Az iskolaérettség mérésének összehasonlítása Magyarországon és Szerbiában

  • Anita Gyurcsik
  • Orsolya Fehér
  • Fanni Földi
##semicolon## iskolaérettség, iskola-előkészítés, DIFER, TIP-1, iskolaérettségi vizsgálat

Absztrakt

Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az iskolaérettség, amely nagy szerepet játszik a gyermekek iskolai életében. Számos nehézséggel találkozhatnak azok a tanulók, akik nem rendelkeznek az iskolai tanuláshoz szükséges előfeltétel készségekkel. Tanulmányunkban összehasonlításra kerül a Magyarországon fejlődésvizsgáló tesztek közül széles körben alkalmazott DIFER Programcsomag, továbbá a Szerbiában használt TIP-1 mérőeszköz. Az elemzés során a két teszt hasonlóságait és különbségeit ismertetjük. Végezetül a tesztekhez kötődő fejlesztési lehetőségeket tárjuk fel.

Megjelent
2017-12-09
Hogyan kell idézni
Gyurcsik, A., Fehér, O., & Földi, F. (2017). Az iskolaérettség mérésének összehasonlítása Magyarországon és Szerbiában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 5(3), 93-100. https://doi.org/10.31074/gyntf.2017.3.93.100