Tartalomalapú nyelvtanulás és -oktatás a korai szakaszban: innovatív tananyagok és -eszközök, tanulásszervezési formák és módok

  • Viktória Görcsné Muzsai
##semicolon## innovatív tananyagok, innovatív eszközök, korai nyelvoktatás, tartalomalapú tanulásszervezési formák, tartalomalapú tanulásszervezési módok

Absztrakt

A NYME Apáczai Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszéke húszöt éves fennállása óta folyamatosan segíti és műveli is az innovatív gondolatok születését, megvalósulását. Irányadónak tekintjük a Közös Európai Referenciakeret (KER 2000) ajánlásait, amelyek a tartalom- és kompetenciaalapú (CLIL=Content and Language Integrated Learning) nyelvi közvetítésre és többnyelvűségre, az interkulturális tanulásra, a használható nyelvtudásra helyezik a hangsúlyt. Az előadás bemutat néhányat az osztrák-magyar bilaterális EdTWIN projektben (2008–2011) kifejlesztett, kipróbált és használatra közreadott innovatív tananyagok, és -eszközök, valamint tanulásszervezési formák és módok közül (pl. portfólió az angol/magyar/német nyelv tanulásához, modultankönyv magyar mint idegen nyelv tanulásához, multimédia-támogatottságú nyelvi műhely, mikro- és projekttanítás), melyeket szervesen beépítettünk az angol–német választott műveltségterületen folyó tanítóképzési tevékenységünkbe.

Megjelent
2016-02-05
Hogyan kell idézni
Görcsné Muzsai, V. (2016). Tartalomalapú nyelvtanulás és -oktatás a korai szakaszban: innovatív tananyagok és -eszközök, tanulásszervezési formák és módok. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 4(1), 140-151. https://doi.org/10.31074/gyntf.2016.1.140.151