A kisgyermekkori matematikai kompetenciákról alkotott nézetek változása

Szerzők

  • Réka Kissné Zsámboki

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.1.75.82

Absztrakt

Napjainkban márköztudott tény, hogy a csecsemő és a kisgyermekkor meghatározó jelentőségű a személyiség komplex és harmonikus kibontakoztatása, a korai megismerő folyamatok és szociális tanulás támogatása tekintetében. Varga Tamás a matematikatanítás nemzetközileg elismert hazai kutatója és képviselője szerint a kisgyermek önmagát építő, konstruáló személyiség, akinek fejlődéséhez olyan kedvező feltételeket kell teremteni, amelynek során a mozgás, a játék, a tevékenykedés, a kíváncsiság, a gyermeki érdeklődés alapvető szerepet kaphat. Ebben a folyamatban gazdag matematikai tapasztalatszerzésre, a numerikus képességek és kompetenciák fejlesztésére is lehetőség nyílik. Jelen tanulmány célja, hogy a gyermeki gondolkodás, számérzék, számdiszkriminációs képesség és a koragyermekkori matematikai kompetenciákról alkotott tudományos elképzelések változásainak tükrében felhívja a figyelmet a kisgyermekkori matematikai nevelés jelentőségére és szükségességére a bölcsődei nevelésen innen és túl.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-05-26

Hogyan kell idézni

Kissné Zsámboki, R. (2020). A kisgyermekkori matematikai kompetenciákról alkotott nézetek változása. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(1), 75–82. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.1.75.82