A gamifikáció szerepe a zeneoktatásban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.3.57.74

Kulcsszavak:

gamifikáció, játékosítás, ének-zene oktatás, zeneoktatás, énekórai motiváció

Absztrakt

A tanulmány a gamifikáció módszerét, valamint annak oktatásban, ének-zene oktatásban történő alkalmazási lehetőségeit mutatja be. A gamifikáció egy olyan, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő módszer, mely az oktatásban is használható. A módszer legfőbb jellemzője, hogy az élet olyan területein használ játékos elemeket (például pontozás és szintek), ahol a környezet alapvetően nem játékos. Ilyen, nem játékos környezetnek tekinthetők az oktatás, illetve a tanulás különböző területei is. A módszer során a tanulók játékos szerepbe bújva szereznek pontokat a tanórai feladatokért. A játékos elemek lehetővé teszik, hogy a diákok úgy tanuljanak, hogy közben szórakoznak. A módszer egyik előnye, hogy képes motiválni a tanulókat. A tanulmányban példák olvashatók arra, hogyan lehet alkalmazni a gamifikáció módszerét a tanítás során, valamint az ének-zene órákon.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Bartle, R. (2004). Designing virtual worlds. New Riders.

Birch, H. JS & Woodruff, E. (2017). Technical exercise practice: Can piano students be motivated through gamification? Journal of Music, Technology & Education, 10(1), 31–50. https://doi.org/10.1386/jmte.10.1.31_1

Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gamification

Chrappán, M. (2017). A természettudományi tárgyak helyzete és elfogadottsága a közoktatásban. Magyar Tudomány, 178(11), 1352–1368. https://doi.org/10.1556/2065.178.2017.11.3

Christians, G. (2018). The Origins and Future of Gamification. University of South Carolina. https://scholarcommons.sc.edu/senior_theses/254/

Csíkos, Cs. (2012). Melyik a kedvenc tantárgyad? Tantárgyi attitűdök vizsgálata a nyíltvégű írásbeli kikérdezés módszerével. Iskolakultúra, 12(1), 3–13.

Fromann, R. & Damsa, A. (2016). A gamifikáció (játékosítás) motivációs eszköztára az oktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 66(3–4), 76–81.

Fromann, R. (2017). Játékoslét. A gamifikáció világa. Typotex.

Gábris, Z. (2019). Gamifikáció az oktatásban - avagy hogyan motiváljuk tanulásra az Alfa és Z generációt? https://mindsetpszichologia.hu/gamifikacio-az-oktatasban-avagy-hogyan-motivaljuk-tanulasra-az-alfa-es-a-z-generaciot

Gomes, C., Figueiredo, M. & Bidarra, J. (2014). Gamification in teaching music: Case study. In EduRe 14 proceedings . International Virtual Conference on Education, Social and Technological Sciences (pp. 1–19) . Valência: Universidade Politécnica de Valência http://hdl.handle.net/10400.2/3478

Gomes, J., Figueiredo, M. & Amante, L. (2014). Musical Journey: A virtual world gamification experience for music learning. International Journal on Advances in Education Research, 1(1), 1–21.

Jakobicz, D., Wamzer, G. & Józsa, K. (2018). Motiválás az ének-zene órákon. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(2), 18–31. https://doi.org/10.31074/gyn201821831

Janurik, M. & Józsa, K. (2018): Az iskolai zenetanulás iránti motivációt alakító néhány tényező. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(2), 5–17. https://doi.org/10.31074/gyn20182517

Janurik, M., Kis N., Szabó N. & Józsa K. (2021). Az ének-zene tantárgy iránti attitűd összefüggése az iskolai zenetanulás iránti motivációval hetedik osztályos tanulók körében. Neveléstudomány: Oktatás–Kutatás–Innováció, 3(2), 17–42. https://doi.org/10.21549/NTNY.33.2021.2.2

Janurik, M., Szabó, N. & Józsa, K. (2020). A zenei énkép jellemzői és összefüggése a zenei képességekkel hetedik osztályosok körében. Magyar Pedagógia, 120(2), 171–200. https://doi.org/10.17670/MPed.2020.2.171

Józsa, K. (2000). Az elsajátítási motiváció szerepe a kritériumorientált pedagógiában. Új Pedagógiai Szemle, 50(10), 78–82.

Koivisto, J. & Hamari, J. (2019). The rise of motivational information systems: A review of gamification research. International Journal of Information Management, 45, 191–210. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.013

Kusuma, G. P., Wigati, E. K., Utomo, Y. & Suryapranata, L. K. P. (2018). Analysis of Gamification Models in Education Using MDA Framework. Procedia Computer Science, 135, 385–392. https://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.187

Malone, T. W. (1981). Toward a theory of intrinsically motivating instruction. Cognitive Science, 5(4), 333–369. https://doi.org/10.1207/s15516709cog0504_2

Marczewski, A. (2014). Defining gamification – what do people really think? https://www.gamified.uk/2014/04/16/defining-gamification-people-really-think

Pelling, N. (2011). The (short) prehistory of “gamification”... https://nanodome.wordpress.com/2011/08/09/the-short-prehistory-of-gamification/

Pintér, T. K. (2018). A zenei nevelés megítélése általános iskolás tanulók körében. In Váradi, J. & Szűcs, T. (Eds.), A zenepedagógia múltja, jelene és jövője (pp. 205–219). Debreceni Egyetemi Kiadó. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.74.109

Pintér, T. K. (2020). A zeneoktatásunk kihívásai és nehézségei általános iskolai és gimnáziumi énektanárok nézetei alapján. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(2), 74–109. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.7.3

Pintér, T. K. & Csíkos, Cs. (2020). Tanulók, szülők és tanárok perspektívái az iskolai zenei nevelés céljáról és feladatáról. Iskolakultúra, 30(7), 3–25.

Polonyi T., & Abari K. (2017). A gamifikáció motivációs eszközei a nyelvoktatásban. http://inyelv.unideb.hu/files/btan/a_gamifikacio.pdf

Prievara, T. (2015). A 21. századi tanár. Neteducatio Kft.

Szabó, N. (2018). Zenesziget. Játékosítás (gamifikáció) digitális eszközökkel az ének-zene oktatásban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(2), 97–107. https://doi.org/10.31074/gyn2018297107

Szabó, N., Janurik, M. & Józsa, K. (2019). The effect of Music Island (computer program) on the development of musical abilities in school Music lessons. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), EDULEARN19 Proceedings: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 589–599). IATED. https://doi.org/10.21125/edulearn.2019.0212

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-22

Hogyan kell idézni

Kiss, B., & Asztalos, A. (2021). A gamifikáció szerepe a zeneoktatásban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(3), 57–74. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.3.57.74

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok