Az online oktatás tapasztalatai gyakorló pedagógusok és egyetemi hallgatók szemszögéből

A virtuális osztálytermek szerepe a tanításban

##semicolon## Covid19, online oktatás, nyelvoktatás, virtuális osztálytermek

Absztrakt

Jelen tanulmány pedagógusok és egyetemi hallgatók online oktatással kapcsolatos tapasztalatait vizsgálja a 2020/2021-es koranavírus-járvány miatti korlátozások idején. A tanulmány egy kismintás kutatáson alapszik. Az interjúkból nyert adatok betekintést engednek többek között az online oktatással kapcsolatos tapasztalatokba, a virtuális osztálytermek működésébe a megismert platformok és eszközök jelenléti oktatásban betöltött jövőbeni szerepébe.

Referenciák

Bárdos, J. (2004). Nyelvpedagógiai tanulmányok. Iskolakultúra (Iskolakultúra Könyvek, 24.) http://mek.oszk.hu/02400/02443/

Buda, A. (2017). IKT és oktatás. Együtt vagy egymás mellett? Belvedere Meridionale.

Gyetvai, V./ ADOM diákmozgalom (2020): Felmérés a 2020-as távoktatásról. https://diakparlament.hu/wp/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Felmeres-a-tavoktatasrol_ADOM-Diakmozgalom.pdf (2021.05.11.)

Hirsch, N. (2020). Unterricht digital. Methoden, Didaktik und Praxisbesipiele für das Lernen mit Online Tools. Verlag an der Ruhr.

Horváth, L., Czirfusz, D. & Misley, H. (2020). DiO – Digitális oktatási tapasztalatok: https://create.piktochart.com/output/45101660-dio_report

Jakab, Gy. (2020). Iskola – járvány idején. Iskolakultúra, 30(9), 64–76. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.9.64

N. Kollár, K. (2021). Az online oktatás tapasztalatai és gyakorlata a pedagógusok nézőpontjából. Iskolakultúra, 31(2), 23–53. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.02.23

Malatyinszki, Sz. (2020). A digitális oktatás megélése. https://www.researchgate.net/publication/342378435 (2021.05.09)

Molnár Gy., Turcsányi-Szabó, M. & Kárpáti A. (2020). Digitális forradalom az oktatásban. Perspektívák és dilemmák. Magyar Tudomány, 181(1), 56–67. https://doi.org/10.1556/2065.181.2020.1.6

Nauwerck, P. (2014). Didaktik und Methodik des frühen Fremdsprachenlernens im Kindergarten. In: Márkus, É. & Trentinné Benkő, É. (Eds.), A korai idegennyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata: Konferenciaelőadások és háttértanulmányok (pp. 25–48). Eötvös Kiadó.

Nádori, G. & Prievara, T. (2012). IKT-módszertan. http://mek.oszk.hu/15900/15959/15959.pdf

Nádori, G. (2021). Hogyan tovább? TanárBlog, 2021. május 5. http://tanarblog.hu/cikk/hogyan-tovabb (2021.05.09)

Prievara, T. (2015). A 21. századi tanár. Egy pedagógiai szemléletváltás személyes története. Neteducatio Kft.

Prievara, T. (2017). Mi működik és mennyire, 1. rész – a digitális technológiák. TanárBlog, 2017. február 18. http://www.tanarblog.hu/cikk/mi-mukodik-es-mennyire-1.-resz-a-digitalis-technologiak (2021. 05. 11.)

Proháczik, Á. (2020). A tantermi és az on-line oktatás (tanítás és tanulás) összehasonlító elemzése. Opus et Educatio, 7(3), 208–219. http://dx.doi.org/10.3311/ope.390

Racskó, R. (2017). Digitális átállás az oktatásban. Gondolat Kiadó/Iskolakultúra.

Serfőző, M., F. Lassú, Zs., Svraka, B. & Aggné Pirka, V. (2020). Az online térben is az emberi tényező a legfontosabb. Hallgatói visszajelzések a távolléti oktatásról. https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1140/T%C3%81VOK%20r%C3%B6vid%20besz%C3%A1mol%C3%B3_k%C3%A9sz.pd ([2021.05.11.)]

SchoolEducationGateway: Felmérés az online tanulásról és a távoktatásról – eredmények (2020). https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm (2021.05.11.)

Widlok, B., Petravić, A., Org, H. & Romcea, R. (2010). Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen. Neubearbeitung. Goethe Institut.

Megjelent
2021-10-19
Hogyan kell idézni
Miskei-Szabó, R. (2021). Az online oktatás tapasztalatai gyakorló pedagógusok és egyetemi hallgatók szemszögéből. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(2), 314-331. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.314.331