrakurrikuláris művészeti tevékenységei a háttérváltozók tükrében. In Váradi, J. (Ed.), Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről (pp. 91‒106). Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. https://www.mma-mmki.hu/kiadvany/muveszeti-korkep-kutatas-a-muveszeti-neveles-helyzeterol-es-lehetosegeirol-a-tanorai-es-tanoran-kivuli-muveszeti-tevekenysegrol-es-rendezvenyekrol/

Kolosai, N. (2013). Művészettudomány. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 1(2), 57‒72. https://doi.org/10.31074/gyntf.2013.2.57.72

Kolosai, N. (2021). A családok szerepe a gyermek kultúrához való viszonyának formálásában. In Kajári, G. & Pacsika, M. (Eds.), Távol is közel… Múzeumok őszi fesztiválja minden körülmények között (pp. 97‒113). Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ.

L. Nagy, K. (2003). Az ének-zene tantárgy helyzete egy kérdőíves felmérés tükrében http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kerdoives-LNagy-Enek#top (2021. 11. 30.)

Leech, N. L., Barrett, K. C. & Morgan, G. A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation (2rd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Nagybányai Nagy, O. (2006). A pszichológiai tesztek reliabilitása. In Rózsa S., Nagybányai Nagy O. & Oláh A. (Eds.), A pszichológiai mérés alapjai. Elmélet, módszer és gyakorlati alkalmazás (pp. 103‒116). http://mek.niif.hu/05500/05536/05536.pdf

Peterson, R. A. (2005). Problems in comparative research: The example of omnivorousness. Poetics, 33(5‒6), 257–282. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2005.10.002

Pukánszky, B. & Németh, A. (1996). Neveléstörténet. Tankönyvkiadó.

Sági, M. (2010). Kulturális szegmentáció: „mindenevők”, „válogatósak”, „egysíkúak” és „nélkülözők”? Az „omnivore-univore” modell alkalmazhatósága Magyarországon. Társadalmi riport, 11(1), 288‒311.

Váradi, J. (2013). Felmérés a kulturális rendezvények látogatottságáról, valamint a gyermekek zenei ízlésére ható tényezőkről és zenei ízlésvilágukról. Parlando, 55(3). https://www.parlando.hu/2013/2013-3/2013-3-21-Varadi.htm

Váradi, J. (2015). Közönségnevelés, élmény-koncert-élmény beépítése a köznevelésbe. In Maticsák, S (Ed.), Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgy-pedagógiai tartalmi megújításáért – ének-zene, zenepedagógia, rajz- és vizuális kultúra (pp. 137−163). Debreceni Egyetemi Kiadó. https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Egy%C3%A9b%20szervezeti%20egys%C3%A9gek/Tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9si%20K%C3%B6zpont/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/Tanulm%C3%A1nygy%C5%B1jtem%C3%A9nyek/muveszetek.pdf

Váradi, J. (2019). Az élménypedagógia szerepe a művészeti nevelésben. Magyar Művészet, 7(3), 59–66. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2018.12.3

Váradi, J. (2020a). Egy felmérés eredményei a tanulók részvételéről élőzenei hangversenyen és operaelőadáson. In Váradi, J. (Ed.), Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről (pp. 91‒106). Budapest: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. https://www.mma-mmki.hu/kiadvany/muveszeti-korkep-kutatas-a-muveszeti-neveles-helyzeterol-es-lehetosegeirol-a-tanorai-es-tanoran-kivuli-muveszeti-tevekenysegrol-es-rendezvenyekrol/

Váradi, J. (2020b, Ed.). Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről (pp. 171‒193). Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. https://www.mma-mmki.hu/kiadvany/muveszeti-korkep-kutatas-a-muveszeti-neveles-helyzeterol-es-lehetosegeirol-a-tanorai-es-tanoran-kivuli-muveszeti-tevekenysegrol-es-rendezvenyekrol/

Váradi, J., Hörich, B. & Márkus, E. (2020). Az extrakurrikuláris művészeti tevékenységek és rendezvények lehetősége − A kutatás mintája és módszere. In Váradi J. (Ed.), Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről,a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről (pp. 13‒18). Magyar Művészeti Akadémia. https://www.mma-mmki.hu/kiadvany/muveszeti-korkep-kutatas-a-muveszeti-neveles-helyzeterol-es-lehetosegeirol-a-tanorai-es-tanoran-kivuli-muveszeti-tevekenysegrol-es-rendezvenyekrol/

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-22

Hogyan kell idézni

Váradi, J., & Józsa, G. (2021). A tanórán kívüli művészeti tevékenység hatása a művészeti rendezvények iránti attitűdre. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(3), 28–43. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.3.28.43

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok