Neil Gaiman Coraline című regényének komparatisztikai vizsgálata

A gyermeki lélek vágyai fantázia és valóság határán

  • Júlia Mukics
##semicolon## Coraline, rítus, ajtó, tükör, felnőtté válás

Absztrakt

Jelen tanulmány elsődleges célja az, hogy Neil Gaiman Coraline című alkotását összevetve más világirodalmi, illetve filmes alkotásokkal feltárjam a regény, valamint a történetben megtalálható motívumok értelmezési lehetőségeit. Továbbá célom amellett érvelni, hogy a történet megegyezik a beavatási, valamint az átmeneti rítusok szertartásának folyamatával, szerkezetével. A tanulmányban a regény fontosabb alapmotívumai kerültek kiemelésre: az ajtó, és annak a történetben betöltött funkciója – mint a különböző világok között átjárási lehetőséget biztosító poétikai eljárás; a köd és a tükör motívuma – melyek a látással állnak szoros kapcsolatban; továbbá a macska és az egér irodalomban betöltött szerepe. A dolgozat utolsó fejezetében a regény és a filmes adaptáció közötti eltérésekre keresem a válaszokat. A történet olvasható gyermekeknek szóló meseként, azonban a felnőtt olvasók számára is mély jelentéssel bír, ezért a művet a gyermeki és a felnőtt nézőpont közötti átmenetiség tükrében elemzem.

Referenciák

Almási, M. (é.n.) Tonio Kröger Handout. https://sites.google.com/site/almasimiklos/publications-mikls-almsi/szeminariumok/novellaszemcsik/mvsznovellk-szemcsi/tonio-krger-handout- 2

Andersen, H. C. (2000). A kis hableány: válogatott Andersen mesék. Puedlo Kiadó.

Atkinson, R. C. & Hilgard, E. (2005). Pszichológia. Osiris Kiadó.

Balázs, B. (1993). A kékszakállú herceg vára. Pesti Szalon Könyvkiadó.

Bartók, B (1988). A kékszakállú herceg vára. (opera) Hungaroton.

Baum, L. F. (1976). Oz, a nagy varázsló. Móra Könyvkiadó.

Bettelheim, B. (2011). A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Corvina Kiadó.

Bolonyai Gábor (2004). Szophoklész drámái. Osiris Kiadó.

Bulgakov, M. (2012). A Mester és Margarita. Európa Könyvkiadó.

Camus, A. (2001). A pestis; Sziszüphosz mítosza. Európa Könyvkiadó.

Carroll, L. (2006). Alice Csodaországban. Ciceró Kiadó.

Carroll, L. (2009). Aliz kalandjai Csodaországban és a tükör másik oldalán. Sziget Kiadó.

Caroll, L. (2010). Alice Tükörországban. Ciceró Kiadó.

Csepregi, J. (2009). Neil Gaiman: Coraline recenzió. Szépirodalmi Figyelő, 73–74.

Dante, A. (1994). Isteni színjáték. Kossuth Kiadó.

Eliade, M. (1999). Misztikus születések. Európa Könyvkiadó.

Ende, M. (1993). A Végtelen Történet. Európa Könyvkiadó.

Freud, S. (2003). Álomfejtés. Helikon Kiadó.

Gaiman, N. (2002). Coraline. HarperCollins Kiadó.

Gaiman, N. (2008). Coraline. HarperCollins Publishers (adapted and illustrated by P. Craig Russel).

Gaiman, N. (2008). Sosehol. Agave Kiadó.

Gaiman, N. (2009). Coraline. Agave Kiadó.

Gaiman, N. (2011). Tükör és füst. Agave Kiadó.

Goethe, J. W. (1986). Faust. Európa Könyvkiadó.

Homérosz (2012). Odüsszeia. Európa Könyvkiadó.

Hurtado de Mendoza, D. (1958). Lazarillo de Tormes élete, jó sora és viszontagságai. Európa Könyvkiadó.

Grimm, J. & Grimm W. (2009). Családi mesék. Kalligram Könyvkiadó.

József, A. Ős patkány terjeszt kórt. http://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/kolto00000/kotet00001/ciklus00519/cim00522.htm

Lewis, C. S. (2005). Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény. M&C Kiadó.

Lewis, C. S. (2008). Narnia krónikái. M&C Kiadó.

Mann, T. (2013). Tonio Kröger, Halál Velencében; Mario és a varázsló. Gabo Kiadó.

Martin, G. R. R. (2014). Trónok harca. Alexandra Kiadó.

McKean, D. (rendező, 2005). Tükörálarc. (film) Warner Home Video.

Meredith, S. (rendező, 2007). Dante’s Inferno. (film). Outpost Studios.

Poe, E. A. (2006). Elbeszélések. Kossuth Kiadó.

Poe, E. A. : A fekete macska. http://mek.oszk.hu/03500/03575/html/01.htm#22

Propp, V. (1995). A mese morfológiája. Osiris Kiadó.

Propp, V. (2006). A varázsmese történeti gyökerei. L’Harmattan Kiadó.

Pullman, P. (2017). A titokzatos kés. Ciceró Kiadó.

Rácz, I. P (2012). Ajtók, átjárók: Neil Gaiman két regényéről. Prae, 12–15.

Rajna, P. (2007). Az életkor csapdái. MultiArt.

Riggs, R. (2016). Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei. Kossuth Kiadó.

Rowling, J. K. (2015). Harry Potter és a bölcsek köve. Animus Kiadó.

Saint-Exupéry, A. de (2006). A kis herceg. Móra Ferenc Könyvkiadó.

Selick, H. (rendező, 2009). Coraline. (film) Focus Features.

Selick, H. (rendező, 2009). Coraline. (film) UIP-Duna Film.

Sepsi, L. (2010). Dante: Pokol. http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=10371

Shakespeare, W. (2017). Négy dráma. Kossuth Kiadó.

Shelley, M. W. (2007). Frankenstein. Ulpius-ház Kiadó.

Stoker, B. (2006). Drakula. Európa Könyvkiadó.

Szabó, M. (2009). Abigél. Móra Könyvkiadó.

Tokarev, Sz. A. (1988). Mitológiai enciklopédia. Gondolat Kiadó.

Tolkien, J. R. R. (2006). A hobbit. Ciceró Könyvstúdió.

Tolkien, J. R. R. (2014). A gyűrűk ura. Európa Könyvkiadó.

Van Gennep, A. (2007). Átmeneti rítusok. L’Harmattan Kiadó.

Megjelent
2021-04-22
Hogyan kell idézni
Mukics, J. (2021). Neil Gaiman Coraline című regényének komparatisztikai vizsgálata. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 162-190. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.162.190
Rovat
Tematikus tanulmányok