A környezeti fenntarthatóságra nevelés a bölcsődében

  • Sarolta Darvay
  • Katalin Hill
  • Veronika Fülöp
  • Beáta Venyingi
##semicolon## fenntarthatóságra nevelés, egész intézményi megközelítés, egészségnevelés

Absztrakt

A kisgyermeknevelők felelőssége, hogy a fenntarthatóságra nevelést a mindennapi gyakorlat részévé tegyék a bölcsődében. A fenntarthatóságra nevelés lehetővé teszi a nevelők és a gyermekek számára, hogy tiszteletben tartsák a természeti környezetet, aktív résztvevői legyenek a mindennapi élet adta lehetőségeknek. Kutatásunk területe a 0–3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását végző intézményekben, a bölcsődékben zajló környezeti fenntarthatóságra nevelés megvalósulásának monitorozása a csecsemő- és kisgyermeknevelő hallgatók megítélése alapján. Az ELTE TÓK 242 csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos, levelező tagozatos hallgatójának adatát dolgoztuk fel. Jelen tanulmányunkban a kutatási kérdések köréből az alábbi két témára koncentráltunk: a környezeti nevelés mely elemeit építik be a kisgyermeknevelők a mindennapi nevelő-gondozó bölcsődei gyakorlatukba; az egészségnevelés, egészséges szokásrendszer kialakítása mennyire jelenik meg az intézmény nevelő-gondozó munkájában. Az állítások megítélése ötfokú Likert-skálán történt. Az eredmények megítélése alapján a környezeti fenntarthatóság kérdésköre az intézmények életében megjelenik a bölcsődei nevelés-gondozás területén.

Megjelent
2020-12-29
Hogyan kell idézni
Darvay, S., Hill, K., Fülöp, V., & Venyingi, B. (2020). A környezeti fenntarthatóságra nevelés a bölcsődében. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(3), 131-144. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.3.131.144