Recenzió tartalmi szempontjai

A recenziók esetében a választott publikációt javasoljuk kritikai aspektusból, több szempontból bemutatni. Tartalmi szempontok a recenzió elkészítéséhez:

Érdemes a mű által felvetett témára, problematikára, kérdéskörökre, új perspektívákra kiemelten reflektálni. A kritikai reflexiót szakmailag megalapozott érvrendszerrel, pontos hivatkozásokkal szükséges ellátni. A recenzió, a kritikai elemzés, térjen ki a következőkre: 1. a téma aktualitása, 2. a mű mely aspektusát tárgyalja az aktuális témának, 3. elméleti és gyakorlati relevancia, ezek kapcsolatának kérdéskörei, 4. a kutatás vagy fejlesztés módszertani kérdései, ezek elemzése, értékelése, 5. az eredmények újszerűsége, használhatósága, adaptálhatósága a pedagógiai gyakorlat számára, 6. a mű szerkezete, stílusa, olvasóközönsége, 6. a mű helye a magyarországi, valamint a nemzetközi szakirodalomban.

A recenzió kritériumai, beküldésellenőrző listája:

✓ szerző neve: vezetéknév, keresztnév
✓ kézirat címe magyarul és angolul
✓ e-mail-cím
✓ affiliáció: munkahely, egyetem esetén tanszékig
✓ ORCID-azonosító
✓ szakirodalmak DOI számai
✓ szerkezeti és hivatkozási stílusnak megfelelés, 5–15 ezer karakter, 2–7 nyomtatott oldal terjedelem
✓ szerzői bemutatkozás: legfeljebb 700 karakter vagy 170 szó, magyarul és angolul
✓ telefonszám: opcionális

Magyarázat:

  • helye a hazai és/vagy nemzetközi tudományos, szakmai kontextusban: ez jelenti egyrészt a téma megjelenését különböző neveléstudományi műhelyekben, másrészt a cikk/reflektált publikáció ezekhez való „viszonyát”, reflexióit, állásfoglalását, harmadrészt az ezektől való eltérését, különbözőségét, egyediségét, sajátosságait – tehát amitől a publikáció sajátos.
  • a kutatás, fejlesztés metodológiai kérdéseinek értelmezése, elemzése
  • az eredmények újszerűsége, elméleti és gyakorlati relevanciája, következményei
  • használhatóság
  • célzott olvasóközönség
  • a kötet szerkezete, szerkesztése, stílusa, példái, képei stb.

Formai szempontok: Az irányadó terjedelem 8­–15 ezer karakter. A közlés formai elvárásai a Tanulmányok rovatánál olvashatók. A kritikához 3­–6 meghatározó kulcsszót kérünk küldeni.